Hỏi Đáp

Đặc Điểm Chung Của Các Quan Niệm Triết Học Duy Vật Thời Cổ Đại Là

Hello quý khách. , Giải bóng đá quốc tế U23 sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết khi chơi bóng đá bằng bài viết Đặc Điểm Chung Của Quan Niệm Duy Vật Về Vật Chất ở Thời Kỳ Cổ Đại Là Gì?

Đa số nguồn đều được lấy thông tin từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Đang xem: đặc điểm chung của các quan niệm triết học duy vật thời cổ đại là

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới phản hồi

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này ở nơi riêng tư kín đáo để đạt hiệu quả tối ưu nhấtTránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc đọc bàiBookmark lại bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

Đặc điểm chung của quan niệm duy vật về vật chất thời cổ đại gì? Hãy cùng sentory.vn tìm hiểu trong bài chia sẻ sau:

Vật liệu theo định nghĩa của V.I.Lênin về cái có trước thì vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức, không phụ thuộc vào ý thức và là cái quyết định ý thức; cái đó có phản ứng với vật chất không; và nó có mối quan hệ biện chứng với nhau.

Xem: Những nét chung trong quan niệm duy vật về vật chất thời cổ đại?

1 Quan điểm về vật chất 2 Ý nghĩa 3 Hình thức tồn tại của vật chất 4 Hình thức tồn tại của vật chất 5 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 6 Tài liệu tham khảo

Mục Lục hide
1 Quan niệm duy vật về vật chất
2 Nghĩa
3 Phương thức tồn tại của vật chất
4 Dạng tồn tại của vật chất
5 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
6 Tham khảo

Quan niệm duy vật về vật chất

Phạm trù vật chất xuất hiện ngay từ buổi đầu của triết học thời kỳ cổ đại, dưới chế độ chiếm hữu nô lệ. Tuy nhiên, nội dung của thể loại này không phải là bất biến mà luôn thay đổi và phát triển.

*

Khái niệm vật chất trong lịch sử triết học

Khuynh hướng chung của các nhà triết học duy vật cổ đại là tìm về một thực thể nguyên thủy nào đó và coi đó là nhân tố tạo nên mọi sự vật, hiện tượng khác nhau của thế giới, tất cả đều bắt nguồn từ đó và cuối cùng biến mất trong đó. Tức là họ muốn tìm một thực thể chung, là cơ sở bất biến của mọi tồn tại, được bảo toàn trong sự vật dù trạng thái và tính chất của sự vật có thay đổi và được gọi là vật chất (tiếng Latinh là materia). Trong lịch sử triết học cổ đại, các nhà triết học duy vật cũng nhìn nhận vật chất rất khác. Thales (624-547 TCN) coi vật chất là nước, Anaximenes (585-524 TCN) coi vật chất là không khí, Heraclitus (540-480 TCN) coi vật chất là lửa, Democritus (460-480 TCN) coi vật chất là Cháy. 370 TCN) coi vật chất là nguyên tử… Nói chung, các nhà triết học cổ đại quan niệm vật chất dưới dạng cảm giác và giảm vật chất thành một thực thể cụ thể, cố định. Mặc dù có những hạn chế về mặt lịch sử nhưng những quan niệm trên đã có ý nghĩa tích cực trong cuộc đấu tranh chống lại các quan niệm duy tâm thời bấy giờ.

Thời kỳ cận đại, khoa học phát hiện ra sự tồn tại của nguyên tử nên quan niệm về thuyết nguyên tử về cấu tạo của vật chất ngày càng được khẳng định. Trong giai đoạn thế kỷ 17 – 18, mặc dù đã có những bước phát triển, xuất hiện những tư tưởng biện chứng nhất định trong quan niệm về vật chất, nhưng quan niệm đó ở các nhà triết học duy vật thời kỳ. Về cơ bản, điều này vẫn mang tính cơ học, tức là xu hướng xác định vật chất với nguyên tử hoặc với khối lượng. Khái niệm này bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cơ học cổ điển của Newton, một lĩnh vực vật lý được coi là phát triển nhất vào thời điểm đó. Cơ học cổ điển coi khối lượng của một vật là thuộc tính cơ bản và bất biến của vật chất; thế giới bao gồm các vật thể lớn nhỏ khác nhau, vật nhỏ nhất không thể phân chia được là các nguyên tử; đặc tính cơ bản của mọi vật thể là khối lượng; tất yếu khách quan trong thực tế là tất yếu khách quan được thể hiện qua các định luật cơ học của Newton; vật chất, chuyển động, không gian và thời gian là những thực thể khác nhau cùng tồn tại nhưng không có mối quan hệ nội tại với nhau. Khái niệm này tồn tại và được sử dụng bởi các nhà triết học duy vật nổi tiếng cũng như các nhà khoa học tự nhiên cho đến cuối thế kỷ 19.

Karl Marx và Friedrich Engels đã nêu lên sự đối lập giữa vật chất và ý thức, về tính thống nhất vật chất của thế giới, về tính khái quát của phạm trù vật chất và sự tồn tại của vật chất dưới những hình thức cụ thể. Theo Ph.Ăngghen, cần phân biệt giữa các dạng khách quan của vật chất và khái niệm vật chất.

*

Vật chất với tư cách là một phạm trù triết học, không tồn tại cảm tính nào ngoài những đối tượng vật chất cụ thể. Theo ông, “Các từ như vật chất và chuyển động chỉ là một bản tóm tắt trong đó chúng ta nhóm lại với nhau theo các thuộc tính của chúng, nhiều thứ khác nhau có thể được nhận biết bằng các giác quan.”<1>. Ph.Ăngghen đặc biệt nhấn mạnh và phê phán ý tưởng giảm vật chất thành nguyên tử, thành các hạt nhỏ đồng nhất hoàn toàn giống nhau về chất, chỉ khác nhau về lượng, được ông coi là siêu hình, máy móc, qua đó ông nêu lên cái vô cùng và vô cùng, cái không thể phá hủy. và tính bất hoại của vật chất và các dạng tồn tại, không gian và thời gian của nó.

Xem thêm: Msb : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam, Ngân Hàng Hàng Hải

<2> Ở đây cần phân biệt khái niệm vật chất với tư cách là một phạm trù triết học với vật lý học và các khoa học khác về vật chất. Lê-nin định nghĩa vật chất:

“… Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được tạo ra cho con người dưới dạng cảm giác, được cảm giác của chúng ta sao chép, chụp ảnh, phản ánh và tồn tại độc lập với cảm giác. “.” –Lê-nin <3>

Nghĩa

Sự ra đời của khái niệm vật chất đã đặt nền tảng nhận thức và phương pháp cho thế giới quan khoa học, hiện đại; giúp giải thích mọi sự vận động, biến đổi của hình thái vật chất trong xã hội và hoạt động thực tiễn của con người.

Phương thức tồn tại của vật chất

Phương thức tồn tại của vật chất là vận động. Vận động nói chung là mọi sự thay đổi, “là thuộc tính cố hữu của vật chất”, “là phương thức tồn tại của vật chất”, là sự tự vận động của vật chất.

Có năm hình thức vận động cơ bản: cơ học, vật lý, hóa học, sinh học và xã hội. Mối quan hệ giữa các hình thức vận động: mức độ vận động khác nhau, vận động cao trên cơ sở vận động thấp, mỗi sự vật có nhiều hình thức vận động. Chuyển động là tuyệt đối, đứng yên là tương đối.

*

Phương thức tồn tại của vật chất

Dạng tồn tại của vật chất

Hình thức tồn tại của vật chất bao gồm không gian và thời gian.

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là một vấn đề cơ bản của triết học. Phạm trù vật chất và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức đã được các nhà triết học trước Mác quan tâm với nhiều quan điểm khác nhau và luôn có sự đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trong suốt chiều dài lịch sử. lịch sử triết học.

Xem thêm: Nhà Xưởng Tiếng Anh Là Gì ? # Thuật Ngữ Tiếng Anh Xây Dựng

Quan niệm duy vật về vật chất thời cổ đại là gì? Quan điểm của Mác cho rằng chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất. Thế giới vật chất tồn tại khách quan có trước và độc lập với ý thức của con người.

Tham khảo

quan điểm duy vật về vật chấtKhái niệm vật chất trong lịch sử triết họcquan niệm duy vật biện chứng về vật chấtTriết học Mác về vật chấtchủ nghĩa duy tâm duy vật

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button