Hỏi Đáp

Nêu Những Đặc Điểm Về Cấu Trúc Của Amilozo Là Gì, Câu 2 Trang 44 Sgk Hóa 12 Nâng Cao

Trong phân tử amilopectin các mắt xích ở mạch nhánh và mạch chính liên kết với nhau bằng liên kết nào?

Tính chất của tinh bột là : Polisaccarit (1), không tan trong nước (2), có vị ngọt (3), thuỷ phân tạo thành glucozơ (4), thuỷ phân tạo thành fructozơ (5), làm cho iot chuyển thành màu xanh (6), dùng làm nguyên liệu để điều chế đextrin (7). Những tính chất sai là :

Chọn những câu đúng trong các câu sau :

(1) Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2 nhưng tan được trong dung dịch (OH)2.

Đang xem: Amilozo là gì

Đang xem: Amilozo là gì

(2) Glucozơ được gọi là đường mía.

(3) Dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ, đun nóng, xúc tác Ni thu được poliancol.

(4) Glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzim.

(5) Dung dịch saccarozơ không có phản ứng tráng Ag, không bị oxi hóa bởi nước brom, chứng tỏ phân tử saccarozơ không có nhóm –CHO.

(6) Mantozơ thuộc loại đisaccarit có tính oxi hóa và tính khử.

(7) Tinh bột là hỗn hợp của 2 polisaccarit là amilozơ và amilopectin.

Thuốc thử nào dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau : ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha ?

Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Tinh bột →X →Y →axit axetic. X và Y lần lượt là :

Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là :

READ: Chebi:88321 – K 2 O (Potassium Oxide)

Trong phân tử xenlulozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Công thức hóa học nào sau đây là của nước Svayde, dùng để hòa tan xenlulozơ trong quá trình sản xuất tơ nhân tạo?

Phương trình : 6nCO2 + 5nH2O $xrightarrow{ext{as}}$(C6H10O5)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây ?

Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

Cho sơ đồ phản ứng : Thuốc súng không khói $leftarrow $ X $o $ Y $o $ Sobitol

Tên gọi X, Y lần lượt là

Cho dãy chuyển hóa : Xenlulozơ $o $ A$o $ B $o $ C $o $ Polibutađien.

Xem thêm: Electron Hóa Trị Là Gì? Cách Xác Định Số E Hóa Trị Là Gì Electron Hóa Trị Là Gì

Các chất A, B, C là những chất nào sau đây ?

Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Tinh bột $o $ A1 $o $ A2$o $ A3$o $ A4 $o $ CH3COOC2H5

A1, A2, A3, A4 có CTCT thu gọn lần lượt là :

Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccarit X. Hidro hóa X thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X,Y lần lượt là

Cho các chất: tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructozo, saccarozo. Số chất trong dãy thuộc loại polisaccarit là

Từ xenlulozo có thể chế hóa ra sản phẩm nào sau đây?

Thành phần chính của màng tế bào thực vật là

Khi thủy phân tinh bột thu được sản phẩm cuối cùng là

Trong các phát biểu sau:

(1) Xenlulozơ tan được trong nước.

(2) Xenlulozơ tan trong benzen và ete.

(3) Xenlulozơ tan trong dung dịch axit sunfuric nóng.

READ: Đề Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Học Kì 2 Có Đáp Án (Tham Khảo), Đề Kiểm Tra Vật Lý 11

(4) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế thuốc nổ.

(5) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế tơ axetat, tơ visco.

(6) Xenlulozơ trinitrat dùng để sản xuất tơ sợi.

Xem thêm: Siêu Khóa Là Gì ? Phân Biệt Khóa Chính Và Khóa Ngoại Trong Sql

Số phát biểu đúng

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Post navigation

Previous: Este 2 Chức – Một Số Công Thức Tổng
Next: Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 11 Học Kì 2 Lớp 11, Tổng Hợp Công Thức Môn Vật Lí Lớp 11 Học Kì 2

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button