Giải bài tập Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch | Sách bài tập Vật Lí 12

Giải SBT Vật Lý 12: Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Bài 39.1 trang 116 SGK Vật Lý 12:

Phản ứng nhiệt hạch là

A. Phản ứng phân rã phóng xạ.

B. Phản ứng phân hạch.

C. Phản ứng tổng hợp hạt nhân.

D. Phản ứng hạt nhân tự phát.

Câu trả lời:

TRẢ LỜI

Bài 39.2 trang 116 SGK Vật Lý 12:

Nguồn năng lượng của Mặt Trời là

A. các phản ứng hóa học xảy ra bên trong nó.

B. phản ứng phân hạch diễn ra bên trong nó.

C. phản ứng nhiệt hạch diễn ra trong phần bên trong của nó.

D. bên trong nó xảy ra các quá trình phóng xạ.

Câu trả lời:

TRẢ LỜI

Bài 39.3 trang 117 SGK Vật Lý 12:

phản ứng tổng hợp hạt nhân Bài 39.3 trang 117 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1) từ phản ứng hạt nhân Bài 39.3 trang 117 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 2)

Mồi phản ứng trên tỏa ra năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là

Đ.2.6.1024MeV.

B.2.4.1024MeV.

C.5.2.1024MeV.

D. 1.3.1024MeV.

Câu trả lời:

Đáp án A

Bài 39.4 trang 117 SGK Vật Lý 12:

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phản ứng nhiệt hạch?

Bài 39.4 trang 117 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Câu trả lời:

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 39.5 trang 117 SGK Vật Lý 12:

Năng lượng toả ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng toả ra trong phân hạch vì

A. phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ rất cao.

B. Mỗi phản ứng nhiệt hạch toả ra một năng lượng lớn hơn năng lượng toả ra của mỗi phản ứng phân hạch.

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý cảm nhận về đoạn thơ đầu của bài Tây Tiến (hay nhất)

C. cùng một lượng nhiên liệu nhiệt hạch tỏa ra nhiều năng lượng hơn cùng một lượng nhiên liệu phân hạch tỏa ra.

D. các hạt nhân tham gia phản ứng nhiệt hạch “nhẹ” hơn các hạt thài tham gia phản ứng phân hạch.

Câu trả lời:

TRẢ LỜI

Bài 39.6 trang 117 SGK Vật Lý 12:

Trong các nhà máy điện hạt nhân

A. Năng lượng của phản ứng phân hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. Năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. Năng lượng của phản ứng phân hạch được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng, cuối cùng thành điện năng.

D. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch biến thành nhiệt năng, sau đó thành cơ năng, cuối cùng thành điện năng.

Câu trả lời:

TRẢ LỜI

Bài 39.7 trang 117 SGK Vật Lý 12:

Tính năng lượng toả ra trong các phản ứng sau

Bài 39.7 trang 117 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Câu trả lời:

a) Năng lượng toả ra của phản ứng là Q = (m+ mh– 2mAnh ta).931,5 = 17,3 MeV

b) Năng lượng toả ra của phản ứng là Q = (mh+ mh– mh – mAnh ta).931,5 = 18,3 MeV

c) Năng lượng toả ra của phản ứng là Q = (m+ mh– 2mAnh ta).931,5 = 22,4 MeV

d) Năng lượng toả ra của phản ứng là Q = (m+ mh– 2mAnh ta).931,5 = 9,02 MeV.

Bài 39.8 trang 118 SGK Vật Lý 12:

Trong phản ứng tổng hợp heli Bài 39.8 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 trang 27 sgk Địa Lí 11

nếu heli được tổng hợp từ 1g liti thì có thể đun sôi bao nhiêu kg nước với năng lượng ở 0oC?

Câu trả lời:

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp He từ một hạt Li: ΔE = 17,41905(MeV)

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp He từ một gam Li:

Q = 17,41905,1/7,6,023,1023.1.6.10-16(kJ)

Ta có: Q = mc.Δ m = 5,7.105Kilôgam.

Bài 39.9 trang 118 SGK Vật Lý 12:

Rezepho đã làm thí nghiệm sau: Bắn phá Bài 39.9 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)bởi hạt α; hạt giống Bài 39.9 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1) lấy viên đạn α đó và phân rã ngay thành các hạt nhân bền oxi.

a) Viết phương trình phản ứng trên.

b) Tính năng lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng đó.

Câu trả lời:

a) Phương trình phản ứng Bài 39.9 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 2)

b) Tôi có

tôiPHỤ NỮ = 13,992u; tôiα = 4,0015u; tôiÔ = 16,9947u; tôiP = 1,0073u

tôit s Phản ứng thu hoạch năng lượng

Wsưu tầm = [(mO + mp) – (mN + mα)]c2 = 1,19MeV

Phản ứng hấp thụ 1,19 MeV.

Bài 39.10 trang 118 SGK Vật Lý 12:

Xác định năng lượng tối thiểu của photon cần thiết để kích thích sự hình thành phản ứng:

Bài 39.10 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Câu trả lời:

Bài 39.10 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 2)

Bài 39.11 trang 118 SGK Vật Lý 12:

Viết phản ứng hạt nhân biến thủy ngân (198Hg) thành vàng (giấc mơ của các nhà giả kim xưa).

Câu trả lời:

phương trình phản ứng

Bài 39.11 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Bạn thấy bài viết Giải bài tập Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Xem thêm bài viết hay:  Những Chất Làm Mất Màu KMNo4

| Sách bài tập Vật Lí 12
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giải bài tập Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

| Sách bài tập Vật Lí 12
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Giải bài tập Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

| Sách bài tập Vật Lí 12
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận