Hãy phân tích vai trò của mỗi nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế?

Câu hỏi: Phân tích vai trò của từng nguồn lực đối với phát triển kinh tế?

Câu trả lời:

Vai trò của từng nguồn lực đối với phát triển kinh tế:

– Nguồn lực bên trong: có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ.

+ Vị trí địa lý: tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn trong giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa các vùng lãnh thổ.

VD: Việt Nam nằm ở rìa Đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á, giáp biển => Thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phân tích vai trò của từng nguồn lực đối với phát triển kinh tế?

+ Tài nguyên thiên nhiên: đầu vào cho sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho phát triển kinh tế. Sự giàu có và đa dạng của các nguồn tài nguyên mang lại những lợi thế quan trọng cho sự phát triển.

Ví dụ: Hoa Kỳ là quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú (giàu tài nguyên khoáng sản, diện tích đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào,…) => Thuận lợi để phát triển kinh tế.

+ Nguồn lực kinh tế – xã hội: có vai trò trực tiếp và cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

Ví dụ: Nhật Bản là một nước rất nghèo tài nguyên thiên nhiên, nhưng lại có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới nhờ vào yếu tố con người.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 18 Báo cáo thực hành

– Nguồn lực bên ngoài: Việc tận dụng và thu hút vốn đầu tư, nguồn nhân lực, tri thức và sản phẩm khoa học công nghệ, thị trường bên ngoài lãnh thổ,… sẽ tạo ra sức mạnh cho phát triển kinh tế. .

Ví dụ: Để phát triển nhanh nền kinh tế, Nhật Bản đã biết tranh thủ các nguồn lực bên ngoài (có chính sách tốt để thu hút lao động chất lượng cao từ các nước, nhập khẩu lao động, mua bằng sáng chế,…).

>>> Xem Trọn Bộ: Soạn Địa 10 bài 21: Các nguồn lực để phát triển kinh tế

Kiến thức về phân loại tài nguyên và vai trò

1. Phân loại

Có 2 nhóm tài nguyên:

Nguồn lực trong nước (nguồn lực bên trong): bao gồm tất cả các nguồn lực bên trong một quốc gia. Cụ thể có 3 nguồn lực chính như sau:

+ Vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên

+ Dân số và nguồn lao động

+ Đường lối phát triển kinh tế – xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật

– Nguồn lực bên ngoài (external resource): bao gồm tất cả các nguồn lực bên ngoài của một quốc gia, có tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia đó. Đó là vốn, thị trường, khoa học công nghệ, xu hướng phát triển…

2. Vai trò của nguồn lực

Tài nguyên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia:

Xem thêm bài viết hay:  Bài 4 trang 121 SGK Giải tích 12Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 4 trang 121 SGK Giải tích 12:  Tính thể tích kh…

Vị trí địa lý tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn trong việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng phát triển giữa các vùng trong một quốc gia.

Tài nguyên thiên nhiên là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất. Đó là những tài nguyên vừa phục vụ trực tiếp đời sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế.

– Các nguồn lực kinh tế – xã hội, nhất là dân số và lao động, vốn, khoa học – kinh tế và công nghệ, chính sách và đường lối phát triển có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể. đất nước trong từng thời kỳ.

Bạn thấy bài viết Hãy phân tích vai trò của mỗi nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế?
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hãy phân tích vai trò của mỗi nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế?
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Hãy phân tích vai trò của mỗi nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế?
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận