7 công thức tính lãi suất

1.LÃI ĐƠN: là số tiền lãi chỉ tính bên trên số tiền nơi bắt đầu cơ mà xung quanh trên số chi phí lãi vị cội hình thành, có nghĩa là tiền lãi của kỳ hạn trước ko được xem vào vốn để tính lãi cho kì hạn sau đó, cho dù mang lại kì hạn bạn gửi không tới rút ít chi phí gửi ra.

Bạn đang xem: 7 công thức tính lãi suất

Công thức tính: Khách hàng gửi vào ngân hàng A đồngới lãi suất đối kháng r%/kì hạn thì số chi phí người sử dụng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn $left( n in N^* ight)$ là:
Ví dụ:
Thầy A gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi suất vay đối kháng 7%/năm thì sau 5 năm số chi phí thầy A nhận được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?A.13,5 triệu B. 16 triệu C.12 triệu D. 12,7 triệu
Số tiền cả gốc lẫn lãi của thầy A nhận ra sau 5 năm là : $S_5 = 10.left( 1 + 5,7\% ight) = 13,5(tr)$
2.LÃI KÉP:
là chi phí lãi của kì hạn trước trường hợp fan gửi ko rút ra thì được xem vào vốn nhằm tính lãi cho kì hạn sau.Công thức tính : Khách sản phẩm gửi vào bank A đồng cùng với lãi kxay r%/kì hạn thì số tiền quý khách hàng cảm nhận cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn $left( n in N^* ight)$ là: $S_n = Aleft( 1 + nr ight)$(0.2)
Ví dụ 1:
Ông A gửi tiết kiệm ngân sách 75 triệu vào bank theo kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,59%/mon. Nếu Ông A ko rút ít lãi ngơi nghỉ tất cả các chu trình thì sau 3 năm ông A cảm nhận số chi phí là bao nhiêu :A.92576000 B. 80486000 C. 92690000 D. 90930000
Đây là bài bác toán lãi kéo, chu kỳ luân hồi một quý lãi suất vay 3.0,59%=1,77%.Sau 3 năm(12 quý), số tiền chiếm được cả gốc lẫn lãi là : $75.left( 1 + 0,0177 ight)^12 approx 92576000$ (đồng)lấy ví dụ 2: Anh B gửi 27 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn là một quý, cùng với lãi suất vay 1,85% một quý. Hỏi thời gian nhanh hao tuyệt nhất là bao thọ nhằm anh B đạt được tối thiểu 36 triệu đ tính cả vốn lẫn lãi.A.19 quý B. 15 quý C. 4 năm D. 5 năm
Hotline n là số quý bắt buộc kiếm tìm, từ trả thiết ta gồm n là số thoải mái và tự nhiên nhỏ dại duy nhất thỏa mãn nhu cầu $27left( 1 + 0,0185 ight)^n > 36$ (sử dụng Shift Solve sầu để kiếm tìm n). Ta có n=16 quý có nghĩa là 4 năm)
3.TIỀN GỬI HÀNG THÁNG :
Mỗi mon gửi đúng thuộc một số trong những tiền vào một thời hạn cố định.Công thức tính: Đầu từng tháng người sử dụng gửi vào ngân hàng số tiền A đồng cùng với lãi kép r% một tháng thì số chi phí người tiêu dùng cảm nhận cả vốn lẫn lãi sau n tháng$left( n in N^* ight)$ là : $S_n = fracArleft< left( 1 + r ight)^n - 1 ight>left( 1 + r ight)$ (0.3)
lấy ví dụ 1:
Một tín đồ hàng tháng phần nhiều đặn gửi vào ngân hàng một lượng tiền T theo vẻ ngoài lãi knghiền cùng với lãi suất 0,6% từng tháng.Biết sau 15 mon người đó bao gồm số tiền là 10 triệu VND.Hỏi số chi phí T ngay gần với số chi phí như thế nào tốt nhất trong các số sau ?A.535.000 B. 635.000 C. 613.000 D. 643.000
$10.000.000 = fracT0,6\% left< left( 1 + 0,6\% ight)^15 - 1 ight>.left( 1 + 0,6\% ight) Rightarrow T = 635.000$lấy một ví dụ 2: Đầu côn trùng mon anh A gửi vào bank 3 triệu VND cùng với lãi vay 0,6% mỗi tháng. Hỏi sau ít nhất từng nào mon (lúc bank vẫn tính lãi) thì anh A được số tiền cả lãi cùng cội là 100 triệu trngơi nghỉ lên ?A.30 tháng B. 31 mon C. 40 mon D. 35 tháng
$n = log _1,006left( frac100.0,0063.1,006 + 1 ight) approx 30,3117$ . Vậy chon giải đáp B.lấy ví dụ 3: Đầu hàng tháng chị N gửi vào ngân hàng số chi phí 3 tỷ việt nam đồng.Sau một năm chị N cảm nhận số tiền cả gốc cùng lãi là 40 tỷ việt nam đồng.Hỏi lãi suất bank là bao nhiêu phần trăm mỗi tháng?
Ta gồm $40 = frac3rleft< left( 1 + r ight)^12 - 1 ight>left( 1 + r ight)$ .Nhập máy tính $frac3Xleft< left( 1 + X ight)^12 - 1 ight>left( 1 + X ight) - 40$ nhận SHIFT CALCvới X=0 ta được X=0,016103725.Vậy lãi suất là 1,61% mối tháng.

Xem thêm: Cách Kích Hoạt Thẻ Vietinbank Bằng Điện Thoại, Kích Hoạt Thẻ Atm Vietinbank Như Thế Nào


4. GỬI NGÂN HÀNG VÀ RÚT TIỀN GỬI HÀNG THÁNG.
Công thức: Gửi bank số chi phí A đồng cùng với lãi suất r% một tháng.Mối mon vào ngày bank tính lãi, rút ra số chi phí X đồng. Tính số tiền sót lại sau n tháng là bao nhiêu?Công thức số tiền sót lại sau n mon là: $S_n = Aleft( 1 + r ight)^n - X.fracleft( 1 + r ight)^n - 1r$ (0.4)
lấy một ví dụ 1:
Mẹ Lam gửi bank đôi mươi tỷ cùng với lãi suất vay 0,75% hàng tháng. Mỗi mon vào ngày ngân hàng tính lãi, chị em Lam đến bank rút 300 triệu đ để đầu tư.Hỏi sau hai năm số chi phí sót lại vào ngân hàng là bao nhiêu?A.11 tỷ B.15 tỷ C.13 tỷ D.16 tỷ
$S_24 = đôi mươi.10^9.left( 1,0075 ight)^24 - 300.10^6.fracleft( 1,0075 ight)^24 - 10,0075 approx 16,07.10^9$ đồng. Chọn D.lấy một ví dụ 2: Bố Lam gửi ngân hàng 20 triệu đồng với lãi suất vay 0,7% mỗi tháng. Mỗi tháng vào ngày ngân hàng tính lãi , Bố Lam rút ít một trong những chi phí giống hệt để đầu tư chi tiêu. Hỏi số tiền từng tháng Bố Lam đúc kết là từng nào để sau 5 năm thì số tiền vừa hết?A. 300.000đ B.450.000đ C.402.000đ D.409.000đ
$0 = đôi mươi.10^6left( 1 + 0,7\% ight)^5.12 - X.fracleft( 1 + 0,7\% ight)^5.121 + 0,7\% $ dìm SHIFT SOLVE X = 409367,376. Chọn D
5.VAY VỐN TRẢ GÓP
Vay ngân hang số tiền là A đồng cùng với lãi suấ r%/mon.Sau đúng một mon Tính từ lúc ngày vay, bắt đầu trả nợ;nhì lần trả nợ cách nhau đúng một mon, mỗi tháng trả nợ số tiền là X đồng với trả hết chi phí nợ sau đúng n tháng.Công thức: Cách tính số chi phí còn lại sau n tháng giống như hoàn toàn phương pháp tính gửi ngân hang và rút ít tiền hang tháng: $S_n = Aleft( 1 + r ight)^n - X.fracleft( 1 + r ight)^n - 1r$
lấy ví dụ 1: Mẹ Lê vay mua trả góp ngân hàng số chi phí 50 triệu VND cùng với lãi vay 1,15%/mon trong tầm 2 năm thì hàng tháng chị Năm đề nghị trả số tiền bao nhiêu?A.136.200 B.124.000 C.115.400 D.168.000
$X = frac5.10^7.left( 1,0115 ight)^48.0,0115left( 1,0115 ight)^48 - 1 approx 1361312,802$ đồngVí dụ 2: Anh Ba vay trả góp bank số chi phí 500 triệu VND cùng với lãi vay 0,9%/mon, mỗi tháng trả 15 triệu đ. Sau từng nào mon thì anh Ba trả không còn nợ?A. 40 mon B.50 mon C.45 mon D.48 tháng
$500.left( 1,009 ight)^n - 15.fracleft( 1,009 ight)^n - 10,009 = 0$ giải được n=39,80862049. Chọn A.
6.BÀI TOÁN TĂNG LƯƠNG:
Một bạn được lãnh lương khởi điểm là A đồng/mon. Cđọng n tháng thì lương fan này được tăng lên r% /tháng. Hỏi sau nk mon bạn đó được lĩnh tất cả bao nhiêu?Công thức tính:$S_kn = Ak.fracleft( 1 + r ight)^k - 1r$ (0.6)
Ví dụ:
Một tín đồ được lãnh lương khởi điểm là 3 triệu đồng/mon. Cứ đọng 3 tháng thì lương fan đó được tăng thêm 7%/ tháng. Hỏi sau 36 tháng thì fan kia quân nhân được tất cả bao nhiêu?A.Gần 644 triệu B.Gần 623 triệu C. Gần 954 triệu D. Gần 700 triệu
$S_36 = 3.10^6.12.fracleft( 1,07 ight)^12 - 10,07 approx 643984245,8$ đồng. lựa chọn A.
7.BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ
Công thức $S = A.e^n.r$ . n: sau n thời hạn, r: Tỉ lệ tăng.S: tổng thể dân sinh sau n năm.
Ví dụ:
Sự phát triển dân sinh được dự trù theo cách làm tăng trưởng nón. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số trái đất hàng năm là một trong,32%, năm 2003 dân sinh trái đất vào khoảng 7095 triệu con người.Dự đoán thù dân sinh năm 2010?
Theo bí quyết tang trưởng mũ thì dự đoán thù dân số năm 2010 là $S = 7095.e^7.0,0132 approx 7781$ triệu.
Tác giảChủ đề tương tựDiễn đànBình luậnNgày
*
*
*
*
*