Hỏi Đáp

Tác Dụng Của Hệ Đệm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hệ Đệm Trong Tiếng Việt Hệ Đệm Là Gì

*

*

*

Liên kết websiteĐại học Duy TânCổng thông tin sinh viênDiễn đàn Duy TânĐoàn thanh niên – Đại học Duy Tân

*

*

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách những học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đại cương trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Đang xem: Hệ đệm là gì

Bài Viết: Dung dịch đệm là gì

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học ở những chương trình đào tạo của Trường.

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.

1. Định nghĩa

Dung dịch đệm là dung dịch có pH thay đổi không đáng kể khi thêm vào đó một ít axit, bazơ hay pha loãng chúng.

2. Thành phần của dung dịch đệm và cơ chế tác dụng đệm

Một hệ đệm có thể gồm những chất sau:

CH3COOH + CH3COONa

NaHCO3 + Na2CO3

NH4Cl + NH3

Axit + Bazơ

Một phương pháp tổng quát trong hệ đệm xuất hiện đồng thời với một tương quan đáng kể của hai dạng axit và bazơ của một cặp axit và bazơ liên hợp. Nghĩa là trong dung dịch đệm luôn luôn tồn tại thăng bằng:

HA ⇔ H+ + A-

Vì vậy, khi thêm vào dung dịch đệm H+, thăng bằng trên sẽ dịch chuyển theo chiều nghịch tạo ra axit điện li yếu HA. Ngược lại khi thêm bazơ OH-hay pha loãng, nồng độ H+bị giảm xuống thì đồng thời thăng bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận để tạo thêm H+và do đó pH không bị thay đổi.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Việt Nam Tcvn 3914:1984 Về Tài Liệu Thiết Kế Sơ Bộ Là Gì

3. pH của dung dịch đệm

Giả sử dung dịch đệm gồm axit HA với nồng độ , hằng số Kavà bazơ liên hợp A-với nồng độ . Từ thăng bằng điện li:

HA ⇔ H+ + A-

Một phương pháp tổng quát pH của dung dịch đệm:

pH = pKa + log (/)

Phương trình trên gọi là phương trình Henderson – Hasellbalch.

Lưu ý: tỷ số nồng độ(/)cũng là tỷ số mol của bazơ liên hợp và axit liên hợp trong dung dịch đệm.

Dựa vào phương trình Henderson – Hasellbalch, ta có thể:

– Tính pH của dung dịch đệm nếu biết pKa, , .

Ví dụ: Tính pH của dung dịch đệm gồm: 100ml dung dịch CH3COOH 0,1M và 50ml dung dịch CH3COONa 0,4M.

Xem thêm: Bảng Giá Vàng Trắng Giá Bao Nhiêu 1 Chỉ 2016, 30 Ngày Giá Vàng Lịch Sử Trong Usd / Ounce

pH = 4,76 + log = 5,06

Kinh nghiệm cho thấy, để đảm bảo một dung dịch đệm có khả năng đậm tốt thì nồng độ của một dạng này (axit hay bazơ liên hợp) không nên gấp quá 10 lần nồng độ của dạng kia. Điều đó có nghĩa là một dung dịch đệm tốt trong khoảng pH = pKacộng trừ 1.

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Dung Dịch Đệm Là Gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button