Em hãy Làm sáng tỏ nhận định Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục (hay nhất)

Tuyển chọn bài văn hay Hãy làm rõ nhận định rằng Tuyên ngôn Độc lập là một văn bản… thuyết phục. Các bài văn mẫu được tổng hợp từ những bài văn hay, hay của các em học sinh trên cả nước. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia!

Hãy làm rõ nhận định rằng Tuyên ngôn Độc lập là một văn bản… thuyết phục

Trong cuộc đấu tranh gian khổ giành độc lập, đối mặt với kẻ thù vô cùng nguy hiểm, nhân dân ta vẫn kiên cường chiến đấu làm nên những chiến công lịch sử. Với Cách mạng Tháng Tám, với hoàn cảnh hết sức thuận lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo và đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Nam giới. Có ý kiến ​​cho rằng: một văn bản có giá trị lịch sử to lớn, một bài chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, chặt chẽ, lời lẽ hùng hồn, thuyết phục. Có thể nói, Tuyên ngôn là kết tinh của trí tuệ thời đại, là thành quả của “bao hy vọng, nỗ lực và niềm tin” của hơn hai mươi triệu người dân Việt Nam.

Ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Việt Bắc trở về . Tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo Tuyên ngôn và sau đó thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyên ngôn Độc lập trước 500.000 đồng bào. Sự kiện trọng đại đó đã để lại dấu ấn lịch sử sâu sắc như một mốc son chói lọi. Nhưng chúng ta sẽ không hiểu hết phạm vi và ý nghĩa của tác phẩm nếu không quay lại bầu không khí chính trị căng thẳng, nghiêm trọng hơn nửa thế kỷ trước. Do đó, Tuyên ngôn đã đóng vai trò hoàn thành một sứ mệnh lịch sử. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự ra đời đúng lúc của Tuyên ngôn Độc lập đã chặn đứng âm mưu tái chiếm Việt Nam của thực dân Pháp trước ý đồ can thiệp vào Việt Nam của các đế quốc khác, mở đầu làn sóng giải phóng thuộc địa ở châu Á, khẳng định chủ quyền và nâng cao vị thế của dân tộc ta trong trường quốc tế. Bản Tuyên ngôn cũng chính thức chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, 5 năm cướp bóc, giày xéo của phát xít Nhật và một nghìn năm chế độ phong kiến. Với ý nghĩa như vậy, Tuyên ngôn độc lập đã thực sự khai sinh ra nước Việt Nam mới, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc ta.

Bên cạnh những giá trị to lớn nêu trên, Tuyên ngôn còn là một áng văn chính luận tiêu biểu xuất sắc. Nó được viết nên trong những biến động của lịch sử tạo nên bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là kết quả của khát vọng tự do, độc lập cháy bỏng mà nhân dân Việt Nam đã tích lũy được. một nghìn năm. Vì vậy, người đọc luôn bị chinh phục vĩ đại và mạnh mẽ trước một nền văn học anh hùng được kết tinh bởi trí tuệ và tâm huyết của Hồ Chí Minh – người con ưu tú của dân tộc – và bằng chính tác phẩm – tiếng nói chân lý của thời đại. Tất cả sự thật đều rất đơn giản. Đây cũng là phẩm chất tiêu biểu tạo nên vẻ đẹp đầu tiên của Lưỡng long chầu nguyệt. Ít có tác phẩm chính luận nào trong văn học cổ có bố cục ngắn gọn và súc tích như vậy.

Xem thêm bài viết hay:  Câu C1 trang 107 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Trước hết, với tư cách là một văn kiện chính trị, Tuyên ngôn nhằm vào những mục đích kịp thời, quan trọng và cấp bách, nước sôi lửa bỏng. Trong tình huống như vậy, sự ngắn gọn và mạch lạc sẽ tạo nên hiệu quả giao tiếp nhanh chóng và triệt để. Tất nhiên, không phải tất cả sự ngắn gọn đều tạo ra sự ngắn gọn, và không phải tất cả sự ngắn gọn đều hàm chứa sức mạnh. Tuyên ngôn dường như chỉ tập trung vào hai vấn đề lớn. Thứ nhất: phủ nhận hoàn toàn quyền can dự vào Việt Nam của thực dân Pháp; thứ hai: khẳng định quyền độc lập và kiên quyết quyết tâm bảo vệ nền độc lập đó. Với mục đích này, các ý và kiểu câu tuân theo nguyên tắc mạch lạc, ngắn gọn, rõ ràng.

Như đã nói ở trên, tài liệu lịch sử này không chỉ được đọc trước quốc dân mà cả thế giới. Đây cũng là thái độ của ta đối với kẻ thù, nên Tuyên ngôn độc lập mở đầu bằng việc viện dẫn hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng của hai cường quốc Pháp và Mỹ, từ đó mở rộng về quyền độc lập. dân tộc (bên cạnh quyền con người, quyền công dân) như một quyền không thể tranh cãi. Vậy mà hơn 80 năm, thực dân Pháp đã bất chấp quyền đó; chúng lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái để nô dịch nhân dân ta. Hành động của họ là sự chà đạp lên sự thật, trái với đạo lý và công lý, trái với những tuyên ngôn mà Cách mạng Pháp đã đề ra. Không chỉ tố cáo tội ác của thực dân Pháp, tác giả Tuyên ngôn còn vạch trần bộ mặt xảo trá của chúng, khẳng định dứt khoát quyền tự do, độc lập chính đáng của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 9 trang 74 SGK Vật lý 12

Tất cả các luận cứ và bằng chứng được trình bày đều được kết cấu theo một hệ thống lập luận chặt chẽ và chặt chẽ chống lại những ngụy biện thuộc địa, những âm mưu xám xịt của các thế lực đế quốc nhằm duy trì chính quyền. – vấn đề quan trọng nhất đối với vận mệnh dân tộc ta lúc bấy giờ. Cần phải nói rằng, bản Tuyên ngôn không phải bắt đầu bằng việc nêu truyền thống đánh giặc ngoại xâm bảo vệ chủ quyền dân tộc từng chói lọi trong sử sách qua các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê mà là từ những nguyên tắc đã nêu và được ghi nhận. của chính các nước tư bản, đặc biệt là các nước Đồng minh. Rõ ràng trong lập luận, tác giả bản Tuyên ngôn vừa thể hiện sự trân trọng thành tựu văn hóa của nhân loại, vừa ngầm buộc các cường quốc phải tự soi lại mình và thừa nhận quyền độc lập của dân tộc Việt Nam. Để tố cáo thực dân Pháp, tác giả vạch ra 5 tội ác chính trị, 4 tội ác kinh tế và hàng loạt tội ác đê hèn, phản bội trắng trợn vào những thời điểm cụ thể nên dù muốn cũng không được. có thể bị từ chối. Để xóa tan những mơ hồ, những “lập lờ đánh lận con đen” mà thực dân Pháp dựa vào ngụy biện để hòng trở lại thống trị nước ta, tác giả một lần nữa chỉ rõ: Mùa thu năm 1940, khi phát xít Nhật xâm lược Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng minh thì thực dân Pháp đầu hàng, mở cửa nước ta để tiếp nhận quân Nhật. “(…) Sự thật là từ mùa thu năm 1940, đất nước chúng tôi đã trở thành thuộc địa của Nhật Bản, không còn là thuộc địa của Pháp nữa. (…) Sự thật là nhân dân ta đã lấy lại Việt Nam từ tay người Nhật chứ không phải của người Pháp ”.

Bằng ngòi bút mạnh mẽ của một trí tuệ siêu việt, bằng sự hiểu biết sâu sắc về tình hình chính trị, bằng những bằng chứng đầy đủ và xác thực, Tuyên ngôn thực sự là một bản cáo trạng đanh thép có sức lên án mạnh mẽ. tội ác của thực dân Pháp. Tuy nhiên, sức chinh phục của Tuyên ngôn còn ở tính chính xác và tính biểu cảm của hệ thống ngôn ngữ, chẳng hạn sau khi trích dẫn hai bản Tuyên ngôn, nhưng không dừng lại ở nội dung của hai bản Tuyên ngôn. Đó là mở rộng về quyền độc lập dân tộc. Tác giả khẳng định: “Đó là những sự thật không ai chối cãi được”. Khi nói về tội ác của thực dân Pháp, tác giả viết: “chúng tuyệt đối không trả lại cho nhân dân ta một chút quyền tự do dân chủ nào”, “chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của chúng ta trong bể máu…”, “chúng trói buộc (…), chúng bóc lột (…), chúng cướp (…), chúng độc chiếm (…), thậm chí chúng giết hại dã man đại bộ phận tù chính trị…” Khi tuyên bố tách hẳn khỏi thực dân Pháp, bản Tuyên ngôn có những lời lẽ vừa chính xác vừa chọn lọc: “để xóa bỏ mọi hiệp ước mà Pháp đã ký về (nhưng không phải với) Việt Nam, xóa bỏ mọi hiệp ước mà Pháp đã ký với (nhưng không phải với) Việt Nam. mọi ưu đãi của Pháp trên đất nước Việt Nam…”. Bên cạnh đó, việc sử dụng hàng loạt các điệp ngữ, điệp ngữ không chỉ tạo hiệu quả cao trong việc khẳng định ý kiến ​​mà còn đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ của lập luận, gợi cảm xúc nhằm tác động vào lòng người, thôi thúc người đọc. người nghe nhận ra và thừa nhận sự thật. Tất cả những điều đó đã khẳng định trình độ nghệ thuật xuất sắc của tác giả, đưa Tuyên ngôn độc lập trở thành một mẫu mực về văn chính luận.

Xem thêm bài viết hay:  Bình giảng phần 2 bài thơ đất nước Nguyễn Khoa Điềm (hay nhất)

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Tuyên ngôn Độc lập vẫn là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn và là một tác phẩm nghị luận chính luận mẫu mực. Tuyên ngôn Độc lập – mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do, tạo điều kiện cho mọi chuyển biến căn bản trong đời sống dân tộc, trong đó có văn học.

Vì thế Trường THCS Ngô Thì Nhậm Đã hoàn thành bài văn mẫu Hãy làm sáng tỏ nhận định rằng Tuyên ngôn Độc lập là một… văn bản có sức thuyết phục. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm bài và luyện tập với tác phẩm. Chúc bạn học tốt môn Văn!

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn học lớp 12 , Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết Em hãy Làm sáng tỏ nhận định Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

(hay nhất)
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Em hãy Làm sáng tỏ nhận định Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

(hay nhất)
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Em hãy Làm sáng tỏ nhận định Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện… đầy sức thuyết phục

(hay nhất)
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận