Đề thi học kì 2 GDQP 12 (có đáp án) Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục quốc phòng lớp 12

ĐỀ TÀI

A – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. 7 điểm (0,5đ/1 câu). Chọn câu trả lời

Câu hỏi 1: Bảo vệ Tổ quốc là công cuộc giữ nước của một nước, trong đó nổi bật là sức mạnh nào?

 1. Kinh tế

 2. Khoa học công nghệ

 3. Quân đội

 4. được rồi

Câu 2: Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của ai?

 1. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

 2. Lực lượng vũ trang nhân dân và Nhà nước

 3. Đảng, Nhà nước và toàn dân

 4. được rồi

Câu 3: Nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là:

 1. Xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

 2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với an ninh nhân dân

 3. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh

 4. A và C đúng

Câu 4: Nhân tố nào sau đây được coi là nhân tố cơ bản tạo nên tiềm lực quốc phòng, an ninh:

 1. Tiềm lực chính trị, tinh thần

 2. Tiềm năng kinh tế

 3. Tiềm lực quân sự, an ninh

 4. Tiềm lực khoa học và công nghệ

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

 1. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là nền quốc phòng “của dân, do dân, vì dân”, nhằm mục đích tự vệ chính đáng.

 2. Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là cơ sở để thực hiện chiến lược tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

 3. Quốc kỳ toàn dân gắn liền với nền an ninh nhân dân, toàn diện và từng bước hiện đại

 4. được rồi

Câu 6: Đối tượng giáo dục quốc phòng và an ninh là ai?

 1. Cán bộ, đảng viên, người làm việc trong các cơ quan, đoàn thể, trường học

 2. Thế hệ trẻ: học sinh, sinh viên.

 3. Toàn dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, những người làm việc trong các cơ quan, đoàn thể, trường học, thế hệ trẻ (học sinh, sinh viên)

 4. được rồi

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Phân tích Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Câu 7: Hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm:

 1. 3 cấp độ, 12 cấp độ

 2. 2 cấp độ, 8 cấp độ

 3. 4 cấp độ, 12 cấp độ

 4. 2 cấp độ, 12 cấp độ

Câu 8: Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm:

 1. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng

 2. Dân quân tự vệ, thường trực, dự bị động viên

 3. được rồi

Câu 9: Bộ Quốc phòng có chức năng sau đây:

 1. Quản lý nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội và Dân quân tự vệ

 2. Chỉ đạo, chỉ huy Quân đội, Dân quân tự vệ cùng nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc

 3. Chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ

 4. A và B đúng

Câu 10: Chức năng của Công an nhân dân Việt Nam là:

 1. Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân và công an nhân dân

 2. phòng chống tội phạm

 3. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, hộ khẩu, hộ tịch

 4. được rồi

Câu 11: Công an xã là?

 1. Lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn ở cơ sở

 2. Lực lượng vũ trang bán chuyên trách đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn ở cơ sở

 3. Đơn vị chịu sự quản lý, điều hành của Công an cấp huyện

 4. A và C đúng

Câu 12: Quân đội nhân dân và Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của ai?

 1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an nhân dân

 2. Thủ tướng

 3. Chủ tịch

 4. được rồi

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 4

Câu 13: Ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày gì?

 1. Ngày truyền thống Công an nhân dân

 2. Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân

 3. Ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 4. A và C đúng

Câu 14: Lực lượng Công an nhân dân bao gồm:

 1. Lực lượng An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân và Lực lượng Cảnh sát điều tra

 2. An ninh nhân dân, Công an nhân dân

 3. Lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy

B – BÀI TẬP (3 điểm)

Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước?

TRẢ LỜI

Trắc nghiệm khách quan. (7 điểm)

Câu

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

Trả lời

DỄ

DỄ

DỄ

DỄ

MỘT

MỘT

DỄ

DỄ

DI DỜI

DỄ

DI DỜI

Tự luận.(3 điểm)

Trước hết, học sinh phải luôn tích cực học tập tốt, rèn luyện tốt, có niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vững tin vào con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ mà nhân dân ta lựa chọn. Mỗi sinh viên không ngừng học tập, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn hóa, văn hiến”. sáng’. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức về sự kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên. của người dân. mọi người.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Việt Bắc (Tố Hữu). Phần 2: Tác phẩm siêu ngắn hay nhất

Để phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, sinh viên cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Diễn biến hòa bình’, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta hiện nay; phải tích cực học tập nâng cao hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến ​​thức về quốc phòng, an ninh; rèn luyện nghiệp vụ quân sự, an ninh và tích cực tham gia các hoạt động quốc phòng, an ninh do nhà trường, địa phương tổ chức.

Trước mắt, học viên cần tích cực học tập, nắm chắc những nội dung cơ bản về xây dựng quốc phòng, an ninh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân củng cố vững chắc xây dựng nền quốc phòng, an ninh toàn dân. an ninh nhân dân của đất nước trong thời kỳ mới.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Bạn thấy bài viết Đề thi học kì 2 GDQP 12 (có đáp án) Đề 1
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề thi học kì 2 GDQP 12 (có đáp án) Đề 1
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề thi học kì 2 GDQP 12 (có đáp án) Đề 1
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận