Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 4 (trang 129 SGK Đại Số 10)

Dựa vào số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau

a) Lập bảng phân bố tần suất và tần suất đẻ trứng theo nhóm cá thứ 1 với các lớp cá

[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)

b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 2 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần suất của phân lớp được tạo trong câu hỏi a) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất dưới dạng một cột và một đường cong tần số.

d) Mô tả bảng phân bố tần suất của phân lớp được tạo trong câu hỏi b) bằng cách vẽ biểu đồ tần số dưới dạng một cột và một đường cong tần số.

e) Tính giá trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân phối đã lập

Từ đó xét nhóm cá nào có trọng lượng đồng đều hơn

Câu trả lời

a) Bảng phân bố tần suất và tần suất:

Nhóm cá I

Tính thường xuyên

Tính thường xuyên

[630;635)

1

4,2%

[635;640)

2

8,3%

[640;645)

3

12,5%

[645;650)

6

25%

[650;655]

thứ mười hai

50%

cộng

24

100%

b) Tần suất và bảng phân bố tần suất:

Nhóm cá I

Tính thường xuyên

Tính thường xuyên

[638;642)[638;642)[638;642)[638;642)

5

19%

[642;646)[642;646)[642;646)[642;646)

9

33%

[646;650)[646;650)[646;650)[646;650)

Đầu tiên

4%

[650;654)[650;654)[650;654)[650;654)

thứ mười hai

44,4%

cộng

27

100%

c) Biểu đồ cột:

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 trang 125 SGK Hình học 11

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

– Đường cong tần số

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

d) Biểu đồ

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

– Tần số của tần số

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

e)

* Xét bảng phân phối ở câu a)

– Số trung bình:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

– Phương sai:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

– Độ lệch chuẩn:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

* Xét bảng phân phối ở câu b):

– Số trung bình:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

– Phương sai:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

– Độ lệch chuẩn:

Giải Toán 10: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 |  Giải Toán 10

thông báo s2 1 nên nhóm cá thứ hai có trọng lượng đồng đều hơn.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

Bạn thấy bài viết Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Bài 4 trang 129 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận