Bce là gì

abbreviation for Before Common Era or Before Current Era or Before Christian Era: used when referring khổng lồ a year before the birth of Jesus Christ when the Christian calendar starts counting years:

Bạn đang xem: Bce là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ duhoc-o-canada.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


abbreviation for Before Common Era, used khổng lồ show that a year or century comes before the year 1 of the calendar used in much of the world, esp. in Europe và North & South America
*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn duhoc-o-canada.com English duhoc-o-canada.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện

Xem thêm: Nên Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Nào An Toàn Nhất 2018, Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Nào An Toàn Nhất 2019

/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語