Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 SGK Toán 5

Các hình ảnh về: Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Bài 41 SGK Toán 5

Video về: Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Bài 41 SGK Toán 5

Wiki Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Bài 41 SGK Toán 5

Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5 -

Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Nếu có 120l dầu thì động cơ đó chạy trong bao nhiêu giờ?, bài tập 4 tìm x.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) \(266,22 : 34\);

b) \(483 : 35\);

c) \(91,08 : 3,6\);

d) \(3: 6,25\)

Hướng dẫn giải:

Bài 2: Tính:

a) \((128,4 – 73,2): 2,4 – 18,32\)

b) \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\).

Hướng dẫn giải:

a) \((128,4 – 73,2): 2,4 – 18,32\)

\(= 55,2 : 2,4 – 18,32\)

\(= 23 – 18,32\)

\(= 4,68\)

b) \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

\(= 8,64 : 4,8 + 6,32\)

\(= 1,8 + 6,32\)

\(= 8,12\)

Bài 3: Một động cơ hết \(0,5\) l dầu mỗi giờ. Nếu có \(120\) l dầu thì động cơ chạy được bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Với \(120\) l dầu, động cơ có thể chạy trong:

\(120 : 0,5 = 240\) (giờ)

Trả lời: \(240\) giờ

Bài 4: Tìm x biết:

a) \(x – 1,27 = 13,5 : 4,5\)

b) \(x + 18,7 = 50,5 : 2,5\)

c) \(x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

Hướng dẫn giải:

a) \(x – 1,27 = 13,5 : 4,5\)

\(x – 1,27 = 3\)

\(x = 3 + 1,27\)

\(x=4,27\)

b) \( x + 18,7 = 50,5 : 2,5\)

Xem thêm bài viết hay:  Soạn + Gợi ý Câu hỏi trên lớp bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Văn 10

\(x + 18,7 = 20,2\)

\(x = 20,2 – 18,7\)

\(x = 1,5\)

c) \( x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

\(x \times 12,5 = 15\)

\(x = 15: 12,5\)

\(x = 1,2\)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #trang #Phần #sgk #Toán

Bạn thấy bài viết Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5 bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5 của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận