Tài Chính

Đơn Xin Tạm Ứng Lương – Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Theo Thông Tư 200 Và 133

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT theo Thông tư 200 và 133,là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

Đang xem: đơn xin tạm ứng lương

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm….

Số: ……………..

Kính gửi:………………………………………………………………………………………

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):……………………………………………………………………

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………… (Viết bằng chữ)…………………………..

……………………………………………………………………………….

Lý do tạm ứng:………………………………………………………………………..

Thời hạn thanh toán:…………………………………………………………………..

Giám đốc(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng(Ký, họ tên)

Tải mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200:Tải mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:duhoc-o-canada.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Xem thêm:   Số Iban Của Vietcombank - Mã Iban Các Ngân Hàng Tại Việt Nam

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Người xét duyệt tạm ứng).

Xem thêm:

– Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết bằng số và bằng chữ).

– Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách …

– Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.

Xem thêm: Siêu Định Vị Là Gì – Cho Em Hỏi Về Siêu Định Vị

Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button