Tài Chính

Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank

Bạn đang xem: Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank tại duhoc-o-canada.com

Sản phẩm cho vay thấu chi tiết kiệm số (sản phẩm cho vay thấu chi số dư tài khoản tiết kiệm số): là phương thức cho vay theo đó MB chấp nhận cấp cho khách hàng một hạn mức thấu chi. và khách hàng đồng ý sử dụng tài khoản tiết kiệm số của khách hàng để cầm cố khoản vay, các thỏa thuận về yêu cầu vay, hợp đồng vay và hợp đồng bảo mật được thực hiện trực tuyến trên kênh số.

Tiện ích khi vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số

– Hoàn toàn trực tuyến, không cần đến Ngân hàng;

– Hồ sơ vay đơn giản;

– Mức cho vay: 90% số dư tài khoản tiền gửi TKS; thời gian vay: 12 tháng;

– Phương thức rút vốn linh hoạt, trả lãi theo số tiền và thời gian sử dụng thực tế;

– Trải nghiệm hiện đại, giao diện thân thiện với tốc độ xử lý nhanh chóng.

Hạn mức, lãi suất và biểu phí

1 / Hạn mức thấu chi = 90% x Số dư gốc tài khoản tiết kiệm Không

Hạn mức thấu chi tối thiểu 5.000.000 VND, tối đa 1 tỷ VND

2 / Lãi suất cho vay: là lãi suất thả nổi

Lãi suất cho vay = lãi suất tiết kiệm dân cư kỳ hạn 6 tháng + 2% và

Lãi suất vay không thấp hơn lãi suất tiết kiệm chung cư kỳ hạn 12 tháng.

Link tải tại App Store: https://apple.co/2AqB7ZM

Liên kết tải xuống tại Google Play: https://bit.ly/2v5ZsyP

3 / Biểu phí:

Điều chỉnh biểu phí như sau:

Loại phí Chính sách ưu đãi (Chưa VAT)
Phí mở tài khoản tài chính trực tuyến (thu một lần khi mở tài khoản tài chính) Tự do
Phí quản lý tài khoản tài chính trực tuyến (thu hàng tháng) Tự do
Phí đóng tài khoản trực tuyến (thu một lần khi tất toán tài khoản) Tự do
Phí điều chỉnh HMTC (thu một lần khi điều chỉnh tài khoản tài chính) Tự do

Điều kiện đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên ứng dụng MBbank:

  • Khách hàng có sổ tiết kiệm kỹ thuật số trên eMB và sử dụng ứng dụng MBBank
  • Sổ tiết kiệm VND và khách hàng là cá nhân Việt Nam;
  • Thời hạn của sổ tiết kiệm số trên 1 tháng, hệ thống tự động quay vòng trong trường hợp kỳ hạn TKS nhỏ hơn kỳ hạn HMTC.

Hướng dẫn cách đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên ứng dụng MBBank

BƯỚC 1: BAN ĐẦU KHOẢN VAY

– Đăng nhập vào ứng dụng MBBank, chọn biểu tượng Vay tiền trực tuyến trên menu chính

– Hoặc vào mục Vay tiền Online, chọn tính năng Vay tiền Online

– Chọn sản phẩm”Khoản vay thấu chi Tiết kiệm Không

bắt đầu một khoản vay trên ứng dụng mbbank

Bước 2: ĐỀ XUẤT VAY

– Chọn (các) tài khoản Tiết kiệm để cầm cố

– Nhập giới hạn thấu chi được đề xuất

– Chọn Tài khoản Thu hồi Nợ

Đăng ký vay trên ứng dụng MBank

– Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Khoản vay thấu chi tiết kiệm kỹ thuật số

– Chọn Tiếp tục

Đăng ký vay trên ứng dụng MBank

BƯỚC 3: CHỈ XÁC MINH CÁC GIAO DỊCH

– Kiểm tra thông tin trên Đơn vay vốn

– Kiểm tra để đồng ý ký hợp đồng hạn mức thấu chi với MB sau đó nhấp vào “Tiếp tục”

– Nhập OTP

Xác nhận khoản vay trên ứng dụng MBBank

BƯỚC 4: CHỈ HOÀN THÀNH GIAO DỊCH

– Màn hình giao dịch thành công

– SMS thông báo giao dịch thành công

– Email thông báo giao dịch thành công

Hoàn tất giao dịch vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm kỹ thuật số trên ứng dụng MBBank

CÁCH YÊU CẦU VAY

– Chọn tính năng Truy vấn Khoản vay

– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấp vào Chi tiết

– Xem chi tiết khoản vay

CÁCH THỨC ÁP DỤNG ĐỂ TĂNG GIỚI HẠN GIAO HÀNG

– Chọn tính năng Cho vay đảm bảo bằng sổ tiết kiệm

– Chọn (các) tính năng Tăng giới hạn của bạn

– Chọn tài khoản cầm cố, hạn mức thấu chi đề xuất tăng

– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi yêu cầu tăng hạn mức

– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấp vào Chi tiết

– Xem chi tiết hạn mức thấu chi khoản vay

CÁCH THANH TOÁN NGOÀI GIỚI HẠN GIẢM GIÁ

Phương pháp 1: Giải quyết một phần

– Chuyển đến tính năng Chuyển khoản

– Chọn tài khoản chuyển khoản là Tài khoản thấu chi, Nhập số tiền cần thanh toán một phần vào Số tiền chuyển khoản.

– Chọn tài khoản Nguồn để chuyển tiền và tiến hành xác nhận giao dịch.

– Chọn tính năng Truy vấn Khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi thanh toán một phần

– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấp vào Chi tiết

– Xem thông tin chi tiết về dư nợ hiện tại của khoản vay

Phương án 1: Giải quyết từng phần

Phương pháp 2: Giải quyết đầy đủ

– Vào tính năng Truy vấn khoản vay

– Chọn giải quyết

– Chọn Phương thức thanh toán, chọn “Tiếp tục”

– Kiểm tra thông tin trước khi hoàn thiện, sau đó chọn “Tiếp tục” và nhập mã OTP

– Màn hình giải quyết thành công SMS thông báo Thanh toán thành công

– Email thông báo giải quyết thành công

Tùy chọn 2: Trả hết

Thông tin thêm về Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank

Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank

Hình Ảnh về: Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank

Video về: Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank

Wiki về Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank

Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank -

Sản phẩm cho vay thấu chi tiết kiệm số (sản phẩm cho vay thấu chi số dư tài khoản tiết kiệm số): là phương thức cho vay theo đó MB chấp nhận cấp cho khách hàng một hạn mức thấu chi. và khách hàng đồng ý sử dụng tài khoản tiết kiệm số của khách hàng để cầm cố khoản vay, các thỏa thuận về yêu cầu vay, hợp đồng vay và hợp đồng bảo mật được thực hiện trực tuyến trên kênh số.

Tiện ích khi vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số

- Hoàn toàn trực tuyến, không cần đến Ngân hàng;

- Hồ sơ vay đơn giản;

- Mức cho vay: 90% số dư tài khoản tiền gửi TKS; thời gian vay: 12 tháng;

- Phương thức rút vốn linh hoạt, trả lãi theo số tiền và thời gian sử dụng thực tế;

- Trải nghiệm hiện đại, giao diện thân thiện với tốc độ xử lý nhanh chóng.

Hạn mức, lãi suất và biểu phí

1 / Hạn mức thấu chi = 90% x Số dư gốc tài khoản tiết kiệm Không

Hạn mức thấu chi tối thiểu 5.000.000 VND, tối đa 1 tỷ VND

2 / Lãi suất cho vay: là lãi suất thả nổi

Lãi suất cho vay = lãi suất tiết kiệm dân cư kỳ hạn 6 tháng + 2% và

Lãi suất vay không thấp hơn lãi suất tiết kiệm chung cư kỳ hạn 12 tháng.

Link tải tại App Store: https://apple.co/2AqB7ZM

Liên kết tải xuống tại Google Play: https://bit.ly/2v5ZsyP

3 / Biểu phí:

Điều chỉnh biểu phí như sau:

Loại phí Chính sách ưu đãi (Chưa VAT)
Phí mở tài khoản tài chính trực tuyến (thu một lần khi mở tài khoản tài chính) Tự do
Phí quản lý tài khoản tài chính trực tuyến (thu hàng tháng) Tự do
Phí đóng tài khoản trực tuyến (thu một lần khi tất toán tài khoản) Tự do
Phí điều chỉnh HMTC (thu một lần khi điều chỉnh tài khoản tài chính) Tự do

Điều kiện đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên ứng dụng MBbank:

  • Khách hàng có sổ tiết kiệm kỹ thuật số trên eMB và sử dụng ứng dụng MBBank
  • Sổ tiết kiệm VND và khách hàng là cá nhân Việt Nam;
  • Thời hạn của sổ tiết kiệm số trên 1 tháng, hệ thống tự động quay vòng trong trường hợp kỳ hạn TKS nhỏ hơn kỳ hạn HMTC.

Hướng dẫn cách đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên ứng dụng MBBank

BƯỚC 1: BAN ĐẦU KHOẢN VAY

- Đăng nhập vào ứng dụng MBBank, chọn biểu tượng Vay tiền trực tuyến trên menu chính

- Hoặc vào mục Vay tiền Online, chọn tính năng Vay tiền Online

- Chọn sản phẩm"Khoản vay thấu chi Tiết kiệm Không"

bắt đầu một khoản vay trên ứng dụng mbbank

Bước 2: ĐỀ XUẤT VAY

- Chọn (các) tài khoản Tiết kiệm để cầm cố

- Nhập giới hạn thấu chi được đề xuất

- Chọn Tài khoản Thu hồi Nợ

Đăng ký vay trên ứng dụng MBank

- Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Khoản vay thấu chi tiết kiệm kỹ thuật số

- Chọn Tiếp tục

Đăng ký vay trên ứng dụng MBank

BƯỚC 3: CHỈ XÁC MINH CÁC GIAO DỊCH

- Kiểm tra thông tin trên Đơn vay vốn

- Kiểm tra để đồng ý ký hợp đồng hạn mức thấu chi với MB sau đó nhấp vào “Tiếp tục”

- Nhập OTP

Xác nhận khoản vay trên ứng dụng MBBank

BƯỚC 4: CHỈ HOÀN THÀNH GIAO DỊCH

- Màn hình giao dịch thành công

- SMS thông báo giao dịch thành công

- Email thông báo giao dịch thành công

Hoàn tất giao dịch vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm kỹ thuật số trên ứng dụng MBBank

CÁCH YÊU CẦU VAY

- Chọn tính năng Truy vấn Khoản vay

- Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấp vào Chi tiết

- Xem chi tiết khoản vay

CÁCH THỨC ÁP DỤNG ĐỂ TĂNG GIỚI HẠN GIAO HÀNG

- Chọn tính năng Cho vay đảm bảo bằng sổ tiết kiệm

- Chọn (các) tính năng Tăng giới hạn của bạn

- Chọn tài khoản cầm cố, hạn mức thấu chi đề xuất tăng

- Chọn tính năng Truy vấn khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi yêu cầu tăng hạn mức

- Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấp vào Chi tiết

- Xem chi tiết hạn mức thấu chi khoản vay

CÁCH THANH TOÁN NGOÀI GIỚI HẠN GIẢM GIÁ

Phương pháp 1: Giải quyết một phần

- Chuyển đến tính năng Chuyển khoản

- Chọn tài khoản chuyển khoản là Tài khoản thấu chi, Nhập số tiền cần thanh toán một phần vào Số tiền chuyển khoản.

- Chọn tài khoản Nguồn để chuyển tiền và tiến hành xác nhận giao dịch.

- Chọn tính năng Truy vấn Khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi thanh toán một phần

- Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấp vào Chi tiết

- Xem thông tin chi tiết về dư nợ hiện tại của khoản vay

Phương án 1: Giải quyết từng phần

Phương pháp 2: Giải quyết đầy đủ

- Vào tính năng Truy vấn khoản vay

- Chọn giải quyết

- Chọn Phương thức thanh toán, chọn “Tiếp tục”

- Kiểm tra thông tin trước khi hoàn thiện, sau đó chọn “Tiếp tục” và nhập mã OTP

- Màn hình giải quyết thành công SMS thông báo Thanh toán thành công

- Email thông báo giải quyết thành công

Tùy chọn 2: Trả hết

[rule_{ruleNumber}]

#Cách #vay #thấu #chi #bằng #sổ #tiết #kiệm #số #trên #app #MBbank

[rule_3_plain]

#Cách #vay #thấu #chi #bằng #sổ #tiết #kiệm #số #trên #app #MBbank

Sản phẩm Cho vay thấu chi tiết kiệm số (sản phẩm cho vay hạn mức thấu chi cầm cố số dư tài khoản tiết kiệm số trên Kênh số): là phương thức cho vay theo đó MB chấp nhận cấp cho khách hàng một hạn mức thấu chi và KH đồng ý dùng tài khoản tiết kiệm số của khách hàng để cầm cố cho khoản vay, các thỏa thuận về đề nghị vay vốn, hợp đồng cho vay và hợp đồng bảo đảm được thực hiện trực tuyến trên kênh số.
Tiện ích khi vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số
– Thực hiện hoàn toàn online, không cần đến Ngân hàng;
– Hồ sơ vay vốn đơn giản;
– Mức cho vay : 90% số dư tài khoản tiền gửi TKS; thời gian vay: 12 tháng;
– Phương thức rút vốn linh hoạt, trả lãi theo số tiền và thời gian sử dụng thực tế;
– Trải nghiệm hiện đại, giao diện thân thiện với tốc độ xử lý nhanh.
Hạn mức, và lãi suất và biểu phí
1/ Hạn mức thấu chi = 90% x Số dư gốc tài khoản Tiết kiệm số
Hạn mức thấu chi tối thiểu 5.000.000 VNĐ, tối đa 1 tỷ đồng
2/ Lãi suất cho vay: là lãi suất thả nổi
Lãi suất cho vay = lãi suất tiết kiệm dân cư VND kỳ hạn 6 tháng trả sau + Biên độ 2% và
Lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất tiết kiệm dân cư 12 tháng trả sau.
Link tải tại App Store: https://apple.co/2AqB7ZM
Link tải tại Google Play: https://bit.ly/2v5ZsyP
3/ Biểu phí:
Điều chỉnh biểu phí như sau:

Loại phí
Chính sách ưu đãi (Chưa VAT)

Phí mở TKTC online (thu một lần khi mở TKTC)
Miễn phí

Phí quản lý TKTC online (thu hàng tháng)
Miễn phí

Phí đóng TKTC online (thu một lần khi đóng TKTC)
Miễn phí

Phí điều chỉnh HMTC (thu một lần khi điều chỉnh TKTC)
Miễn phí

Điều kiện đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank:

KH có sổ tiết kiệm số trên eMB và sử dụng App MBBank
Sổ tiết kiệm VNĐ và KH là cá nhân người Việt Nam;
Kỳ hạn của sổ tiết kiệm số lớn hơn 1 tháng, Hệ thống tự động quay vòng trong trường hợp kỳ hạn TKS nhỏ hơn thời hạn HMTC.

Hướng dẫn các bước đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên ứng dụng MBBank
BƯỚC 1: KHỞI TẠO KHOẢN VAY
– Đăng nhập App MBBank, chọn icon Vay online trên menu chính
– Hoặc vào mục Vay trực tuyến, chọn tính năng Vay Online
– Chọn sản phẩm “Vay thấu chi Tiết kiệm số”

khởi tạo khoản vay trên app mbbank

Bước 2: ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
– Chọn (các) tài khoản Tiết kiệm số để cầm cố
– Nhập Hạn mức thấu chi đề nghị
– Chọn Tài khoản thu nợ

Đề nghị vay vốn trên app MBank

– Tích chọn đã đọc, hiểu và đồng ý các điều khoản điều kiện Vay thấu chi Tiết kiệm số
– Chọn Tiếp tục

Đề nghị vay vốn trên app MBank

BƯỚC 3: XÁC THỰC GIAO DỊCH
– Kiểm tra thông tin trên Đề nghị vay vốn
– Tích chọn đồng ý ký Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi với MB sau đó lick “Tiếp tục”
– Nhập mã OTP

Xác nhận vay vốn trên app MBBank

BƯỚC 4: HOÀN TẤT GIAO DỊCH
– Màn hình Giao dịch thành công
– SMS báo Giao dịch thành công
– Email báo Giao dịch thành công

Hoàn tất giao dịch vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên ứng dụng MBBank

HƯỚNG DẪN CÁCH TRUY VẤN KHOẢN VAY
– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay
– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấn Chi tiết
– Xem thông tin chi tiết của khoản vay
CÁCH ĐỀ NGHỊ TĂNG HẠN MỨC THẤU CHI
– Chọn tính năng Vay đảm bảo bằng sổ tiết kiệm
– Chọn (các) tính năng Nâng hạn mức
– Chọn TK TKS cầm cố, Hạn mức thấu chi đề nghị tăng
– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi đề nghị tăng hạn mức
– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấn Chi tiết
– Xem thông tin chi tiết Hạn mức thấu chi của khoản vay
CÁCH TẤT TOÁN HẠN MỨC THẤU CHI
Cách 1: Tất toán một phần
– Vào tính năng Chuyển khoản
– Chọn tài khoản chuyển đến là Tài khoản thấu chi, Nhập số tiền cần tất toán một phần vào mục Số tiền chuyển.
– Chọn Tài khoản nguồn để chuyển tiền và tiến hành xác nhận giao dịch.
– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi đã tất toán một phần
– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấn Chi tiết
– Xem thông tin chi tiết Dư nợ hiện tại của khoản vay

Cách 1: Tất toán một phần

Cách 2: Tất toán toàn bộ
– Vào tính năng Truy vấn khoản vay
– Chọn Tất toán
– Chọn Hình thức tất toán, chọn “Tiếp tục”
– Kiểm tra lại thông tin trước khi tất toán sau đó chọn “Tiếp tục” và nhập mã OTP
– Màn hình Tất toán thành công SMS báo Tất toán thành công
– Email báo Tất toán thành công

Cách 2: Tất toán toàn bộ

#Cách #vay #thấu #chi #bằng #sổ #tiết #kiệm #số #trên #app #MBbank

[rule_2_plain]

#Cách #vay #thấu #chi #bằng #sổ #tiết #kiệm #số #trên #app #MBbank

[rule_2_plain]

#Cách #vay #thấu #chi #bằng #sổ #tiết #kiệm #số #trên #app #MBbank

[rule_3_plain]

#Cách #vay #thấu #chi #bằng #sổ #tiết #kiệm #số #trên #app #MBbank

Sản phẩm Cho vay thấu chi tiết kiệm số (sản phẩm cho vay hạn mức thấu chi cầm cố số dư tài khoản tiết kiệm số trên Kênh số): là phương thức cho vay theo đó MB chấp nhận cấp cho khách hàng một hạn mức thấu chi và KH đồng ý dùng tài khoản tiết kiệm số của khách hàng để cầm cố cho khoản vay, các thỏa thuận về đề nghị vay vốn, hợp đồng cho vay và hợp đồng bảo đảm được thực hiện trực tuyến trên kênh số.
Tiện ích khi vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số
– Thực hiện hoàn toàn online, không cần đến Ngân hàng;
– Hồ sơ vay vốn đơn giản;
– Mức cho vay : 90% số dư tài khoản tiền gửi TKS; thời gian vay: 12 tháng;
– Phương thức rút vốn linh hoạt, trả lãi theo số tiền và thời gian sử dụng thực tế;
– Trải nghiệm hiện đại, giao diện thân thiện với tốc độ xử lý nhanh.
Hạn mức, và lãi suất và biểu phí
1/ Hạn mức thấu chi = 90% x Số dư gốc tài khoản Tiết kiệm số
Hạn mức thấu chi tối thiểu 5.000.000 VNĐ, tối đa 1 tỷ đồng
2/ Lãi suất cho vay: là lãi suất thả nổi
Lãi suất cho vay = lãi suất tiết kiệm dân cư VND kỳ hạn 6 tháng trả sau + Biên độ 2% và
Lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất tiết kiệm dân cư 12 tháng trả sau.
Link tải tại App Store: https://apple.co/2AqB7ZM
Link tải tại Google Play: https://bit.ly/2v5ZsyP
3/ Biểu phí:
Điều chỉnh biểu phí như sau:

Loại phí
Chính sách ưu đãi (Chưa VAT)

Phí mở TKTC online (thu một lần khi mở TKTC)
Miễn phí

Phí quản lý TKTC online (thu hàng tháng)
Miễn phí

Phí đóng TKTC online (thu một lần khi đóng TKTC)
Miễn phí

Phí điều chỉnh HMTC (thu một lần khi điều chỉnh TKTC)
Miễn phí

Điều kiện đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank:

KH có sổ tiết kiệm số trên eMB và sử dụng App MBBank
Sổ tiết kiệm VNĐ và KH là cá nhân người Việt Nam;
Kỳ hạn của sổ tiết kiệm số lớn hơn 1 tháng, Hệ thống tự động quay vòng trong trường hợp kỳ hạn TKS nhỏ hơn thời hạn HMTC.

Hướng dẫn các bước đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên ứng dụng MBBank
BƯỚC 1: KHỞI TẠO KHOẢN VAY
– Đăng nhập App MBBank, chọn icon Vay online trên menu chính
– Hoặc vào mục Vay trực tuyến, chọn tính năng Vay Online
– Chọn sản phẩm “Vay thấu chi Tiết kiệm số”

khởi tạo khoản vay trên app mbbank

Bước 2: ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
– Chọn (các) tài khoản Tiết kiệm số để cầm cố
– Nhập Hạn mức thấu chi đề nghị
– Chọn Tài khoản thu nợ

Đề nghị vay vốn trên app MBank

– Tích chọn đã đọc, hiểu và đồng ý các điều khoản điều kiện Vay thấu chi Tiết kiệm số
– Chọn Tiếp tục

Đề nghị vay vốn trên app MBank

BƯỚC 3: XÁC THỰC GIAO DỊCH
– Kiểm tra thông tin trên Đề nghị vay vốn
– Tích chọn đồng ý ký Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi với MB sau đó lick “Tiếp tục”
– Nhập mã OTP

Xác nhận vay vốn trên app MBBank

BƯỚC 4: HOÀN TẤT GIAO DỊCH
– Màn hình Giao dịch thành công
– SMS báo Giao dịch thành công
– Email báo Giao dịch thành công

Hoàn tất giao dịch vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên ứng dụng MBBank

HƯỚNG DẪN CÁCH TRUY VẤN KHOẢN VAY
– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay
– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấn Chi tiết
– Xem thông tin chi tiết của khoản vay
CÁCH ĐỀ NGHỊ TĂNG HẠN MỨC THẤU CHI
– Chọn tính năng Vay đảm bảo bằng sổ tiết kiệm
– Chọn (các) tính năng Nâng hạn mức
– Chọn TK TKS cầm cố, Hạn mức thấu chi đề nghị tăng
– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi đề nghị tăng hạn mức
– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấn Chi tiết
– Xem thông tin chi tiết Hạn mức thấu chi của khoản vay
CÁCH TẤT TOÁN HẠN MỨC THẤU CHI
Cách 1: Tất toán một phần
– Vào tính năng Chuyển khoản
– Chọn tài khoản chuyển đến là Tài khoản thấu chi, Nhập số tiền cần tất toán một phần vào mục Số tiền chuyển.
– Chọn Tài khoản nguồn để chuyển tiền và tiến hành xác nhận giao dịch.
– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi đã tất toán một phần
– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấn Chi tiết
– Xem thông tin chi tiết Dư nợ hiện tại của khoản vay

Cách 1: Tất toán một phần

Cách 2: Tất toán toàn bộ
– Vào tính năng Truy vấn khoản vay
– Chọn Tất toán
– Chọn Hình thức tất toán, chọn “Tiếp tục”
– Kiểm tra lại thông tin trước khi tất toán sau đó chọn “Tiếp tục” và nhập mã OTP
– Màn hình Tất toán thành công SMS báo Tất toán thành công
– Email báo Tất toán thành công

Cách 2: Tất toán toàn bộ

Chuyên Mục: Tài Chính

#Cách #vay #thấu #chi #bằng #sổ #tiết #kiệm #số #trên #app #MBbank

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button