Giải bài tập Bài tập cuối chương 7 | Sách bài tập Vật Lí 12

Giải SBT Vật Lý 12: Bài tập cuối chương VII

Bài VII.1 trang 118 SGK Vật Lý 12:

Chỉ ra kết luận sai.

trong hạt nhân Bài 7.1 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)sau đó

A. số proton là 92.

B. số nơtron là 235 hạt.

C. số nuclon là 235.

D. số nơtron 143 không đổi.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài VII.2 trang 118 SGK Vật Lý 12:

Hạt nhân Bài 7.2 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

A. mang điện tích -6e.

B. mang điện tích +12e.

C. mang điện tích +6e.

D. mang điện tích -12e.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài VII.3 trang 119 SGK Vật Lý 12:

Chỉ ra sai.

hạt nhân hydro Bài 7.3 trang 119 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

A. mang điện tích +e.

B. không bị giảm khối lượng.

C. có năng lượng liên kết bằng không.

D. kém bền vững nhất.

Câu trả lời:

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài VII.4 trang 119 SGK Vật Lý 12:

Trong phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. khối lượng.

B. số lượng nuclon.

C. số nơtron.

D. số proton.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài VII.5 trang 119 SGK Vật Lý 12:

Một mẫu chất phóng xạ nguyên chất ban đầu có N Hạt nhân. Chu kỳ bán rã của chất này là T. Sau khoảng thời gian t = 1,5 T, tính từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu phóng xạ này là

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ/25.

B. NỮ/3.

CN/(2√2).

D. NỮ/1.5.

Câu trả lời:

TRẢ LỜI

Bài VII.6 trang 119 SGK Vật Lý 12:

hạt nhân Bài 7.6 trang 119 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:

Bài 7.6 trang 119 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 2)

Câu trả lời:

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài VII.7 trang 119 SGK Vật Lý 12:

Có hai phản ứng hạt nhân:

Bài 7.7 trang 119 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Phản ứng với bức xạ là gì? Phản ứng phân hạch là gì?

Xem thêm bài viết hay:  Hãy trình bày khái niệm, giới hạn sinh quyển và phân tích đặc điểm của sinh quyển

A. Cả 2 phản ứng đều có phản ứng phóng xạ.

B. Cả hai phản ứng đều tương ứng với sự phân hạch.

C. Phản ứng (1) tương ứng với hiện tượng phóng xạ, phản ứng (2) tương ứng với hiện tượng phân hạch.

D. Phản ứng (1) tương ứng với sự phân hạch; phản ứng (2) tương ứng với sự phóng xạ.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài VII.8 trang 120 SGK Vật Lý 12:

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.

B. không phải là phản ứng hạt nhân.

C. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu trả lời:

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài VII.9 trang 120 SGK Vật Lý 12:

Hạt nhân nào sau đây chắc chắn không phóng xạ?

Bài 7.9 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Câu trả lời:

Đáp án A

Bài VII.10 trang 120 SGK Vật Lý 12:

Hạt nhân nào sau đây nếu nhận thêm nơtron thì sẽ bị phân hạch?

Bài 7.10 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Câu trả lời:

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài VII.11 trang 120 SGK Vật Lý 12:

Xét phản ứng: Bài 7.11 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Phản ứng này tương ứng với:

A. Phóng xạ.

B. Sự phân hạch.

C. Phản ứng tổng hợp hạt nhân.

D. Phản ứng hạt nhân bị kích thích.

Câu trả lời:

Chọn đáp án B

Bài VII.12 trang 120 SGK Vật Lý 12:

Hạt α có khối lượng mα = 4,0015 u. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol heli. Cho khối lượng của proton: mP = 1,0073 u của nơtron mN = 1,0087 u ,1u = 1,66055,10-27 Kilôgam ; Số avogadroMỘT = 6.023.1023 mol .

Câu trả lời:

Độ hụt khối của một hạt nhân heli:

(2.1.0073 u + 2.1.0087 u) – 4.0015 u = 0.0305 u

Năng lượng giải phóng khi tạo hạt nhân heli;

0,0305.931 = 28,3955 MeV

Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol heli

28,3955.6,023.1023 = 171,1023 MeV.

Bài VII.13 trang 120 SGK Vật Lý 12:

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Nghĩa của câu – tiếp theo ngắn gọn nhất – Soạn văn 11

hạt nhân uran Bài 7.13 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1) sau một loạt phân rã chuyển thành hạt nhân chì Bài 7.13 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 2) Trong quá trình biến đổi đó, chu kì bán rã của Bài 7.13 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1) quy đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện chứa 1.188,1020 Hạt nhân Bài 7.13 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1) và 6.239.1018 Hạt nhânBài 7.13 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 2) . Giả sử rằng khối mới hình thành không chứa chì và tất cả chì có trong nó là sản phẩm phân rã củaBài 7.13 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1) . Tính tuổi của tảng đá khi nó được phát hiện.

Câu trả lời:

gọi NỮ là số hạt nhân uranium ban đầu ;Nt là số hạt urani tại t mà chúng ta nghiên cứu: Nt = 1.188.1020 hạt = 118.8.1018 hạt giống ; số hạt nhân chì lúc t là : N – PHỤ NỮt = 6.239.1018 hạt giống.

Từ đó suy ra: NỮ = (6.239 + 118,8). mười18 hạt = 125.039,1018 hạt giống

Mặt khác, tôi

Bài 7.13 trang 120 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 3)

Lấy log Nepe ở cả hai vế, ta được:

t/T .ln2 = 0,051183 ⇒ t = 0,07238T = 0,3301.109

Tuổi của khối đá là t = 3,3.10số 8 năm.

Bài VII.14 trang 121 SGK Vật Lý 12:

Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nhôm ta thu được hạt nhân photpho theo phản ứng:

Bài 7.14 trang 121 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

Cho tôiAl = 26,974 bạn ; tôiP = 29,970 bạn ; tôiAnh ta = 4,0015 bạn ; 1 u = 931 MeV/c2.

Tính động năng cực tiểu của hạt α (tính bằng MeV) để phản ứng này xảy ra. Bỏ qua động năng của các phân tử sinh ra sau phản ứng.

Câu trả lời:

Độ dư khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng tổng hợp hạt nhân:

(mP + mN) – (mα + mAl) = (29,970 + 1,0087) u – (4,0015 + 26,974) u = 0,0032 u

Động năng cực tiểu của hạt α để phản ứng xảy ra là:

Wdamin = 9310,0032 2,98 MeV

Bài VII.15 trang 121 SGK Vật Lý 12:

Một hạt nhân X ban đầu đứng yên, phát ra tia α và biến thành hạt nhân Y. Cho hạt nhân X có số khối là 4, hạt α phát ra có vận tốc v. Lấy khối lượng của hạt nhân bằng khối lượng của nó tính bằng đơn vị u . Tính tốc độ của hạt nhân Y theo A và v.

Xem thêm bài viết hay:  Tính chất hóa học của Phenol

Câu trả lời:

Số khối của hạt nhân Y là: A – 4.

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:

Bài 7.15 trang 121 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

v là tốc độ của hạt nhân Y.

Về độ lớn, ta có: V = 4v/(A – 4)

Bài VII.16 trang 121 SGK Vật Lý 12:

Xét phản ứng tổng hợp của hai hạt nhân đơteri: Bài 7.16 trang 121 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 1)

cho tôiDỄ = 2,0136 u; tôiTỶ = 3,016 u; tôih = 10073 u; 1u = 931 MeV/c2.

a) Tính năng lượng tỏa ra sau phản ứng (MeV).

b) Cho rằng tỉ khối của nước (D2O) trong nước thường là 0,015%. Tính năng lượng có thể thu được nếu lấy hết đơteri trong

1 kg nước thường được dùng làm nhiên liệu hạt nhân.

Câu trả lời:

Độ hụt khối của các hạt nhân trong phản ứng:

m = 2mDỄ – (mTỶ + mh) = 2,2,0136 u – (3,016 + 1,0073) u = 0,0039u

Năng lượng do phản ứng tỏa ra:

ΔE = 931.0,0039 = 3,6309 MeV

b) Năng lượng có thể thu được nếu tất cả đơteri trong 1 kg nước được lấy làm nhiên liệu hạt nhân:

Bài 7.16 trang 121 Sách bài tập Vật Lý 12 | Giải SBT Vật Lý 12 (Tranh 2)

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Bạn thấy bài viết Giải bài tập Bài tập cuối chương 7

| Sách bài tập Vật Lí 12
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giải bài tập Bài tập cuối chương 7

| Sách bài tập Vật Lí 12
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Giải bài tập Bài tập cuối chương 7

| Sách bài tập Vật Lí 12
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận