Administration Manager Là Gì, Administrative Assistant Là Gì

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (Administration officemanagerment)

Tháng Hai 9, 2012 at 3:25 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài 3: Chương 3: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG: NHÂN SỰ TRONG VĂN PHÒNG

3.1- Thiết kế, tổ chức công việc văn phòng:

3.1.1- Giới thiệu: Laurin Mullin: “Tính hữu hiệu của bất cứ tổ chức làm việc nào là tùy thuộc vào sự sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên về nhân lực. Yếu tố nhân lực đóng vai trò chính trong toàn bộ thành công của tổ chức. Sự quan tâm đúng mức đến chức năng nhân sự, giúp cải thiện hiệu quả của lực lượng lao động và mức độ biểu hiện của tổ chức”. Xu hướng độc tài đối với nhân viên tồn tại đến những năm 1950. Thế kỷ XIX là quản trị cưỡng chế. Hiện nay, quản trị phải dựa trên chính sách nhân sự hợp lý vì xã hội phát triển văn minh hơn, hiện đại hơn. Nhân sự như chức năng của nhân viên. Chính sách nhân sự để cơ quan phát triển hài hòa có mục đích. Cấu trúc của cơ quan sẽ liên kết hài hòa các mục tiêu, điều quan trọng là mối quan tâm của tổ chức không mâu thuẫn quá nhiều với mối quan tâm của nhân viên.(VD)

3.1.2- Chức năng nhân sự: Dịch vụ nhân sự là lĩnh vực rộng lớn, đi xa hơn nhiều so với mục đích nhằm bảo đảm nhân viên thỏa mãn từ công việc. Cũng là sự quan tâm, can dự vào chu kỳ sống của ngươì nhân viên. Xuyên suốt là chi phí để thuê nhân viên, phải được so sánh với lợi ích đạt được từ nhân viên đó. Những thay đổi trong môi trường quản trị, có nghĩa là các nhà quản trị phải tìm những cách khác để khích lệ lực lượng lao động. Công việc nhân sự có thể phân loại 2 cách: Thường kỳ và cố vấn.

Đang xem: Administration manager là gì

Nhân sự thường kỳ: Tuyển mộ, lựa chọn, xếp việc làm, đề bạt, hoặc phương hướng việc làm, sa thải, từ chức, nghỉ hưu…của nhân viên.(VD)

Cố vấn: Chính sách nhân sự trong tổ chức, cố vấn ban tổ chức về nhân sự. Hồ sơ nhân sự phải được nắm giữ. Nhà quản lý có thể thảo luận trực tiếp với nhân sự. Chức năng nhân sự có thể mô tả: Khen thưởng bằng tiền bạc: Thù lao phải được tính toán sòng phẳng và phù hợp. Cần có sự so sánh việc trả lương ở những tổ chức khác. Phụ cấp: Phụ cấp (bổng lộc) là hình thức thanh toán gián tiếp, gồm có: Nghỉ lễ phép, tiền ốm đau, bảo hiểm y tế hay nhân thọ, trợ cấp nhà ở, phương tiện đi lại, ăn trưa… Phụ cấp được hưởng tùy vào hiệu quả công việc, trừ đi các loại thuế.(VD)

Các tiện nghi phúc lợi: Có thể nằm trong các phụ cấp, nhưng nên tách riêng như hàng hóa. Sự phân bố phụ cấp có thể tùy theo ý muốn của nhân viên.

An ninh: Bảo đảm việc làm cho nhân viên và thu nhập cho đóng góp của họ với công việc.

Thăng tiến: Nhân viên, nhất là nhân viên mới cần được biết về điều kịện thăng tiến của họ. Đây là yếu tố khích lệ họ. Chính sách thăng tiến cần liên kết với việc giáo dục và đào tạo nhân viên.

Địa vị: Là vị trí và ảnh hưởng của nó tới nhũng người khác trong văn phòng. Cần quan tâm và trân trọng những gì các nhân viên làm. Địa vị càng cao thì quyền lợi càng lớn.(VD)

Môi trường: Cần đặc biệt quan tâm. Sự thoải mái và tâm đầu ý hợp, an toàn về môi trường xung quanh phải được cân nhắc, vì có ảnh hưởng lớn đến đến thái độ, hiệu quả làm việc của nhân việc. Tiện nghi môi trường làm việc không quan trọng bằng cách trang trí, không khí thân thiện tại đó. Văn phòng là nơi an toàn hơn nhà máy, nhưng vẫn có những nguy hiểm, nhất là từ các phương tiện máy móc. Nên cần phải an toàn. Nếu có tai nạn xảy ra, cần giữ và ghi chép lại để tránh tái diễn.

Giáo dục và huấn luyện: Cần giáo dục, huấn luyện nhân viên về kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng, quy trình tổ chức, giám sát, quản lý…Có thể gắn với thù lao, nhưng chi phí phải đạt được mục đích.

Giải quyết vấn đề: Bộ phận nhân sự giải quyết các vấn đề từ nhân viên, phỏng vấn và giúp nhân viên giải quyết vấn đề.

Công lý: Các nhân viên phải được đối xử công bằng, thể hiện qua việc thảo luận với với viên chức nhân sự. Giúp nhân viên thấy được bảo vệ khỏi bất công. Bao hàm nguyên tắc các cơ hội bình đẳng với nhân viên, không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp, tuổi tác, sắc tộc…(VD)

Những quan hệ sản xuất: Khía cạnh quan hệ sản xuất của chính sách nhân sự được đánh giá cao nên cho thành bộ phận riêng. Gồm các quan hệ của ban quản trị và lực lượng lao động (công đoàn).

3.1.3- Thiết kế, tổ chức công việc văn phòng: Thiết kế công việc văn phòng giúp chúng ta có kế hoạch nắm bắt được mọi việc trong tương lai tốt nhất, đây là quá trình đòi hỏi có tri thức. Cần xây dựng, duy trì có cơ cấu quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, gắn với chức năng, nhiệm vụ, kèm theo công cụ, tài nguyên, thông tin cần thiết để hỗ trợ. (VD)

Thiết kế theo các cấp quản trị: Cấp càng cao bao nhiêu thì hoạch định càng có tính chiến lược bấy nhiêu.

Các công cụ thiết kế: Bảng biểu, lịch trình (Bảng biểu công việc hành ngày, công việc trong tuần, kế hoạch hoạt động tuần, thời khoá biểu …).

Tổ chức công việc văn phòng: Cung cấp dịch vụ hành chánh cho các bộ phận khác. Tổ chức lực lượng hành chính sao cho thành viên hiểu rõ và đúng bổn phận. Hiểu vị trí của mình. Tuyên truyền được cho các bộ phận hiểu rõ về chức năng hành chính. Giúp đỡ có tính cố vấn về quyết định ảnh hưởng đến công việc văn phòng. Mục đích chính của chức năng tổ chức là phối hợp yếu tố liên hệ (con người, phương pháp, dụng cụ, máy móc, tiền bạc..) để đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy, nhà quản trị phải tổ chức, bố trí nhân viên sao cho đạt hiệu quả công việc. (VD)

Xem thêm bài viết hay:  Ar Ap Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Phải tổ chức bộ phận hành chính hỗ trợ, phối hợp với các chức năng khác trong công ty. Hành chánh văn phòng có thể tập trung hoặc phân tán. Các nguyên tắc tổ chức đối với nhà quản trị: Nguyên tắc mục tiêu- Nguyên tắc chức năng- Nguyên tắc liên quan đến cá nhân- Nguyên tắc về trách nhiệm- Nguyên tắc về báo cáo- Nguyên tắc về quyền hạn- Nguyên tắc uỷ quyền- Nguyên tắc tầm hạn kiểm soát- Nguyên tắc điều hành tổ chức.

Các mối liên hệ của nhà QTHC: Quan hệ nội bộ- Quan hệ liên bộ phận- Quan hệ với khách hàng- Quan hệ đồng nghiệp.(VD)

3.2- Công tác nhân sự cho văn phòng:

3.2.1- Là công tác quan trọng. Nếu có bộ phận nhân sự thì có nhiều thuận lợi: Cho phép phối hợp nhân sự nhất quán trong một tổ chức, lọai trừ sự đối xử phân biệt với nhân viên, taọ ra sự liên tục trong công việc nhân sự của tổ chức. Bộ phận nhân sự sẽ có sự thành thạo trong chuyên môn, có thể tổ chức huấn luyện tập trung, kết quả và kinh tế hơn. (VD)

3.2.2- Tổ chức của chức năng nhân sự: Vị trí cuả bộ phận nhân sự tùy thuộc quy mô đơn vị, thái độ của lãnh đạo. Gồm:

3.2.2.1- Trưởng phòng nhân sự: Là vị trí quan trọng, là nhà tâm lý công nhiệp và nhà quản trị giỏi, có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Cần có sự hỗ trợ của lãnh đạo.(VD)

Nhà quản trị hành chánh: (Trưởng phòng hay giám đốc hành chánh quản trị- Office Manager) Là nhà quản trị, phải hoàn thành 4 chức năng: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra bộ phận của mình.

Phát triển chính sách nhân sự:

Trưởng phòng nhân sự sẽ hoạch định kế hoạch nhân sự, nên phải có trình độ cao về mọi mặt. Tiêu chuẩn nhà quản trị hành chánh (office manager hay administrative manager), hay quản trị hành chánh chuyên (admintrative assistant), trưởng phòng xử lý văn bản (word processing supervior/ manager), trưởng phòng hồ sơ hoặc thông tin (records or in formation manager), là phải có trình độ học vấn và kinh nhiệm cao hơn thư ký chuyên nghiệp. Phải là người có đầu óc sáng tạo và là nhà lãnh đạo. Là nhà quản trị kinh doanh.(VD)

Có những tiêu chuẩn: Trí thức được đào tạo chuyên về quản trị hành chánh văn phòng

– Có khả năng làm việc, uỷ thác trách nhiệm, quyền hành

– Có khả năng giảng dạy cho nhân viên HCVP

– Có quan điểm khoa học để tiếp nhận những yếu tố mới, luôn nâng cao trình độ bằng việc học hỏi

– Hoà đồng, giao tiếp tốt

– Có óc khôi hài

– Phong cách lịch sự và ngoại giao, sự thành công của nhà quản trị tuỳ thuộc vào sự hỗ trợ, hợp tác của người khác

– Kiểm soát cảm xúc

– Có óc sáng kiến và trí tưởng tượng

– Tự tin

– Óc phán đoán

– Có khả năng thương thuyết. Trên hết, nhà quản trị hành chính văn phòng phải là nhà lãnh đạo, có thể họ thành công nơi này nhưng lại không thành công ở nơi khác.(VD)

3.2.2.2- Chức năng của nhà quản trị hành chánh: Là một chuyên viên, được trang bị các kiến thức về quản trị. Quản trị văn phòng không tách rời quản trị tổng quát, đôi khi được xem là một dịch vụ và là hoạt động tạo thuận lợi cho hoạt đông khác.

Trách nhiệm của nhà quản trị hành chính văn phòng: Tạo cơ cấu tổ chức tốt: Hiểu biết công việc văn phòng (truyền đạt thông tin, tính toán, soạn thảo văn bản, lưu trữ, điều hành máy móc, phân loại, đối chiếu, sưu tầm tài liệu)

– Cung cấp phương tiện truyền thông trong công ty (tờ bướm, hội thảo, du lịch..).

Xem thêm: Cách Nào Nhận Biết Khí H2S Đọc Là Gì, Hydrogen Sulfide Trong Tiếng Tiếng Việt

-Tạo mối quan hệ tốt giữa các thành viên

– Tổ chức, duy trì cơ sở vật chất cho công việc

-Lựa chọn mua sắm dụng cụ văn phòng, trang bị, máy móc

– Phối hợp công việc hành chính với kiể m soát viên

– Phối hợp hoạt động với các phòng ban khác. Hoạch định công việc hành chính: Tạo sự làm việc hợp lý

– Lên kế hoạch, phân tích, chỉ huy công việc

– Tránh sự lãng phí

– Đơn giản hoá công việc, sử dụng các thiết bị hỗ trợ. Kiểm soát công việc hành chính: Điều hành thủ tục hành chánh và nhân viên

– Duy trì các đơn vị dịch vụ (thư từ, điện thoại, điện tín, tiếp tân…

– Cung cấp dịch vụ hành chánh khi có nhu cầu- Duy trì lịch huấn luyện cho nhân viên

– Duy trì lịch tiêu chuẩn số lượng, cẩm nang hành chánh văn phòng và dữ liệu khác

– Duy trì và theo dõi thủ tục có được cải tiến, áp dụng không

– Kiểm soát nhân viên và hỗ trợ công việc của nhóm, duy trì quan hệ tốt của nhân viên, đảm bảo công việc thông suốt. (VD)

3.2.2.3- Chức vụ của các cấp quản lý hành chính: Việc cơ quan nào cũng có phòng hành chính quản trị là điều lãng phí. Trong quản trị kinh doanh không có tổ chức nào là hoàn hảo, mà nên có một tổ chức năng động (dynamic).

Nếu quy mô nhỏ, nên tuyển dụng một vài nhân viên hành chánh (đánh máy, soạn thảo văn bản, sử dụng máy văn phòng…) và nhân viên phụ trách tài vụ. Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ nhà quản trị hành chánh (Office manager). Nếu quy mô lớn, thành lập phòng HCQT, điều hành là giám đốc HCQT hay trư ởng phòng HCQT.

Xem thêm bài viết hay:  Lên Kế Hoạch Tiếng Anh Là Gì, Lên Kế Hoạch Du Lịch Cho Hè Sôi Động

Ở các công ty lớn, phải có một lãnh đạo cao cấp (Top manager) và phải có một phó tổng giám đốc điều hành (adminitrative vice president). Trợ lý hành chính (admin istrative assistant) là người có chức năng thi hành các chính sách và kiểm soát. Soạn thảo văn bản, thu thập dữ liệu, xử lý các văn bản, kiểm soát chi phí, giám sát nhân viên…

Trưởng phòng xử lý văn bản (word processing manager/ supervisor) và trưởng phòng hồ sơ (records manager).

Trưởng phòng/ giám đốc hành chính: Chịu trách nhiệm về quản trị hồ sơ. (VD)

3.2.2.4-Thư ký chuyên nghiệp: (Secretary) Được Hiệp hội thư ký chuyên nghiệp Quốc tế (the professionals ecretariesint anational- PSI) định nghĩa: “Thư ký là một trợ lý của cấp quản trị (An excutive assistant), là người nắm vững các nghiệp vụ hành chính văn phòng (office skills) có khả năng nhận lãnh trách nhiệm mà không cần kiểm tra trực tiếp, có óc phán đoán, óc sáng kiến và đưa ra các quyết định trong phạm vi quyền hạn của mình. Nhiều nhân viên hành chánh (office workers) thực hiện một số công việc của thư ký, nhưng thư ký (secretary) đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Thư ký làm việc khắp mọi nơi. Trách nhiệm của họ là tổ chức luồng công việc (the workflow) trong tầm kiểm soát và dự án hoàn thành khi cần thiết. Thư ký còn làm mọi nhiệm vụ tùy theo ngành nghề (xoa dịu khách hàng, mua sắm, lái xe đưa đón khách…). Thư ký là người quan trọng, giúp các cấp quản trị không mất thời gian vì những việc chi tiết. (VD)

Tuyển chọn thư ký: Kỹ năng cơ bản: Đánh máy, tốc ký, sử dụng các loại máy văn phòng, lưu trữ hồ sơ. Kiến thức cơ bản: Quản trị: Hiểu được tổ chức của công ty, nguyên tắc quản trị để làm tốt công việc.

Luật Kinh doanh và quy đ ịnh Nhà nước là thư ký phải có các chứnng chỉ : Kinh tế học, toán học, kế toán, quản trị HCVP, kiến thức tổng quát…Có kỹ năng thuyết trình, kiến thức ngoại ngữ, âm nhạc, tâm lý học, xã hội học… Các đức tính của thư ký: Tính trung thực, sự tự tin, lương tâm nghề nghiệp, óc sáng kiến, tế nhị, khéo léo, lôi cuốn, trực giác tâm lý tốt, duyên dáng, giao tiếp tốt, có trình độ học vấn, có khả năng viết, thái độ dứt khoát, tính tự chủ, sự vui tính, tính chịu đựng, tinh thần kỷ luật.(VD)

3.2.2.5- Đại cương về nhân sự trong văn phòng: Bôí cảnh công việc văn phòng chia ra 3 cấp bậc: Nhân viên (entry- level)- thư ký và quản trị. Căn cứ phân loại là tính chất phức tạp của công việc, mức độ trách nhiệm, mức độ giám sát, mức độ giao tiếp, mức độ trách nhiệm đối với công việc của người khác. Cấp bậc nhân viên- Cấp bậc thư ký- Cấp bậc quản trị. (VD)

3.2.2.6- Mối quan hệ giữa các giám đốc và thư ký: Thư ký là người giúp việc đắc lực cho giám đốc. Sự thành công của các cấp quản trị phần nhiều do sự giúp đỡ đắc lực của thư k ý giám đốc.

Nhiệm vụ của thư ký giám đốc: Thư tín: Soạn thảo,trả lời thư tín. Điện thoại: Trả lời, ghi chép nội dung, truyền đạt kịp thời. Hẹn gặp: Đặt lịch hẹn, chuẩn bị tài liệu, địa điểm hẹn gặp. Tiếp khách: Giúp giám đốc tiếp khách, xã giao lịch sự, xem giờ giấc…

Quan hệ với con người: Giữ quan hệ tốt với cấp trên và cấp dưới.

Công việc sự vụ văn phòng: Theo dõi hệ thống công việc, chuẩn bị các phương tiện liên lạc.

Những vấn đề bí mật: Thư ký phải tuyệt đối trung thành với công ty, xử ý kín đáo, tế nhị những vấn đề cá nhân, thái độ nghiêm túc với khách của công ty, có đạo đức nghề nghiệp…

Thu xếp những chuyến đi công tác: Thời gian biểu, các phương tiện, vật dụng cần thiết cho chuyến đi..

Sắp xếp tài liệu: Hợp lý, khoa học, cập nhật hoá.

Mục tiêu và ưu tiên: Lập danh sách mục tiêu dài hạn và ngắn hạn để theo dõi… Tiêu chuẩn chọn thư ký giám đốc: Nhiều tiêu chuẩn (Nhân cách tốt, tin cậy, tích cực, sáng kiến, óc tổ chức, viết tốt, hiểu biết thủ tục HCVP, lịch sự xinh đẹp, trung thực, làm việc tập thể, quyết đoán, yêu nghề, có lòng tin, uyển chuyển, cư xử chuyên nghiệp, giữ được lòng tin, quan tâm công việc HCVP, cầu tiến, có kỷ lụât, tế nhị, nghe lời, rèn luyện bản thân, thông minh, đúng giờ, giỏi tin học, ghi chép tốt, kỹ năng ngôn ngữ tốt…). (VD)

3.2.2.7- Xây dựng đạo đức công vụ, vấn đề thẩm mỹ nơi công sở:

Đạo đức công vụ: Là hình thái ý thức xã hội, là thực tiễn đạo đức và quan hệ đạo đức. Quan hệ đạo đức là một kiểu quan hệ xã hội, là yếu tố bản chất xã hội con người… Đạo đ ức công vụ là sự thể hiện đặc thù đạo đức xã hội trong công vụ, là điều không thể thiếu c ủa quốc gia phát triển. Thể hiện: Công vụ quan hệ với Nhà nước, với nhân dân, với cấp trên,với cấp dưới, với đồng nghiệp. Quan hệ này phản ánh lợi ích cá nhân với nhau và với xã hội. Xây dựng đạo đức công vụ là việc làm cần thiết và quan trọng đối với cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, nhân viên…(VD)

Vấn đề thẩm mỹ nơi công sở: Làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội. Thẩm mỹ nơi công sở là thể hiện cái đẹp có chuẩn mực, có sự lựa chọn, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp và môi trường làm việc nhất định. Yêu cầu thẩm mỹ trong công sở hiện đại: Thể hiện lòng tự trọng, trang điểm không loè loẹt. Trang phục trang nhã, lịch sự, kín đáo, sạch sẽ, thòi trang phù hợp. Đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ. Trang phục, trang điểm pù hợp với môi trường, hoàn cảnh, địa điểm giao tiếp. Những yếu tố thẩm mỹ cần thiết: Trang điểm thẩm mỹ là một nghệ thuật, cần tuân theo nghệ thuật trang điểm, về son phấn, màu mỹ phẩm, nước hoa, kiểu tóc…Trang phục cũng cần tuân theo quy tắc thẩm mỹ về màu sắc, kiểu dáng, vóc dáng…Phụ trang: Giày dép, mũ, khăn, bao tay, túi xách tay, đồ trang sức cần phù hợp… Ăn uống, thể dục: ăn uống cần hợp lý để giữ sức khoẻ, tránh các chất kích thích. Thể dục: Giảm stress, tăng cường sức khoẻ (tay, chân, đầu, cổ…).(VD)

Xem thêm bài viết hay:  Product manager là gì? Tổng hợp mẫu CV Product Manager đầy đủ 2022

Tác phong, nếp sống, mối quan hệ nơi công sở:

Tác phong: Thái độ, hành vi, cử chỉ, lối sinh hoạt, làm việc…thể hiện tác phong khác nhau của mỗi người. Yêu cầu: Nhanh nhẹn, cẩn thận, khoa học, đúng lịch trình, giao tiếp lịch sự, đúng mực, tích cực, xử lý nhanh chóng mọi tình huống… Nếp sống công sở: Cách ứng xử, lề lối bên ngoài và cảm thụ bên trong của con người. Nếp sống phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và sự phát triển của khoa học kỹ thụât. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, nhiẹt tình, năng động, tích cực, chân thành,cởi mở.

Quan hệ nơi công sở: Nhân viên với lãnh đạo: Hiểu biết, tôn trọng lãnh đạo. Phục tùng quyết định cấp trên. bảp vệ uy tín lãnh đạo. Trung thực, không xu nịnh. Quan hệ đồng nghiệp: Hiểu biết, tôn trọng nhau. Đoàn kết, tương trợ,chân thành, trung thực. Không bè phái, ghen tỵ… (VD)

3.3- Các chính sách thúc đẩy nhân sự:

3.3.1- Chức năng chính của trưởng phòng nhân sự là thực hiện mục tiêu, chính sach về nhân sự. Phải khuyến cáo và kiến nghị ban quản trị khi vạch ra mục tiêu về chính sách này. Có thể sẽ có sự hợp tác hoặc thù địch từ ban qủan trị, nhân viên. Người quản trị phải phải có kiến thức đa dạng để giải quyết vấn đề nhân sự. 3.3.2- Hồ sơ nhân sự: Là chức năng chủ yếu của nhân sự, ngoài việc cung cấp thông tin, chúng có tầm quan trọng cung cấp thông tin thống kê tổng quát.

Thẻ hồ sơ nhân sự cá nhân: Hồ sơ nhân sự được đề cập đến như dữ liệu cá nhân. Hồ sơ phải trình bày lịch sử làm việc chính xác của cá nhân và phản ánh thuộc tính, hành vi tích cực và tiêu cực.

Xem thêm: Bệnh Rối Loạn Đa Nhân Cách Là Gì, Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Chữa Chuẩn

Mục đích thẻ lịch sử nhân viên: Tổ chức cân thông tin cơ bản về cá nhân nên cần thu thập thông tin cá nhân về nhân viên. Gồm có: Thông tin về ngày tháng, thông tin cá nhân cơ bản, về giáo dục và huấn luyện, kinh nghiệm làm việc, lịch sử bệnh tật, sự khiển trách…

Thống kê nhóm: Cho thấy số lượng ngừơi xin việc, các thay đổi cá nhân trong quá trình làm việc…

Thống kê nhân sự: Tỉ lệ phần trăm vắng mặt, thay đổi lao động, tỉ lệ tai nạn… Đánh giá lao động: Giúp thu thập thông tin về nhân viên. Hạn chế: Sự chủ quan trong ý kiến đánh giá… Các bước đánh giá: Cần thực hiện có hệ thống. Gồm: Mô tả công việc, đánh giá công việc, đánh giá ưu điểm, đánh giá ban quản trị…Mỗi phần đánh giá có ưu điểm và nhược điểm riêng…(VD)

Tuyển mộ: Hai yếu tố phải trùng khớp nhau: Công việc sắp thực hiện và tiềm năng của ứng viên. Phải căn cứ trên yêu cầu công việc, khả năng của ứng viên (qua đơn xin việc, thông tin từ người được tham khảo, phỏng vấn…).Qua sàng lọc, hai yếu tố trên phải được kết hợp (cá tính ứng viên, khả năng…). Việc thu hút ứng viên thực hiện qua thông tin, quảng cáo…

Mẫu đơn xin việc: Chứa đựng thông tin cá nhân.

Phỏng vấn: Đánh dấu kết thúc một giai đoạn lựa chọn. Chuẩn bị phỏng vấn: Địa điểm, cần yên tĩnh. Tiến hành phỏng vấn: Tạo sự thoải mái cho người được phỏng vấn. Phỏng vấn về tiểu sử: Chọn lựa nhóm. Chọn lựa cuối cùng. Kiểm tra sau tuyển dụng. Huấn luyện: Có nhiều lợi ích. Chính sách huấn luyện:Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên. Đánh giá nhu cầu huấn luyện của nhân viên, kiểm soát. Kết luận và đánh giá việc huấn luyện.. Giới thiệu công việc, huấn luyện giám thị, giáo dục quản trị. (VD)

3.3.3- Hoạch định về nhân lực: Cân nhắc đòi hỏi của nhân viên về tương lai. Những khía cạnh về hành vi quản lý: Động lực, đề bạt, môi trường, sức khoẻ và an toàn, tham dự…

Nhân sự là tài nguyên quan trọng nhất của một tổ chức. Người quản trị phải có sự nhìn nhận đúng mực về chính sách nhân sự. Bên cạnh những chính sách về hành chính, các cách khuyến khích và thúc đẩy nhân viên văn phòng cũng cần được cân nhắc đến. Nhân viên phải được cho những cơ hội và đề bạt, tạo ra thiện chí và sự trung thành của nhân viên. (VD)

Câu hỏi:

1- Thiết kế, tổ chức công việc văn phòng.

2- Công tác nhân sự trong văn phòng.

3- Chính sách thúc đẩy nhân sự trong văn phòng.

4- Tự thực hành: Tham quan các hội thảo, hội chợ, triển lãm, văn phòng, trụ sở, trung tâm thuơng mại…ở thành phố HCM.

Bạn thấy bài viết Administration Manager Là Gì, Administrative Assistant Là Gì có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Administration Manager Là Gì, Administrative Assistant Là Gì bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Nhớ để nguồn bài viết này: Administration Manager Là Gì, Administrative Assistant Là Gì của website duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận