Hiếu thảo tiếng anh là gì

Below are sample sentences containing the word "hiếu thảo" from the Vietnamese - English. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hiếu thảo", or refer lớn the context using the word "hiếu thảo" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Hiếu thảo tiếng anh là gì

Quý khách hàng đã xem: Hiếu thảo tiếng anh là gì

quý khách hàng vẫn xem: Hiếu thảo giờ đồng hồ anh là gì

1. Chị gái hiếu thảo.

The dutiful sister.

2. Tôi biết cô siêu hiếu thảo.

I know you care for your mum.

3. Hãy hiếu thảo cùng với mồi nhử, nhãi con.

Treat her right, kid.

4. Với một tín đồ bé hiếu thảo.

With a dutiful son.

5. Ông phụng dưỡng mẫu mã thân siêu hiếu thảo.

Has served the Motherland well.

6. Nhưng hiếu thảo cũng phải coi số lượng giới hạn chứ đọng.

But you should vày it within your means.

7. Lòng hiếu thảo của ông được đông đảo fan đánh giá cao.

A warm welcome awaits everyone.

8. Đó là hành động hiếu thảo, còn bệnh dịch thì tàn độc.

One's an act of kindness, of love sầu, the other of evil.

9. Cậu thật hiếu thảo, chính xác là đề xuất về đơn vị thăm bà ấy.

That's very kind of you to lớn visit her.

10. Cầu mang đến lòng hiếu thảo của ngài được thường đáp xứng danh.

May such piety bring blessings upon him.

11. Hãy làm 1 người con hiếu thảo khi cha anh vẫn còn sống.

Be a good son to lớn hyên ổn while he's alive.

Xem thêm: Vay Tín Chấp Qua Lương Vietcombank Lãi Suất Vay Tín Chấp Vietcombank Mới Nhất

13. Sau khi vua phụ thân bị bắt, Antigonos vẫn chứng minh mình là tín đồ con hiếu thảo.

Following the capture of his father, Antigonus proved himself a dutiful son.

14. Hình như anh thường nên lựa chọn giữa những việc là người chồng tốt tốt fan bé hiếu thảo”.

It seemed as if he constantly had to choose between being a good husband và being a good son.”

15. Phải hiếu thảo với phụ vương mẹ: Hãy hiếu-kính phụ huynh ngươi (Xuất Ê-díp-đánh Ký 20:12)

Honor your parents: Honor your father & your mother (Exodus 20:12)

16. 3 Như một câu ngạn ngữ China xưa nói “trong một trăm tiết hạnh, lòng hiếu thảo đứng đầu”.

3 As an old Chinese saying puts it, Aý muốn a hundred virtues, filial piety is the foremost.

17. Trong triết học Nho giáo, lòng hiếu thảo là 1 trong những đức tính tôn kính cha mẹ cùng tiên nhân của bản thân.

In Confucian philosophy, filial piety is a virtue of respect for one's parents & ancestors.

18. Cậu say mê leo trèo, tìm hiểu những bức tường cùng thành lũy của thọ đài; cậu hiếu thảo với biết xem xét.

He enjoys climbing and exploring the walls & ramparts of the castle; he is also dutiful and tough-minded.

19. Tuy nhiên, theo sự giải đáp của Đức Chúa Ttránh, con cái vẫn bắt buộc hiếu thảo cùng với bố mẹ cho dù đã trưởng thành và cứng cáp.

Still, the divine guidance to honor one’s father & mother comes with no time limit.

trăng tròn. Tôi rứa làm cho tín đồ con hiếu thảo cho đến thời điểm ông tắt hơi, với tôi nghĩ rằng ông gật đầu tôi nhỏng thế”.

I tried to lớn be a good son to the kết thúc, & I think he accepted me as that.”

21. Một lịch sử một thời cũ đang bảo rằng Glặng đã có được tái sinch vì chưng những hành động hiếu thảo của chính bản thân mình trong cuộc sống đời thường trước kìa.

An old legkết thúc stated that Klặng was reincarnated for his filial acts in his previous life.

22. Anh Luis sinh sống Tây Ban Nha mang đến biết: “Vợ tôi Cảm Xúc nếu không sống gần bố mẹ, cô ấy không thể là fan bé hiếu thảo”.

“My wife felt that if we didn’t live near her parents, she would be disloyal khổng lồ them,” says a husband in Spain named Luis.

23. Mặc cho dù cnóng thực hành nhiều lần, các nam nhi được xếp là "fan bé hiếu thảo" trong các làm hồ sơ thỏa thuận và ko bằng lòng.

Despite banning the practice several times, the sons were classified as "dutiful sons" in official và unofficial records.

24. Để can dự đạo đức nghề nghiệp Khổng giáo, tưng năm triều đình tôn vinc nhiều người đàn ông và thiếu phụ được biết đến với lòng hiếu thảo và trinch máu của mình.

To promote Confucian morality, the court each year honored many men & women who were known for their filial piety & chastity.

25. Lòng hiếu thảo được xem như là một đức tính quan trọng vào văn hóa China với vùng văn hóa Đông Á, cùng là mọt quyên tâm chủ yếu của một trong những lượng lớn số đông mẩu chuyện nhắc.

Filial piety is considered a key virtue in Chinese and other East Asian cultures, & it is the main subject of a large number of stories.

Intrinsic khổng lồ the Ghost Month is ancestor worship, where traditionally the filial piety of descendants extends khổng lồ their ancestors even after their deaths.