Tài Chính

Hạch Toán Nghiệp Vụ Mua Hàng Trong Nước Mới Nhất 2019, Kế Toán Nghiệp Vụ Mua Hàng Hóa

*

*

*

*

*

*

HƯỚNG DẪN BÙ TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ NỘP THỪA

1. MUA HÀNG THEO HỢP ĐỒNG MUA HÀNGA. MÔ TẢ NGHIỆP VỤKhi phát sinh nghiệp vụ mua hàng theo hợp đồng mua bán, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:1. Căn cứ vào đề nghị mua hàng đã được phê duyệt, nhân viên mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp gửi báo giá.2. Căn cứ vào các báo giá, nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp.3. Kế toán thẩm định nhà cung cấp, sau đó trình Giám đốc phê duyệt4. Nhân viên hoàn thành các thủ tục ký kết hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp.5. Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, nhà cung cấp thực hiện giao hàng theo yêu cầu của hợp đồng6. Nhân viên mua hàng nhận hàng, đồng thời yêu cầu kế toán làm thủ tục nhập kho hoặc đưa vào sử dụng ngayB. ĐỊNH KHOẢN1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa mua vào dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụNợ TK 152, 156, 611… (Giá mua chưa có thuế GTGT)Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)Có TK 111, 112, 331… (Tổng giá thanh toán)2. Trường hợp mua nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụNợ TK 154 (Giá mua chưa có thuế GTGT)Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)Có TK 111, 112, 331… (Tổng giá thanh toán)2. MUA HÀNG TRONG NƯỚC VỀ NHẬP KHOA. MÔ TẢ NGHIỆP VỤKhi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:1. Khi hàng về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.3. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.5. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.6. Nếu đã thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp, nhân viên mua hàng sẽ làm các thủ tục thanh toán với kế toán thanh toán. Nếu nhà cung cấp trực tiếp đến giao hàng, đồng thời yêu cầu trả tiền ngay, thì kế toán thanh toán làm thủ tục thanh toán (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp. Nếu chưa trả tiền ngay cho nhà cung cấp, thì kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

Xem thêm:   Tỷ Giá Usd Và Singapore Dollar, Tỷ Giá Ngoại Tệ Đô La Mỹ Chuyển Đổi Usd Sang Sgd

Đang xem: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng

B. ĐỊNH KHOẢNNợ TK 152, 156, 611… (Giá mua chưa có thuế GTGT)Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)Có TK 111, 112, 331… (Tổng giá thanh toán)3. MUA HÀNG NHẬP KHẨU NHẬP KHOA. MÔ TẢ NGHIỆP VỤKhi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:1. Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển…)2. Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp3. Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay)4. Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài)5. Khi hàng hóa về đến kho của công ty, nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng, đồng thời đề nghị nhậpkho hàng hàng hóa6. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho.7. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.8. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.9. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.10. Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành cá thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

Xem thêm: Tra Cứu Thông Tin Thẻ Vietinbank Đơn Giản Nhanh Chóng, Thong Tin So The

B. ĐỊNH KHOẢN1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừNợ TK 152, 156, 611… Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu)Có TK 111, 112, 331Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừNợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừCó TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu)2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGTNợ TK 152, 156 Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu)Có TK 111, 112, 331Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312)3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phảinộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩuNợ TK 152, 156 Nguyên vật liệu, hàng hóa (giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu)Có TK 331 Phải trả người bánCó TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt4. MUA HÀNG NHẬP KHẨU KHÔNG QUA KHOA. MÔ TẢ NGHIỆP VỤKhi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về đưa vào sử dụng ngay, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:1. Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển…)2. Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp3. Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay)4. Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài)5. Khi hàng hóa về đến công ty, nhân viên mua hàng không làm thủ tục nhập kho mà giao trực tiếp đến bộ phận có nhu cầu sử dụng để đưa vào sản xuất.6. Nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng.7. Kế toán mua hàng hạch toán chi phí mua hàng và kê khai thuế phát sinh.8. Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

Xem thêm:   100 Yên Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Hôm Nay? 1 Man Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Hôm Nay

Xem thêm: Điều Kiện Cần Và Đủ Để Xin Học Bổng Du Học Thụy Sĩ Toàn Phần

B. ĐỊNH KHOẢN1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:Nợ TK 154 (Giá có thuế nhập khẩu)Có TK 111, 112, 331Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩuĐồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừNợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừCó TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu)2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:Nợ TK 154… (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu)Có TK 111, 112, 331Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312)3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩuNợ TK 154 (Giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu)Có TK 331 Phải trả người bánCó TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt5. HOÁ ĐƠN MUA DỊCH VỤA. MÔ TẢ NGHIỆP VỤKhi phát sinh nhu cầu sử dụng một số dịch vụ như: điện, internet, vệ sinh, vận chuyển bốc xếp hàng hóa… thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:1. Căn cứ vào thỏa thuận về việc cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp xuất hóa đơn và yêu cầu công ty trả tiền dịch vụ.2. Kế toán hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, nếu chưa thanh toán ngay kế toán ghi nhận công nợ với nhà cung cấp.B. ĐỊNH KHOẢN Nợ TK 152, 156, 642… (Giá mua chưa có thuế GTGT)Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)Có TK 111, 112, 331… (Tổng giá thanh toán)THÔNG TIN THAM KHẢO:Quý khách cần tham khảo thông tinKhóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tếvà cácDịch vụ kế toánvui lòng xem ở đây:⏩Khóa học kế toán thực tế⏩Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói⏩Dịch vụ Hoàn thuế GTGT⏩Dịch vụ Quyết toán thuế⏩Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

Xem thêm:   Mách Bạn Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Đơn Giản Và Chính Xác [2021]

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button