Chuyên đề tỉ lệ thức: Các dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải

Chuyên đề tỉ lệ thức: Các dạng toán về tỉ lệ thức và cách giải

Chuyên đề tỉ lệ thức: Các dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải là một phần kiến ​​thức vô cùng quan trọng trong kiến ​​thức Toán 7, phân môn Đại số. Nhằm giúp các em nắm bắt tốt hơn những kiến ​​thức cơ bản và liên quan của vấn đề, trường THCS Ngô Thì Nhậm đã chia sẻ bài viết dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé!

I. LÝ THUYẾT VỀ TỶ GIÁ

1. Định nghĩa

Tỷ lệ là sự bằng nhau của hai tỷ lệ .

2. Ví dụ:

5/8 = 15/24 cũng có thể viết là 5:8 = 15:24

3. Thuộc tính của tỷ lệ đánh thức

Tính năng 1:

tỉ số toán 7

Tính chất 2: Nếu ad = bc và a, b, c, d khác 0 thì ta có các tỉ lệ sau:

4. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tính chất của chuỗi tỉ số bằng nhau (với điều kiện là các biểu thức có nghĩa)

Công thức toán lớp 7 Chương 1 Đại số chi tiết nhất

II. SẢN PHẨM SẢN PHẨM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1: Lập tỉ số từ các số đã cho

phương pháp giải

– Xét xem hai tỉ số đã cho có bằng nhau không?

– Hai tỉ số bằng nhau thì lập thành tỉ lệ thức

Ví dụ:

Từ các tỉ số sau ta tìm được tỉ số nào?

Câu trả lời

Có hai tỷ lệ:

a) 3,5 :5,25 – 14 : 21;

Dạng 2: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 110 SGK Vật Lý 10

phương pháp giải

– Viết số hữu tỉ dưới dạng phân số

– Thực hiện phép chia phân số

Ví dụ:

Thay tỉ số của các số hữu tỉ bằng tỉ số của các số nguyên

Hướng dẫn

Dạng 3: Tìm x từ tỉ lệ thức (tìm số hạng chưa biết)

Cách giải: Sử dụng tính chất a/b = c/d Suy ra: ad = bc

Ví dụ:

Tìm x theo tỉ lệ sau:

Phần thưởng

Dạng 4: Chứng minh tỉ số

Phương pháp giải: Sử dụng tính chất a/b = c/d Suy ra: ad = bc để chứng minh hoặc sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Ví dụ:

Dạng 5: Lập tỉ lệ thức từ đẳng thức đã cho

phương pháp giải

– Lập tỉ số từ đẳng thức đã cho: Áp dụng tính chất 2:

Dạng 6: Lập biểu thức tỉ lệ thức từ một tỉ lệ thức cho trước

– Dựng tỉ lệ từ tỉ lệ cho trước: Từ tỉ lệ thức frac{a}{b} = frac{c}{d} Chúng ta có thể xây dựng thêm ba tỷ lệ bằng cách:

+ Giữ nguyên ngoại tỷ, đổi trung tỷ: frac{a}{c} = frac{b}{d}

+ Giữ nguyên tỷ, đổi chỗ ngoại tỷ: frac{d}{b} = frac{c}{a}

+ Hoán đổi ngoại tỉ với nhau, trung tỉ với nhau: frac{d}{c} = frac{b}{a}

Dạng 7: Lập công thức từ các số đã cho

– Lập công thức từ các số đã cho: Từ các số đã cho trước hết phải lập một đẳng thức có dạng ad = bc. Sau khi có đẳng thức này, hãy áp dụng tính chất 2 để chia tỷ lệ phương trình.

Dạng 8: Tfm x, y trong dãy tỉ số bằng nhau

Xem thêm bài viết hay:  Ví dụ tiến hóa lớn?

Phương pháp: Trả về cùng một tỷ lệ: frac{x}{a}=frac{y}{b}=frac{z}{c}

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

+ Sử dụng phương pháp thay thế

III. BÀI TẬP VỀ THỦ TỤC

Bài 1: Tìm hai số x, y đã biết:

a.frac{x}{2}=frac{y}{5},x+y=14
b.  frac{x}{-9}=frac{y}{12},2x-3y=163
Bài 2: Tìm các số x, y, z biết rằng:

một.  frac{2x}{3}=frac{3y}{4}=frac{z}{5}x+y+z=20

b. frac{x}{2}=frac{y}{3}=frac{z}{4}3x+2y=12

Bài 3: Tìm các số x, y, z biết frac{x}{3}=frac{y}{2},frac{y}{5}=frac{z}{3},x+y+z=46

Bài 4:

Chứng minh rằng: Nếu    frac{a}{b}=frac{c}{d} sau đó:

a, left(frac{ab}{cd}right)^2=frac{a^4+b^4}{c^4+d^4}

b, frac{5a + 3b}{5a - 3b}=frac{5c + 3d}{5c - 3d}

c, frac{7a^2+3ab}{11a^2-8b^2}=frac{7c^2+3cd}{11c^2-8d^2}

Bài 5:

    frac{bz-cy}{a}=frac{cx-az}{b}=frac{cx-az}{c} left(1right)chứng minh rằng frac{x}{a}=frac{y}{b}=frac{z}{c}.

Bài 6: Tìm hai số x, y đã biết:

a, frac{x}{7}=frac{y}{13} và x + y = 40

b, frac{x}{y}=frac{17}{3} và x + y = -60

c, frac{x}{19}=frac{y}{21} và 2x - y = 34

d, frac{x^2}{9}=frac{y^2}{16} và x^2 + y^2= 100

Bài 7: Tìm x, y và z đã biết:

a, frac{x}{15}=frac{y}{20}=frac{z}{18} và 2x + 3y - 2 = 186

b, frac{x}{3}=frac{y}{4} và frac{y}{5}=frac{z}{7} và 2x + 3y - z = 372

c, frac{x}{2}=frac{y}{3} và frac{y}{5}=frac{z}{7} và x + y+ z =98

d, 2x=3y=5z (1) và x+yz=95

Bài 8.

Tìm x, y, z biết:

một.  frac{x-1}{2}=frac{y-2}{3}=frac{z-3}{4}left(1right) and 2x + 3y - z= 50

b. frac{2x}{3}=frac{2y}{4}=frac{4z}{5}left(2right) và x + y + z =49 Bài 9:

Ba đội máy kéo, cày ba cánh đồng trên cùng một diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 2 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày, đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng ba đội có tổng cộng 33 máy. Bài 10: Trường có 3 học sinh lớp 7 đấy bạn biết không frac{2}{3} số học sinh lớp 7A bằng frac{3}{4} số học sinh lớp 7B và bằng frac{4}{5}

số học sinh 7C. Lớp 7C có ít hơn tổng số học sinh của hai lớp còn lại là 57 học sinh. Đếm số học sinh mỗi lớp?Bài 11

: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5. Diện tích bằng 315 m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó. Bài 12:

Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A; 7B; 7C tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến biết rằng lớp 7A có nhiều hơn lớp 7B là 3 học sinh tiên tiến. Như vậy trường THCS Ngô Thì Nhậm đã tổng hợp cho các bạn kiến ​​thức Chuyên đề tỉ lệ thức: Các dạng toán về tỉ lệ thức và cách giải. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Lưu lại để xem khi cần nhé! chủ đề lũy thừa của một số hữu tỉ

Chúng tôi cũng đã chia sẻ rất chi tiết, bạn có thể tìm hiểu thêm!

Xem thêm bài viết hay:  Ôn tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 hiệu quả theo chủ đề

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Kiến Thức Chung

Bạn thấy bài viết Chuyên đề tỉ lệ thức: Các dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Chuyên đề tỉ lệ thức: Các dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Chuyên đề tỉ lệ thức: Các dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận