Biến Cục Bộ Là Gì

1. Biến cục bộ

Một biến được khai báo trong hàm (bên trong thân hàm giữa các dấu ngoặc nhọn { }) gọi là biến cục bộ.

Phạm vi của một biến cục bộ được giới hạn trong hàm mà biến đó được xác định. Tức là biến cục bộ chỉ tồn tại và chỉ có thể được truy cập bên trong hàm. Các biến cục bộ sẽ bị hủy khi hàm kết thúc.

Chương trình C++ minh họa một biến cục bộ

#bao gồm sử dụng không gian tên std; void test() { // biến cục bộ thành test() int var1; biến1 = 6; // bất hợp pháp: var không được khai báo bên trong test() cout << var; } int main() { // biến cục bộ thành main() int var = 5; check TRA(); // bất hợp pháp: var1 không được khai báo bên trong hàm main() var1 = 9; }

Trong ví dụ trên, biến var không thể được sử dụng trong chức năng kiểm tra ()biến var1 không thể được sử dụng trong chức năng chính.

Ghi chú: Một biến được khai báo trong một khối lệnh trong dấu ngoặc nhọn { }. Biến này cũng chỉ được sử dụng trong khối mã cũng được coi là biến cục bộ. Xem ví dụ bên dưới.

for(int i=0;i<5;i++){ cout<

Biến đổi int tôi thuộc về vì . bản tường trình. biến tôi chỉ được sử dụng trong vì . bản tường trìnhkhi thực hiện xong vì . bản tường trình sau đó biến tôi cũng bị hủy bỏ.

Xem thêm bài viết hay:  Master Data Management Là Gì Và Định Nghĩa Master Data Trong Sap

2. Biến toàn cục

Nếu một biến được định nghĩa bên ngoài tất cả các hàm, chúng được gọi là biến toàn cục.

Phạm vi của một biến toàn cục là trong toàn bộ chương trình. Tức là một biến toàn cục có thể được sử dụng và thay đổi ở bất cứ đâu trong chương trình sau khi nó được khai báo. Biến toàn cục chỉ bị hủy khi chương trình kết thúc.

Chương trình C++ minh họa biến toàn cục

#bao gồm sử dụng không gian tên std; // Khai báo biến toàn cục int c = 12; kiểm tra khoảng trống() { ++c; // Xuất ra 14 cout << c; } int main() { ++c; // Xuất ra 13 cout << c <

Kết quả

13 14

Trong chương trình trên, “c” là biến toàn cục. Biến “c” có thể được sử dụng ở bất cứ đâu trong chương trình chức năng chínhchức năng kiểm tra ().

3. Phạm vi biến

Với các khái niệm về biến toàn cục và biến cục bộ, chúng ta có khái niệm về phạm vi của biến (phạm vi biến đổi). Lưu ý về phạm vi biến đổi để tránh các lỗi logic về dữ liệu của biến trong chương trình.

duhoc-o-canada.com/wp-content/uploads/2022/01/pham-vi-cua-bien.png" alt="Phạm vi của biến" title="Việt Nam"/>

4. Quá trình khởi tạo và sử dụng biến khi gọi hàm

Phần này sẽ trình bày cơ chế khởi tạo, sử dụng biến và hủy biến khi gọi hàm thông qua các ví dụ.

Xem thêm bài viết hay:  Cổng NOR Là Gì - Mobitool

Khi truyền tham

Ví dụ, chúng tôi có một cộng . hàm số và cuộc gọi cộng . hàm số như sau.

int add(int x, int y) { return x + y; } int main(){ cout<

với chức năng gọi thêm (4,5) thì giá trị 4 sẽ được chuyển vào biến x của tham số đầu tiên, giá trị 5 sẽ được gán cho biến y của tham số thứ hai.

Biến đổi xy được khai báo như một tham số của cộng . hàm số. Hai biến này đóng vai trò là biến cục bộ hoạt động bên trong cộng . hàm số. Do đó, khi kết thúc phiên làm việc của hàm, các biến tham số này sẽ bị hủy và các giá trị truyền vào không còn tồn tại.

Khi chuyển một tham chiếu

Ví dụ, chúng tôi có một cộng . hàm số và cuộc gọi cộng . hàm số như sau.

tăng khoảng trống (int &a) { a++; } int main(){ int x=0; tăng(x); cout<

với tăng cuộc gọi chức năng (x)sau đó không có biến cục bộ được khởi tạo trong chức năng tăng() mà giá trị tính toán trong chức năng tăng() sẽ gán trực tiếp cho biến x được truyền bằng tham chiếu đến hàm.

  • Khái niệm lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng
  • Chuyển chuỗi (string) thành mảng (array) với hàm str_split() trong PHP
  • Khái niệm về biến (variable) và cách khai báo biến trong Java
  • hàm đếm() trong PHP
  • Lớp và cách xây dựng lớp trong Java

5/5 – (1 phiếu bầu)

Bạn thấy bài viết Biến Cục Bộ Là Gì có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Biến Cục Bộ Là Gì bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Xem thêm bài viết hay:  Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal Là Gì, Trung Tâm Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế Và Quản Lý

Nhớ để nguồn bài viết này: Biến Cục Bộ Là Gì của website duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận