Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không

Câu hỏi: Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Câu trả lời:

Fructozo tham gia phản ứng tráng gương.

Giải thích

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có nhóm –CH=O nên không có phản ứng tráng gương ở nhiệt độ thường. Nhưng khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Vậy fructozơ có phản ứng tráng gương.

Cùng với TUgiải pháp tối ưu Tìm hiểu về phản ứng tích cực của fructose, glucose và sucrose:

– Phản ứng tráng gương là phản ứng hóa học đặc trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của kim loại bạc là AgNO3 và Ag2O trong môi trường NHỎ3 viết tắt làAgNO3/NHỎ BÉ3. Phản ứng tạo thành kim loại bạc. Do đó, phản ứng này còn được gọi là phản ứng tráng bạc.

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

Phức hợp bạc amoniac oxy hóa glucose để tạo thành amoni gluconat, hòa tan trong dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CHỈ CÓ2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH (t°)→ CHỈ2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + BẠN BÈ2Ô

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có nhóm –CH=O nên không có phản ứng tráng gương ở nhiệt độ thường. Nhưng khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Vậy fructozơ có phản ứng tráng gương.

Xem thêm bài viết hay:  Hiện tượng bùng nổ dân số diễn ra

– Đối với sacarozơ, sacarozơ là dung dịch không có tính khử. Tuy nhiên, khi đun nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân thành dung dịch khử glucozơ và fructozơ. Khi đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương. Quá trình phân hủy như sau:

thứ mười haih22Ô11 (đường mía) + H2O → C6hthứ mười haiÔ6 (glucozơ) + C6hthứ mười haiÔ6 (fructozơ)

Chú ý: Phản ứng với ddAgNO3/NHỎ BÉ3 nhưng đừng gọi đó là phản ứng tráng gương

Phương pháp giải bài Phản ứng tráng gương của glucozơ

Phương trình phản ứng:

6hthứ mười haiÔ6 + Ag2O → C6hthứ mười haiÔ7 + 2Ag

Bộ nhớ: 2nC6hthứ mười haiÔ6 = nAg

Phương pháp chung:

+ Phân tích đề bài nhằm mục đích gì và yêu cầu gì

+ Tính n của chất đã cho. Tính số mol chất nghi vấn khối lượng chất nghi vấn

Bài tập vận dụng phản ứng tráng gương của glucozơ

Bài 1: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với AgNO. dung dịch3 /NHỎ BÉ3 thu được 15 gam Ag thì nồng độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Bài 2: Để tráng gương tráng bạc cần đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với một lượng vừa đủ AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc sinh ra bám trên mặt gương và khối lượng dung dịch AgNO3 lần lượt dùng bao nhiêu (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Hướng dẫn:

Nđường = 36/180 = 0,2 mol

6hthứ mười haiÔ6 + Ag2O → C6hthứ mười haiÔ7 + 2Ag

Xem thêm bài viết hay:  Công thức tổng quát của ankan là

0,2…………….. →………………0,4 mol

tôiAg = 0,4.108 = 43,2 gam

Bảo toàn nguyên tố Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4 mol

tôiAgNO3 = 0,4.(108+14+16,3) = 68g

Bài 3: Đun nóng 10ml dung dịch glucozơ với lượng dư AgNO.3/NHỎ BÉ3 thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 6,4g Cu phản ứng hoàn toàn với AgNO . dung dịch3. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Bài 4: Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozơ với AgNO .3 đủ để phản ứng trong một giải pháp NHỎ3 thấy Ag bị tách ra. Tính khối lượng Ag thu được và khối lượng AgNO3 cần thiết, biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn:

5h11Ô5CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C5h11Ô5COONH4 + 2Ag + 3NH3 + BẠN BÈ2Ô

NAg = 2nglucozơ = 2,18/180 = 0,2 (mol)

tôiAg 0,2.108 = 21,6 (gam)

Bài 5: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa biết nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO. dung dịch3| NHỎ BÉ3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ mol/lit của dung dịch glucozơ đã dùng.

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Chúng tôi thiên đườngAg = 2,16/108 = 0,02(mol)

Từ (1) nđường = 0,01(mol) CM(glucozơ) = 0,01/0,05 = 0,2 triệu

Bài 6: Cho m gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư AgNO . dung dịch3| NHỎ BÉ3 sinh ra 4,32 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 0,8g Br2 trong dung dịch nước. Tính số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm bài viết hay:  Dựa vào bảng số liệu dưới đây hãy tính tỉ suất tăng dân số tự nhiên của Ăng-gô-la, I-ta-li-a, Xin-ga-po, năm 2020 và rút ra nhận xét

Hướng dẫn:

Phản ứng:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Chúng tôi thiên đườngAg = 4,32/108=0,04(mol)

CHỈ CÓ2OH(CHOH)4CHO + Br2 + BẠN BÈ2O → CHỈ2OH(CHOH)4COOH + 2HBr

Nđường = nBr2 = 0,8/160 = 0,005(mol)

Nfructozo = 0,04/2 – 0,005 = 0,015 (mol)

Bài 7: Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit thu được dung dịch X. Cho AgNO3| NHỎ BÉ3 Khối lượng bạc thu được trong dung dịch X và đun nóng nhẹ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Bài 8: Cho 6,84 gam hỗn hợp gồm mantozơ và mantozơ phản ứng với lượng dư AgNO. dung dịch3| NHỎ BÉ3 thu được 1,08 gam Ag. Xác định số mol của sacarozơ và mantozơ trong hỗn hợp đầu?

Hướng dẫn:

Chỉ có mantozơ tham gia phản ứng tráng gương.

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

TừN mantozơ

= 0,005 (mol)N sucrose

= 6,84/342 – 0,005 = 0,015 (mol)

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận