Công thức tính nhanh amino axit cực hay

Hỏi: Công thức tính nhanh khối lượng amino axit

Câu trả lời:

– Công thức tính khối lượng của amino axit A (chứa n nhóm -NH)2 và mmuối nhóm -COOH) khi cho aminoaxit này vào dung dịch chứa a mol HCl thì dung dịch sau phản ứng phản ứng vừa đủ với b mol NaOH.

– Công thức tính khối lượng của amino axit A (chứa n nhóm –NH)2 và m nhóm -COOH khi cho amino axit này tác dụng với dung dịch chứa a mol NaOH, rồi cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhanh axit amin cực hay (ảnh 2)

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu thêm về công thức tính nhanh axit amin nhé!

1.1 Bài tập đốt cháy amin

một. Lời yêu cầu

– Công thức chung của amin: CNh2n+2-2k+aNa ( k: tổng số liên kết π và số vòng trong phân tử; k≥0; a: số nhóm chức amino, a≥1; a, k đều là số nguyên).

– Với a=0, k=1 ta có Amin no, đơn chức, mạch hở: CNh2n+3NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhanh axit amin cực hay (ảnh 3)

– Amin đơn chức: CxhyNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

– Phương pháp giải bài tập đốt cháy amin: dùng định luật bảo toàn nguyên tố tìm công thức của amin sẽ nhanh hơn là làm theo tỉ lệ mol nC : nh: NNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ. Đối với bài toán đốt cháy hỗn hợp các amin người ta dùng công thức trung bình. Cho bài tập đốt cháy amin với O . hỗn hợp2 đi vào3 sau đó bạn nên chuyển hỗn hợp thành O.

b. Hình minh họa

Câu hỏi 1: Đốt cháy hoàn toàn amin X thu được 16,8 lít CO2; 2.8 lít NỮ2 (dktc) và 20,25g H2O. Công thức phân tử của X là

A. CŨ2h7NB CŨ3h7NC CŨ4h9ND TUỔI3h9N.

Phần thưởng:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhanh axit amin cực hay (ảnh 4)

Đáp án D .

1.2. Bài tập amin tác dụng với axit

một. Lời yêu cầu

Sử dụng công thức của C .-form aminNh2n+1NHỎ BÉ2 hoặc RNH2

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính axit amin nhanh cực hay (ảnh 5)

– Bảo toàn khối lượng: mHCl = mMuối – mamin

b. Hình minh họa

Câu hỏi 1: Cho 10,7 gam hỗn hợp gồm metylamin và etylamin phản ứng với V ml dung dịch HCl 2M vừa đủ thu được 21,65 gam muối. Giá trị của V là

A. 160. B. 300. C. 150. D. 100.

Phần thưởng:

– Bảo toàn khối lượng với mHCl = 21,65 – 10,7 = 10,95 gam nHCl = 0,3 mol.

⇒ Vdd HCl = 0,3/2 = 0,15 lít hay 150ml.

Đáp án C

1.3. Phản ứng của muối amoni với dung dịch kiềm

một. Lời yêu cầu

+ Dấu hiệu nhận biết hợp chất là muối amoni là: khi cho hợp chất đó tác dụng với dung dịch kiềm thì có khí thoát ra hoặc có khí làm xanh giấy quỳ tím.

Các loại muối amoni bao gồm:

– Muối amoni của amin hoặc NHỎ3 với các axit vô cơ như HCl, HNO3h2VÌ THẾ4h2CO3…muối amoni của amin no với HNO3 có công thức C2h2n+4Ô3NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2muối amoni của amin no và axit sunfuric có 2 dạng muối axit: CNh2n+5Ô4NS; muối trung hòa: CNh2n+8Ô4NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2S; Muối amoni của amin no với axit cacbonic có 2 dạng: muối axit: CNh2n+3Ô3N; muối trung hòa: CNh2n+6Ô3NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2

Xem thêm bài viết hay:  Vài nét về nhà văn Nam Cao - Ngữ Văn 12

+ Muối amoni của amin hoặc NHỎ3 với các axit hữu cơ như HCOOH, CHỈ3COOH… Muối amoni của một amin no với axit đơn chức có công thức CNh2n+3Ô2N; Muối amoni của amin no với axit không no, đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi có công thức CNh2n+1Ô2NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

– Để làm tốt dạng bài này cần xác định công thức của muối amoni. Sau đó viết phương trình tính lượng chất theo yêu cầu của bài toán.

b. Hình minh họa

Câu hỏi 1: Cho 0,1 mol chất X có C.T là C2hsố 8Ô3NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2 phản ứng hết với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 5,7 gam. B. 12,5 gam. C.15 gam. D. 21,8 gam

Phần thưởng:

– X phản ứng với NaOH thu được khí làm xanh quỳ tím ẩm, vậy X là muối của amin. X có dạng C2h5NHỎ BÉ3KHÔNG3.

2h5NHỎ BÉ3KHÔNG3 + NaOH → C2h5NHỎ BÉ2↑ + NaNO3 + BẠN BÈ2Ô

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhanh axit amin cực hay (ảnh 6)

Đáp án B

Hướng dẫn giải bài tập về amino axit

2.1. Xác định C.T

– Đặt công thức tổng quát: (HOT2N)một–R–(COOH)b

– Xác định qua KLPT

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính axit amin nhanh cực hay (ảnh 7)

Dựa trên phản ứng axit-bazơ (lưỡng cư)

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính axit amin nhanh cực hay (ảnh 8)

– Nếu đề bài không cho biết số mol HCl ta có thể dùng phương pháp bảo toàn khối lượng: mHCl = mMuối – mamin

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính axit amin nhanh cực hay (ảnh 9)

– Nếu đề bài không cho biết số mol của NaOH hoặc KOH thì ta có thể dùng phương pháp tăng giảm khối lượng.

2.2. bài tập lưỡng tính axit amin

một. Lời yêu cầu

– Tùy theo đề bài cho dạng axit amin nào mà ta đặt công thức axit amin cho phù hợp

+ Amino axit có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH có dạng H2NR-COOH

+ Nếu gặp dạng bài tập: “Cho các amino axit phản ứng với dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH” thì bản chất của phản ứng là nhóm -COOH của các amino axit và h+ HCl phản ứng với OH của NaOH.

+ Nếu gặp dạng bài tập: “Cho các amino axit phản ứng với dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl” thì bản chất của phản ứng là nhóm -NH.2 của axit amin và OH NaOH phản ứng với H+ của HCl.

b. Hình minh họa

Câu hỏi 1: Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem thêm bài viết hay:  Bài 2 trang 74 SGK Vật lý 12

A. 55,6. B. 53,755. C.61,0. D. 33,25.

Phần thưởng:

– Với dạng này coi hỗn hợp lysin, glyxin và KOH phản ứng độc lập với HCl, không cần xét phản ứng của amino axit với KOH.

Nlys = 7,3/146 = 0,05 mol; Ngly = 15/75 = 0,2 mol; nKOH = 0,3 mol

⇒ Muối gồm Lys-(HCl)2 0,05mol; Gly-HCl 0,2 mol; KCl 0,3 mol, khối lượng là 55,6 gam.

Đáp án A

2.3. Bài tập đốt cháy amino axit, este của amino axit và muối amoni của amino axit

Phản ứng đốt cháy tổng quát:

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhanh axit amin cực hay (ảnh 10)

– Khi đứng trước bài toán tìm công thức của amino axit, este của amino axit và muối của amino axit dựa vào phản ứng đốt cháy ta nên sử dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố.

3. Bài tập về peptit và protein

3.1. phản ứng thủy phân

một. Lời yêu cầu

– Phương trình thủy phân hoàn toàn peptit (mạch hở) và protein.

+ Nếu thủy phân peptit (mạch hở) và protein bằng enzim

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính nhanh axit amin cực hay (ảnh 11).

+ Nếu phản ứng thủy phân trong môi trường axit thì xảy ra phản ứng như sau:

h[NHRCO]NOH + (n-1)H2O + nHCl → nClH3NRCOOH

+ Nếu phản ứng thủy phân trong môi trường bazơ thì phản ứng xảy ra như sau:

h[NHRCO]NOH + nNaOH → nH2NRCOona + BẠN BÈ2Ô

– Phương pháp giải bài tập thủy phân peptit và protein chủ yếu là lập sơ đồ phản ứng kết hợp vận dụng định luật bảo toàn khối lượng. Khi gặp bài toán thủy phân không hoàn toàn ta nên vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố.

b. Hình minh họa

Câu hỏi 1: Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở là Gly-Ala-Gly phản ứng với lượng dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 37,50 gam B. 41,82 gam C. 38,45 gam D. 40,42 gam

Phần thưởng:

– Vì Glyxin và Alanin đều chứa nhóm -MIN2 trong phân tử nên ta có:

Gly-Ala-Gly + 3HCl + 2H2O → muối

0,12 mol 0,36 mol 0,24 mol

tôiMuối = 24,36 + 36,5.0,36 + 18.0,24 = 41,82 gam.

Đáp án B

Câu 2: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng xảy ra xong, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm -COOH và một nhóm -NH.2 trong phân tử. Giá trị của m là

A. 54,30. B. 66,00. C. 44,48. D. 51,72.

Phần thưởng:

– Vì X, Y đều được tạo nên từ các amino axit có 1 nhóm -COOH và 1 -NH . tập đoàn2Chân nến:

X + 4NaOH → muối + H2O

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích đoạn thơ “Những đường Việt Bắc của ta… Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng” (hay nhất)

một mol 4a mol một mol

Y + 3NaOH → muối + H2O

2a mol 6a mol 2a mol

– Ta có: 10.a = 0,6 → a = 0,06 mol

– Áp dụng BTKL ta có: m + 0,6.40 = 72,48 + 18,3.0,06 ⇒ m = 51,72 gam.

Đáp án D .

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

A. 90,6. B. 111,74. C. 81,54. D. 66,44.

Phần thưởng:

– Lần lượt tính số mol các sản phẩm:

Nchao ôi = 28,48/89 = 0,32 mol; N Ala-Ala = 32/160 = 0,2 mol; NAla-Ala-Ala = 27,72/231 = 0,12 mol

Chú ý: Số mol gốc Ala trước và sau phản ứng bằng nhau.

– Gọi số mol của Ala-Ala-Ala-Ala là a (mol). Trước phản ứng: nnguồn gốc (À) = 4.a

– Sau phản ứng: ngốc (Ala) = 1.nÀ + 2. N Ala-Ala + 3. NAla-Ala-Ala

– Ta có: 4a = 1. 0,32 + 2. 0,2 + 3. 0,12 → a = 0,27 mol

– Vậy m = 302. 0,27 = 81,54 gam.

Đáp án C

3.2. Phản ứng đốt cháy peptit

một. Lời yêu cầu

Bước 1: Lập công thức peptit

Ví dụ: Cho công thức của tripeptit và tetrapeptit được tạo nên từ cùng một amino axit mạch hở, có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH.

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính axit amin nhanh cực hay (ảnh 12)

Bước 2: Lập sơ đồ đốt cháy peptit, dựa vào giả thiết tính số nguyên tử C trong amino axit để tạo peptit. Từ đó suy ra kết quả mà bài toán yêu cầu.

b. Hình minh họa

Câu hỏi 1: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một amino axit (no, mạch hở, trong phân tử có chứa một nhóm -NH).2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Y, thu được khối lượng CO là2 và họ2O bằng 82,35 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 40 gam B. 80 gam C. 60 gam D. 30 gam

Phần thưởng:

– Gọi C.T của X là C2nh4nNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2Ô3 và Y:C3nh6n-1NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ3Ô4

– Ghi Y: C3nh6n-1NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ3Ô4 + Ô2 → 3nCO2 + (6n-1)/2 H2O + 3/2N2

– Theo đề bài ta có: 0,15.3n.44 + 0,15(6n-1) : 2,18 = 82,35 ⇒ n = 3

[CHUẨN NHẤT]  Công thức tính axit amin nhanh cực hay (ảnh 13)

Đáp án C

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Công thức tính nhanh amino axit cực hay
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Công thức tính nhanh amino axit cực hay
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Công thức tính nhanh amino axit cực hay
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận