Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 1

Đề thi học kì 2 Hóa học 11 có đáp án – Câu 1

ĐỀ TÀI

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ca = 40 )

Câu hỏi 1: Sắp xếp theo thứ nguyên giảm bớt nhiệt độ sôi của các chất3Ồ, HỌ2Ô, C2h5OH là:

MỘT. h2Ô, C2h5Ồ, CHỈ3b. CHỈ MỘT3OH, C2h5Ồ, HỌ2Ô

C. CHỈ MỘT3Ồ, HỌ2Ô, C2h5Đ. h2Ô, CHỈ3OH, C2h5

Câu 2: Công thức dãy đồng đẳng của ancol đơn chức, mạch hở là:

MỘT.Nh2n + Đầu tiênÔ. b. ROH. C. Nh2n + 1Ồ. Đ. Nh2n Ô.

Câu 3: Chất nào sau đây là ankan?

MỘT.4h4 ,C2h4 CHỈ MỘT4 . b. CHỈ MỘT4 ,3h6 ,5hthứ mười hai.

b.2h6 CHỈ MỘT4 ,C5hthứ mười hai . Đ. 2h6 ,4hsố 8 CHỈ MỘT4 .

Câu 4: Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt hai bình chứa khí etan và etilen?

MỘT. Nước b. dd brom C. khí HCl Đ. dd NaOH

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3g C2h6 rồi cho toàn bộ sản phẩm khí đi qua dung dịch nước vôi trong dư thì thấy thu được m gam kết tủa. Giá trị của m = ?

MỘT. 8,8g DI DỜI. 4,4g . 10g DỄ. 20g

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4h9OH là

MỘT. 4. b. 3. C. 2. Đ. Đầu tiên.

Câu 7: Cho 6,00 gam ancol C3h7OH phản ứng với natri vừa đủ thấy thoát ra V lít khí (ở đtc). Giá trị của V là:

MỘT. 1,12l. b. 2,24l. C. 3,36l. Đ. 4,48 lít.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 trang 129 sgk Lịch Sử 12

Câu 8: Phản ứng nào sau đây xảy ra?

MỘT.2h5OH + Fe? b. 6h5OH + NaOH ?

C.6h5OH + HCl ? Đ. 2h5OH + NaOH ?

Câu 9: Kể tên loại rượu sau: CHỈ3– CHỈ MỘT2 -CH(CHỈ3)-CHỈ MỘT2

MỘT. 2-metyl-butan–1-ol . 3-metylbutan–1-ol

b. 3-metylbutan- 4 – ol DỄ. 3-metylpentan -1- ol

Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa: C4h9CHỈ CÓ OH(X) MỘT3-CHBr-CHBr-CHỈ3 .Vậy X là:

MỘT. CHỈ MỘT3– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT2-Ồ DI DỜI. CHỈ MỘT3– CHỈ MỘT2-CH(OH)-CHỈ3. (CHỈ MỘT3)3COH DỄ. Cả a và b đều đúng

II. TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu hỏi 1 : (2 điểm) Viết phương trình phản ứng và nêu điều kiện nếu có:

MỘT. CŨ2h4(Ồ)2 + Cu(OH)2 DI DỜI. CŨ6h5OH + NaOH

. CŨ2h2 +AgNO3/BÉ NHỎ3 DỄ. CHỈ MỘT2 = CHỈ2 + Anh2

Câu 2: (3 điểm):

Cho 9,2g hỗn hợp A gồm metanol và propan -1-ol phản ứng với natri dư thu được 2,24 lít khí H .2 trong dktc.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp đầu.

c) Cho 30 ml 46 . dung dịch rượu etylico phản ứng hoàn toàn với kim loại Na (dư), thu được V lít H . khí ga2 (đktc). Giả sử khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Tính giá trị của V

CÂU TRẢ LỜI VÀ ĐÁP ÁN

I.ĐIỀU LỰA CHỌN:

Câu

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

ĐA

MỘT

DI DỜI

DỄ

MỘT

MỘT

DI DỜI

MỘT

DI DỜI

Xem thêm bài viết hay:  Câu 3 trang 81 sgk Công nghệ 11

II. Tiểu luận:

Câu 1: PTPU

Mỗi PTPU 0,5 điểm

Một. 2C2h4(Ồ)2 + Cu(OH)2 [  C2H4(OH)O   ]2Cu + 2 H O2Ô

b. CŨ6h5OH + NaOH C6h5ONa + GIA ĐÌNH2Ô

c. CŨ2h2 + 2AgNO3 + 2NHS32Ag2 + 2 NHỎ4KHÔNG3

đ. CHỈ MỘT2 = CHỈ2 + Anh2 CHỈ MỘT2 Br – CHỈ2 Br

câu 2: 1 điểm cho mỗi câu hỏi

Một. PPP: 2 CHỈ3CHỈ CÓ OH + 2 Na 23ONa + GIA ĐÌNH2 (0,5đ)

2C2h5OH + 2 Na 2 C2h5ONa + GIA ĐÌNH2 (0,5đ)

b. Gọi số mol của 2 ancol metanol và propanol lần lượt là x, y mol.

Giải hệ: 32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% khối lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34.78% (1đ)

% theo khối lượng của propanol 63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46,30/100 = 13,8 ml => VH2O = 30 – 13,8 = 16,2ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

mnước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n họ2 = ( n rượu + n H2O)/2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( lít) (1d)

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Bạn thấy bài viết  Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 1
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về  Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 1
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này:  Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 1
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận