CONSTANTLY LÀ GÌ

Well, not only does a servant look to his master for food và protection but the servant needs constantly lớn watch his master khổng lồ discern his wishes & then lớn carry them out.

Bạn đang xem: Constantly là gì


Một tôi tớ hướng tới công ty không những để được bảo đảm an toàn và có thức ăn, mà lại để luôn nhận thấy ý muốn của nhà và tuân theo.
We prayed constantly that the Lord would intervene in Matthew’s life, & we took every opportunity khổng lồ express by word & action how much we loved him.
Chúng tôi đã cầu nguyện liên tục rằng Chúa sẽ can thiệp vào cuộc sống thường ngày của Matthew, với công ty chúng tôi cố gắng đem hầu như cơ hội nhằm phân trần bằng khẩu ca và hành động là Shop chúng tôi yêu thương thương thơm nó biết bao.
5 If we are spiritually-minded, however, we will constantly be aware that although Jehovah is not a fault-finding God, he does know when we act on bad thoughts và desires.
5 Trái lại, nếu thiên về điều linh nghiệm, chúng ta đã luôn luôn luôn ý thức rằng mặc dù Đức Giê-hô-va chưa phải là một trong những Đấng chũm chấp, tuy nhiên Ngài cũng biết Khi họ hành động theo ý tưởng phát minh và say mê muốn xấu.
4 We must be watchful constantly so as not to lớn miss out on joyous privileges of service that might come our way.
We should constantly bear in mind that the way we treat those who may have sầu offended us and the attitude we display when we sin can affect the way Jehovah đơn hàng with us.
Phải luôn nhớ rằng biện pháp họ đối xử với những người dân vẫn có tác dụng phật lòng mình và thái độ mình biểu thị lúc tội ác rất có thể tác động đến biện pháp Đức Giê-hô-va đối xử cùng với bọn họ.
We’re constantly improving our automated systems, và your nhận xét help us make more accurate decisions.
Chúng tôi ko ngừng đổi mới những khối hệ thống tự động hóa và phần review của bạn sẽ góp chúng tôi giới thiệu quyết định đúng đắn rộng.

Xem thêm: Talkmore Là Gì ? I Want To Talk More With You Có Nghĩa Là Gì


So a couple of months baông chồng, we started asking ourselves -- we have a wonderful team now of learning psychologists & teachers và scientists and game developers -- & we started asking ourselves: How can we keep ourselves khổng lồ our promise of constantly reimagining education?
Vài tháng quay trở lại đây, Shop chúng tôi bắt đầu tự hỏi -- công ty chúng tôi sẽ có một đội ngũ tuyệt vời và hoàn hảo nhất gồm các đơn vị tâm lý học, những giáo viên, những nhà kỹ thuật với các đơn vị cải cách và phát triển trò đùa -- với Shop chúng tôi cũng từ bỏ hỏi: Làm cố gắng như thế nào để Shop chúng tôi giữ lại được lời hứa hẹn là luôn luôn luôn kiếm tìm cách đổi bắt đầu giáo dục?
Cầu xin cho bọn họ ghi lưu giữ cùng luôn luôn luôn cho biết thêm vào cuộc sống đời thường của chính mình lời khuyên dạy mà lại họ đã nhận được.
How is a king lớn render sound & clear-headed judgment & not “forget what is decreed & pervert the cause of any of the sons of affliction” if he is constantly intoxicated? —Proverbs 31:4-7.
Nếu dịp nào cũng say sưa thì làm thế nào một vị vua xét xử công minh, không “quên luật-pháp, và có tác dụng hỏng sự xét-đoán thù của người khốn-khổ”?—Châm-ngôn 31:4-7.
5 Aʹsaph+ was the head, và second lớn hlặng was Zech·a·riʹah; & Je·iʹel, She·mirʹa·moth, Je·hiʹel, Mat·ti·thiʹah, E·liʹab, Be·naiʹah, Oʹbed-eʹdom, và Je·iʹel+ played stringed instruments & harps;+ and Aʹsaph played the cymbals,+ 6 và Be·naiʹah và Ja·ha·ziʹel the priests blew the trumpets constantly before the ark of the covenant of the true God.
5 Đứng đầu là A-sáp,+ sản phẩm công nghệ nhị là Xa-cha-ri; Giê-i-ên, Sê-mi-ra-kiểu mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-ê-đôm cùng Giê-i-ên+ đùa nhạc nuốm tất cả dây và lũ hạc;+ A-sáp đánh chập chỏa,+ 6 thầy tế lễ Bê-na-gia với Gia-ha-xi-ên luôn thổi kèn trước săng của giước ao Đức Chúa Trời.
Mortgage life insurance insures a loan secured by real property & usually features a màn chơi premium amount for a declining policy face value because what is insured is the principal and interest outstanding on a mortgage that is constantly being reduced by mortgage payments.
Thế chấp bảo đảm nhân tchúng ta bảo đảm một khoản vay mượn được bảo vệ vì chưng BDS cùng thường xuyên là gồm một Lever cao cấp chi phí cho 1 sút chế độ đương đầu với mức giá trị vị hồ hết gì được bảo hiểm là hiệu trưởng và lãi xuất sắc đẹp về một thế chấp ngân hàng nhưng là liên tục được giảm thanh khô tân oán thế chấp ngân hàng.
Executive sầu producer Hironobu Sakagubỏ ra has stated that although he had concerns about the transition from 2D khổng lồ 3D backgrounds, the voice acting, and the transition khổng lồ real-time story-telling, the success of the Final Fantasy series can be attributed lớn constantly challenging the development team lớn try new things.
Executive sầu producer Sakagubỏ ra Hironobu đang tuyên bố rằng tuy nhiên ông ta lo lắng về việc chuyển nền tự 2D lên 3 chiều, bài toán lông giờ đồng hồ, với Việc chuyển thành kể cthị trấn thời hạn thực (real-time story-telling), thành công của Final Fantasy series có thể được hiểu ko ngớt thử thách team phát triển thí điểm hồ hết trang bị bắt đầu.
Janovich constantly reminds Walternative text of his wife"s desire for hlặng khổng lồ go khổng lồ confession, which he does just before he dies.