Tài Chính

Ý Nghĩa Của Hệ Số Vòng Quay Khoản Phải Thu (Receivable Turnover Ratio)

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi các khoản phải thu thành tiền mặt. Hệ số này là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cùng duhoc-o-canada.com tìm hiểu về hệ số vòng quay khoản phải thu nhé

*

Hệ số vòng quay khoản phải thu

Hệ số vòng quay khoản phải thu là một cách tính trong kế toán để kiểm tra độ hiệu quả của công ty trong việc thu hồi khoản phải thu và tiền nợ của khách hàng. Tỉ lệ này cho thấy mức độ hiệu quả của một công ty trong việc cấp tín dụng cho khách hàng của họ và khả năng thu hồi nợ ngắn hạn.

Đang xem: Hệ số vòng quay khoản phải thu

Công thức và cách tính hệ số vòng quay khoản phải thu

Hệ số vòng quay khoản phải thu = ( Doanh thu bán chịu ròng ) / ( Trung bình khoản phải thu )

Trong đó:

Trung bình khoản phải thu được tính bằng cách tính trung bình cộng của khoản phải thu đầu kì và khoản phải thu cuối kì.

Doanh thu bán chịu ròng được tính bằng cách lấy tổng doanh thu bán chịu trong kì trừ đi khoản doanh thu bán chịu đã được khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.

Ý nghĩa của hệ số vòng quay khoản phải thu

Công ty có nhiều khoản phải thu cũng giống như cho khách hàng vay tiền mà không lấy lợi nhuận. Thường khi một công ty bán hàng cho một khách hàng, có thể kèm theo một điều khoản yêu cầu khách hàng thanh toán trong vòng 30 đến 60 ngày.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Nhanh Tài Khoản Reddit Bằng Tài Khoàn Gmail, Nhà Cái Số Đỏ

Hệ số vòng quay khoản phải thu giúp đánh giá khả năng thu hồi khoản phải thu của một công ty hay hiệu quả của việc cấp tín dụng hiện tại của công ty đó. Hệ số này cũng cho thấy số lần khoản phải thu được chuyển thành tiền mặt của một công ty. Hệ số khoản phải thu có thể được tính hàng năm, hàng quý hay hàng tháng.

Hệ số vòng quay các khoản phải thu càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi nợ của doanh nghiệp càng nhanh, khả năng chuyển đổi các khoản nợ phải thu sang tiền mặt cao, điều này giúp cho doanh nghiệp nâng cao luồng tiền mặt, tạo ra sự chủ động trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất. Ngược lại, nếu hệ số này càng thấp thì số tiền của doanh nghiệp bị chiếm dụng ngày càng nhiều, lượng tiền mặt sẽ ngày càng giảm, làm giảm sự chủ động của doanh nghiệp trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất và có thể doanh nghiệp sẽ phải đi vay ngân hàng để tài trợ thêm cho nguồn vốn lưu động này.

Xem thêm: Tẩy Da Chết White Conc Body Gommage Nhật Mới 2021, Tẩy Tế Bào Chết Body White Conc 180G

*

Từ chỉ số vòng quay các khoản phải thu ta tính được hệ số ngày thu tiền bình quân bằng cách lấy số ngày trong kỳ chia cho vòng quay các khoản phải thu. Ngược lại với chỉ số vòng quay các khoản phải thu, chỉ số ngày thu tiền bình quân càng nhỏ thì tốc độ thu hồi công nợ phải thu của doanh nghiệp càng nhanh. 

Tham khảo thêm thông tin tuyển dụng việc làm tại Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Với những chia sẻ của duhoc-o-canada.com có thể thấy trong mỗi ngành khác nhau thì chỉ số vòng quay khoản phải thu cũng khác nhau và để đánh giá hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, cần so sánh hệ số ngày thu tiền bình quân với số ngày thanh toán cho các khoản công nợ phải thu mà doanh nghiệp đó quy định.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button