Bản chất hóa học của enzim là

Câu hỏi: Nêu bản chất hóa học của enzim?

A. Polysaccarit

B. Protein

C. Monosaccarit

D. Photpholipit

Câu trả lời:

Đáp án B. Chất đạm

Enzym có bản chất là protein

[CHUẨN NHẤT]    Bản chất hóa học của enzim là

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu thêm về enzim nhé!

I. Lý thuyết cần nắm

1. Enzim là gì?

Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Enzyme làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị thay đổi sau phản ứng.

Enzim có thể là protein hoặc protein kết hợp với một số chất khác như các ion kim loại: sắt, đồng, kẽm…

Enzyme có cấu trúc phức tạp. Trong đó, vùng trung tâm hoạt động là nơi chuyên liên kết với chất nền.

Cấu hình không gian của vị trí hoạt động tương thích với cấu hình không gian của chất nền. Cơ chất liên kết tạm thời với enzyme, nhờ đó phản ứng được xúc tác.

Tên enzyme = tên cơ chất + aza

VD: enzyme phân giải tinh bột: amylase, enzyme phân giải chitin: chitinase…

2. Cơ chế hoạt động

– Enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động → phức hợp cơ chất → enzim tương tác với cơ chất → sản phẩm.

– Liên kết enzym-cơ chất có tính đặc hiệu. Mỗi enzym thường chỉ xúc tác cho một phản ứng.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim

Hoạt tính của enzyme được xác định bởi lượng sản phẩm được tạo thành từ một lượng cơ chất nhất định trong một đơn vị thời gian.

Xem thêm bài viết hay:  Phong cách ngôn ngữ khoa học là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim:

+ Nhiệt độ: Mỗi enzym phản ứng tối ưu ở một nhiệt độ nhất định.

+ Độ pH: Mỗi loại enzym có một độ pH thích hợp. Ví dụ enzym pepsin cần pH=2.

+ Nồng độ cơ chất

Chất ức chế hoặc chất kích hoạt enzyme

nồng độ enzym

4. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Tăng tốc độ các phản ứng trong cơ thể → duy trì hoạt động sống của cơ thể.

Sử dụng chất ức chế hoặc chất kích hoạt để điều chỉnh hoạt động của enzyme.

Ức chế ngược: là kiểu điều hòa trong đó sản phẩm của con đường chuyển hóa quay trở lại đóng vai trò là chất ức chế, làm bất hoạt enzim → phản ứng dừng lại.

Rối loạn chuyển hóa: là bệnh mà enzym xúc tác cho một cơ chất nào đó không được tổng hợp hoặc tổng hợp quá ít làm cho cơ chất đó không được chuyển hóa hoặc chuyển hóa theo cách khác, gây bệnh cho cơ thể.

II. Đố vui có đáp án

Câu 1: Enzim có tính đặc hiệu cao vì

A. Enzim là chất xúc tác sinh học được tạo ra trong tế bào có bản chất là prôtêin.

B. Enzim có hoạt tính mạnh, xúc tác các phản ứng sinh hoá trong tế bào.

C. Enzim bị biến tính khi gặp nhiệt độ cao, pH thay đổi.

D. Trung tâm hoạt động của enzim chỉ tương thích với loại cơ chất mà nó xúc tác.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Thương vợ ngắn gọn nhất – Soạn văn 11

Điều nào sau đây là một ví dụ về chuyển hóa enzyme?

A. Trong 1 phút 1 phân tử amylaza thủy phân thành 1 triệu phân tử amylopectin.

B. Amilaza chỉ thủy phân được tinh bột, không thủy phân được xenlulozơ.

C. Amylase bị vô hoạt ở nhiệt độ trên 60°C hoặc dưới 0°C.

D. Amilaza có hoạt tính xúc tác mạnh trong môi trường có pH từ 7 đến 8.

Câu 3: Nói về enzim, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất xúc tác sinh học có tính đặc hiệu cao với gốc protein.

B. Các chất xúc tác sinh học được ứng dụng trong công nghệ lên men và sản xuất bia.

C. Chất xúc tác của cơ thể sống là prôtêin hoặc lipoprotein.

D. Là loại men do vi sinh vật sản xuất dùng trong công nghiệp.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật chất?

A. Cơ chất là chất sinh ra trong quá trình co cơ.

B. Cơ chất là chất tham gia cấu trúc của enzim.

C. Cơ chất là chất do enzim xúc tác.

D. Cơ chất là sản phẩm của phản ứng do enzim xúc tác.

Câu 5: Giả sử có một phản ứng do enzim xúc tác. Điều nào sau đây sẽ làm tăng tốc độ của phản ứng?

A. Tăng nồng độ enzim.

B. Giảm nhiệt độ của môi trường,

C. Giảm nồng độ cơ chất.

D. Thay đổi pH của môi trường.

Câu 6: Nhờ tính chất nào sau đây mà enzim có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống?

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý 16 câu tiếp bài Vội vàng

I. Hoạt tính của xúc tác phụ thuộc vào nhiệt độ và pH của môi trường.

II. Cỏ có hoạt tính xúc tác mạnh và tính đặc hiệu cao.

III. Chịu sự điều chỉnh của chất ức chế, chất kích hoạt và chất ức chế ngược.

IV. Xúc tác cho các phản ứng ở điều kiện thường.

A. I, II, III.

B. II, III, IV.

CI III, IV.

D. I, II, IV.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , Hóa học 10

Bạn thấy bài viết Bản chất hóa học của enzim là
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bản chất hóa học của enzim là
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Bản chất hóa học của enzim là
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận