JOT DOWN LÀ GÌ

All you have to vì is jot down daily details about your daytime habits , sleep routine , and insomnia symptoms .

Bạn đang xem: Jot down là gì


Từng Ngày các bạn chỉ việc ghi nhanh những cụ thể về các kiến thức ban ngày , tiếng giấc mộng nghỉ , và các triệu triệu chứng mất ngủ .
At congregation meetings, jot down reasoning points & illustrations that may help you khổng lồ explain the truth to others.
Tại các cuộc họp hội thánh, ghi vắn tắt đều vấn đề với minh họa rất có thể giúp bạn lý giải lẽ thiệt cho những người không giống.
So she put out paper, started jotting down the colors & the rings, và is lượt thích, "How can I make this?"
It might be revealing to jot down your personal observations as to how your frikết thúc measures up in the areas discussed so far.
Jot down your doubts, ideas, problems on a sheet of paper, but interrogatively so you can see them from outside và understvà them
Hãy tóm tắt lại những suy xét, ý tưởng phát minh, đông đảo vấn đề của cháu ra giấy, dẫu vậy đừng nghi ngờ vậy là cháu rất có thể quan sát vào bọn chúng # phương pháp khách quan với nắm rõ chúng
Each time you stop to reflect on the meaning of what you have sầu read, jot down a phrase that reminds you of one of God’s endearing attributes.
Mỗi lần xong xuôi nhằm suy ngẫm về ý nghĩa điều vừa phát âm, hãy viết ra vài ba chữ nhắc chúng ta về một đức tính đáng quý chấp thuận của Đức Chúa Trời.

Xem thêm: Cách Nạp Tiền Điện Thoại Bằng Vietcombank, 3 Cách Nạp Tiền Điện Thoại Vietcombank


Jot down your questions in a notebook, on your phone, or on a notepad by your bed to remind you & khổng lồ help you keep thinking about what you’re learning every day.
Ghi xuống những câu hỏi của các em vào một cuốn sổ ghi chép, bên trên Smartphone của những em, hoặc bên trên một cuốn nắn sổ tay đặt bên cạnh giường của các em để nhắc nhở những em với góp các em liên tiếp cân nhắc về điều các em sẽ học mỗi ngày.
Discuss ways to use the available space to outline a field service schedule, lớn jot down service reports and appointments to lớn work with others, to lớn menu meeting assignments, lớn note reminders of the circuit overseer’s visits and upcoming assemblies.
Bàn tới các biện pháp hoàn toàn có thể dùng nơi trống để thảo ra thời khóa biểu rao giảng, nhằm ghi xuống báo cáo rao giảng cùng phần lớn hứa hẹn đi rao giảng với anh chị khác, nhằm liệt kê mọi bài bác giảng bản thân được giao, nhằm ghi xuống lời cảnh báo về việc viếng thăm của giám thị vòng xung quanh cùng những hội nghị sắp đến.
I always had a notebook with me, claiming that it was to lớn jot down ideas in moments of inspiration, but the truth was that I needed khổng lồ be constantly fidgeting, because in moments of stillness, I found myself counting seconds again.
Tôi luôn luôn bao gồm sổ tay bên mình, chỉ để ghi lại phát minh trong phút cảm giác, dẫu vậy thiệt ra tôi rất cần được làm gì đấy, vì vào một khoảng thời gian ngắn tĩnh mịch, tôi nhận ra bản thân lại đang đếm thời hạn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M