Đặc điểm chung của protein và axit nucleic là? – Sinh 10

Câu hỏi: Nêu đặc điểm chung của prôtêin và axit nuclêic?

Hồi đáp:

Đặc điểm chung của prôtêin và axit nuclêic là:

Các đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn.

– Có cấu trúc đa hình.

– Tính đa dạng và tính đặc thù.

[CHUẨN NHẤT]    Nêu đặc điểm chung của prôtêin và axit nuclêic?

Ngoài ra, hãy cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu thêm về protein và axit nucleic nhé!

1. Cấu trúc của Protein

Protein là phân tử có cấu trúc đa dạng nhất

Prôtêin được cấu tạo từ polime, đơn phân là axit amin

Có 20 loại axit amin khác nhau.

Protein khác nhau về số lượng, thành phần và sự sắp xếp của các axit amin. Cấu trúc và chức năng khác nhau.

Cấu trúc bậc nhất

Các axit amin liên kết với nhau tạo thành chuỗi polipeptit.

Cấu trúc sơ cấp là sự sắp xếp cụ thể của các axit amin trong chuỗi.

cấu trúc bậc hai

– Chuỗi polipeptit sơ cấp xoắn lại hoặc gập lại

Cấu trúc trục cấp ba

– Chuỗi polipeptit thứ cấp tiếp tục tháo xoắn tạo cấu trúc không gian 3 chiều đặc trưng.

Cấu trúc bậc bốn

– Được tạo thành từ 2 hay nhiều chuỗi polipeptit có cấu trúc bậc ba.

Cấu trúc của protein quyết định chức năng của nó. Khi cấu trúc không gian bị phá vỡ (do nhiệt độ cao, pH…) protein sẽ mất chức năng.

Hiện tượng protein bị biến đổi cấu trúc không gian gọi là hiện tượng biến tính protein.

Xem thêm bài viết hay:  Lý thuyết Vật lý 10 Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

2. Chức năng của Protein

– Xây dựng tế bào và cơ thể

– Kho chứa nguyên liệu

– Vận chuyển chất

– Bảo vệ cơ thể

– Tiếp nhận thông tin

– Chất xúc tác phản ứng.

3. Axit deoxyribonucleic

Cấu trúc của ADN

* Cấu tạo hóa học

– ADN là đại phân tử, được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân gọi là nuclêôtit (viết tắt là Nu).

– Đơn vị của ADN là Nuclêôtit, cấu tạo gồm 3 thành phần:

+ Đường deoxyribose: C5hmườiÔ4

+ Axit photphoric: H3PO4

+ Bazơ nitơ: có 1 trong 4 loại bazơ nitơ là A, T, G, X.

– Các nu liên kết với nhau theo một hướng xác định tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit.

– Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô giữa các gốc nuclêôtit của các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

* Cấu trúc không gian

– Hai sợi đơn xoắn kép, song song và ngược chiều.

– Xoắn từ trái sang phải gọi là xoắn phải tạo nên những chu kì xoắn nhất định, mỗi chu kì gồm 10 cặp nuclêôtit và có chiều dài 34Ađường kính là 20 A.

Chức năng của ADN là gì?

Mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

4. Axit ribônuclêic

Cấu trúc của ARN

– Là đại phân tử hữu cơ, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân tử, gồm nhiều đơn phân liên kết với nhau tạo thành

Xem thêm bài viết hay:  Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành | Tin học 10

– Được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học: C, H, O, N, P.

Một monome (nucleotide) được tạo thành từ 3 thành phần:

+ Đường ribôzơ: C5hmườiÔ5

+ Axit photphoric: H3PO4

+ Bazơ nitơ: 1 trong 4 loại A,U,G,X.

Hầu hết các phân tử RNA chỉ được tạo thành từ một chuỗi polynucleotide

Có 3 loại ARN:

+ mARN: Được tạo thành từ chuỗi pôlinuclêôtit ở dạng chuỗi thẳng

tRNA: Có cấu trúc với 3 thùy giúp liên kết với mRNA.

+ rARN: Cấu trúc mạch đơn nhưng nhiều vùng nuclêôtit liên kết với nhau tạo thành chuỗi xoắn kép cục bộ.

Chức năng của ARN là gì?

– mARN: là khuôn mẫu trực tiếp trong quá trình dịch mã, truyền thông tin từ ADN sang prôtêin.

tARN: mang axit amin đặc hiệu đến ribôxôm để tham gia dịch mã.

– rARN: là thành phần chính của ribôxôm, nơi diễn ra quá trình sinh tổng hợp polipeptit, chứa 90% tổng hợp ARN của tế bào và 70-80% prôtêin.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , Sinh học 10

Bạn thấy bài viết Đặc điểm chung của protein và axit nucleic là? – Sinh 10
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đặc điểm chung của protein và axit nucleic là? – Sinh 10
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Giải bài tập Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều | Sách bài tập Vật Lí 12

Nhớ để nguồn bài viết này: Đặc điểm chung của protein và axit nucleic là? – Sinh 10
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận