Tài Chính

Cách Tính Nhu Cầu Vốn Lưu Động Là Gì? Công Thức Tính Vốn Ngắn Và Dài Hạn

Các bạn cho mình hỏi vấn đề này nhéNhu cầu vlđ= tổng cpsxkd kỳ kế hoạch(doanh thu theo giá vốn kỳ kế hoạch)/ vòng quay vốn lưu động kỳ kế hoạch.Mình chưa hiểu lắm công thức này giả sử có thêm chi phí vận chuyển, bao bì, bảo quản sản phẩm thì những khoản chi phí này có được tính vào hay ko?vì theo Công thức thì chỉ tính theo doanh thu giá vốn.Vd: doanh nghiệp mua 5000 tấn gạo, giá mua mỗi tấn là 5000000đ, chi phí vận chuyển là 1000đ/ tấn, đóng gói là 300000đ/tấn.Vòng quay vốn lưu động là 2 tháng, vậy nhu cầu vốn lưu động là bao nhiêu?

Đang xem: Cách tính nhu cầu vốn lưu động

*

các bạn cho mình hỏi vấn đề này nhénhu cầu vlđ= tổng cpsxkd kỳ kế hoạch(doanh thu theo giá vốn kỳ kế hoạch)/ vòng quay vốn lưu động kỳ kế hoạch.mình chưa hiểu lắm công thức này giả sử có thêm chi phí vận chuyển, bao bì, bảo quản sản phẩm thì những khoản chi phí này có được tính vào hay ko?vì theo công thức thì chỉ tính theo doanh thu giá vốn.vd: doanh nghiệp mua 5000 tấn gạo, giá mua mỗi tấn là 5000000đ, chi phí vận chuyển là 1000đ/ tấn, đóng gói là 300000đ/tấn.vòng quay vốn lưu động là 2 tháng, vậy nhu cầu vốn lưu động là bao nhiêu?
Theo tớ nghĩ thì giá vốn ở đây sẽ bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển, giá đóng gói. Vì tất cả đều hình thành nên chi phí sản xuất trong kỳ mà.Nên tổng cpsxkd kỳ kế hoạch = 5000 x (5.000.000 + 1.000 +300.000)= 26.505.000.000Nhu cầu VLĐ = 26.505.000.000/2= 13.252.500.000 đ
Reactions:2 people
các bạn cho mình hỏi vấn đề này nhénhu cầu vlđ= tổng cpsxkd kỳ kế hoạch(doanh thu theo giá vốn kỳ kế hoạch)/ vòng quay vốn lưu động kỳ kế hoạch.mình chưa hiểu lắm công thức này giả sử có thêm chi phí vận chuyển, bao bì, bảo quản sản phẩm thì những khoản chi phí này có được tính vào hay ko?vì theo công thức thì chỉ tính theo doanh thu giá vốn.vd: doanh nghiệp mua 5000 tấn gạo, giá mua mỗi tấn là 5000000đ, chi phí vận chuyển là 1000đ/ tấn, đóng gói là 300000đ/tấn.vòng quay vốn lưu động là 2 tháng, vậy nhu cầu vốn lưu động là bao nhiêu?

Xem thêm:   Ngân Hàng Hd Bank Tên Đầy Đủ Ngân Hàng Hdbank, Là Ngân Hàng Nhà Nước Hay Tư Nhân

Xem thêm: Hội Thảo Du Học Canada 2018 : Định Hướng Nghề Nghiệp

Xin chia sẻ, trao đổi với bạn:Nhu cầu VLĐ kỳ KH = Tổng CPSX kỳ KH/Vòng quay VLĐ kỳ KHVòng quay VLĐ kỳ KH=DTT kỳ KH/ Bình quân TSLĐ kỳ KH.Do sử dụng chủ yếu số liệu từ bảng kế hoạch SXKD và BCTC của KH nên số liệu không chắc chắn.Vì thế phải cộng(trừ) % dự phòng:Vòng quay VLĐ kỳ KH = VÒng quay VLĐ kỳ gốc +(-)% mức điều chỉnh.Và Tổng CPSX kỳ KH=Tổng CPSX kỳ gốc +(-)% tỷ lệ điều chỉnh.Tổng chi phí sản xuất không bao gồm khấu hao TSCĐ và các chi phí không mang tính chất sxkd( ví dụ: chi hoa hồng, môi giới, tiền phạt, thuế TNDN,…).
Reactions:6 people
Có 2 cách xác định nhu cầu Vốn lưu động1. Xác định theo công thức chu kỳ chênh lệch ngày tài trợ tài chínhNhu cầu cần tài trợ (ngày ) = Chu kỳ tiền mặt + chu kỳ tồn kho+ chu kỳ phải thu – trừ chu kỳ phải trả2. Và các định theo vòng quay vốn lưu động thực tế và kế hoạch như các bạn tính ở trên

*

Xem thêm: Thủ Tục, Hồ Sơ Xin Visa Du Học Canada, Hồ Sơ Du Học Canada Cần Những Gì

Reactions:2 people

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button