Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương 4 (đề 1)

Hóa Học 12 – Đề Kiểm Tra 15 Phút Chương 4

Chủ đề số 1

Câu hỏi 1: Nilon-6,6 là polime được điều chế từ phản ứng ?

A. Đồng trùng hợp B. Thủy phân C. Trùng ngưng D. Trùng hợp

Câu 2: Glyxin không có tác dụng đối với

A. CŨ2h5Ồ. B.NaCl. C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 rửa sạch. D. CaCO3.

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC.

Tính thể tích khí thiên nhiên (dktc) cần dùng để tổng hợp 100 kg PVC theo sơ đồ trên? (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên, hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%)

A.112,0 m3. B. 175,0 m3. C.88,5. D. 45,9 m3.

Câu 4: Polyme được sử dụng để sản xuất thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CHỈ3COOCH=CHỈ2. B. CHỈ2=CHCOOCH3

LẠNH LẼO6h5CH=CHỈ2 D. CHỈ2=C(CHỈ3) COOCH3

Câu 5: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nitron. B. Tơ nilon-7. C. Tơ visco. D. Tơ.

Câu 6: Phân tử khối trung bình của PVC là 65000. Hệ số trùng hợp của PVC là

A. 10400 B. 10236 C. 10500 D. 10570

Câu 7: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (x mol) và Y (y mol) đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong dung dịch NaOH dư thì có 3,8 mol NaOH phản ứng, thu được dung dịch chứa m gam muối khan. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO như nhau. sẽ thu được2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem thêm bài viết hay:  Phương trình hóa học NH3 ra NO

A. 400. B. 390. C. 380. D. 410.

Câu 8: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4h11N là

A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 9: Công thức của glyxin là gì?

A. CŨ2h5BÉ NHỎ2 B. GIA ĐÌNH2CHỈ MỘT2COOH C. CHỈ3BÉ NHỎ2 D. GIA ĐÌNH2NCH(CHỈ3)COOH

Câu 10: Cho 17,8 gam aminoaxit (X) phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 22,2 gam muối khan. Công thức phân tử của (X) là

A. CŨ3h5Ô2N. B. C.5h9Ô2N C. TUỔI4h9Ô2N. D. C.3h7Ô2PHỤ NỮ

Câu 11: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polyme) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ khác (ví dụ H2O) gọi là phản ứng

A. Ngưng tụ. B. trùng hợp. C. xà phòng hóa. D. thủy phân.

Câu 12: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ từ trái sang phải là

A. CHỈ3BÉ NHỎ2,6h5BÉ NHỎ2BÉ NHỎ3. B. NHỎ3CHỈ MỘT3BÉ NHỎ2,6h5BÉ NHỎ2.

C. CHỈ3BÉ NHỎ2BÉ NHỎ3,6h5BÉ NHỎ2. D. CŨ6h5BÉ NHỎ2BÉ NHỎ3CHỈ MỘT3BÉ NHỎ2.

Câu 13: Để trung hòa 11,4 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. CHỈ5N. B. C.3h9NC. CŨ2h5N. D. C.3h7PHỤ NỮ

Câu 14: Hợp chất nào sau đây là chất lưỡng tính?

A.metyl amin, glyxin B. anilin, glyxin C. glyxin, etyl amin D. alanin, glyxin

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Nghị luận xã hội về tinh thần mạo hiểm (hay nhất)

Câu 15: Danh pháp thay thế cho valine (CHỈ3)2CH-CH(NHỎ2)-COOH là

A. Axit α-amino- β-metylbutyric B. Axit 2-amino-3,3-đimetylbutanoic

C. Axit 2-amino-3-metylbutanoic D. Axit α-amino-β-metylbutanoic

Câu 16: Dãy gồm các chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là

A. CHỈ2=C(CHỈ3)-CH=CHỈ2,6h5CH=CHỈ2 B. CHỈ2=CH-CH=CHỈ2,6h5CH=CHỈ2

C. CHỈ2=CH-CH=CHỈ2lưu huỳnh D. CHỈ2=CH-CH=CHỈ2CHỈ MỘT3-CH=CHỈ2.

Câu 17: Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X là 100 000 đvC thì số mắc xích alanin trong phân tử X là

A. 328. B. 453. C. 479. D. 382.

Câu 18: Có các dung dịch riêng biệt sau: Glyxin, alanin, lysin, valin, axit glutamic, anilin. Số dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 19: Đặc điểm cấu tạo của các monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có:

A. liên kết nhiều hoặc vòng yếu B. cấu trúc chuỗi không phân nhánh

C. hai nhóm chức trở lên D. cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 20: Amino axit X trong phân tử có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

MỘT. H2N-CH2-COOH. B. GIA ĐÌNH2N-[CH2]4-COOH.

C. GIA ĐÌNH2N-[CH2]2-COOH. D. GIA ĐÌNH2N-[CH2]3-COOH.

Đáp án và thang điểm

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

MỘT

DI DỜI

DI DỜI

DỄ

MỘT

MỘT

DI DỜI

DỄ

MỘT

DỄ

DỄ

MỘT

DI DỜI

DỄ

DI DỜI

MỘT

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 16 có đáp án

Nhìn thấy tất cả: Đề kiểm tra, đề thi học kì 1 môn Hóa học 12

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương 4 (đề 1)
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương 4 (đề 1)
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương 4 (đề 1)
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận