Tài Chính

Khả Năng Thanh Toán Hiện Thời, Và Các Chỉ Tiêu Khả Năng Thanh Toán Khác

Tri thức Cộng Đồng xin chia sẻ bài viết về khả năng thanh toán hiện thời và các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán khác.

Đang xem: Khả năng thanh toán hiện thời

Tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện khá rõ nét qua các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán của một doanh nghiệp như đã trình bày ở phần 1 liên quan tới cả hai bên bảng cân đối tài chính của doanh nghiệp đó, cụ thể là tài sản lưu động và các khoản nợ ngắn hạn.

1. Khả năng thanh toán hiện thời

Khả năng thanh toán hiện thời được đo lường bằng tỷ lệ thanh toán hiện thời. Tỷ lệ thanh toán hiện thời chính là thước đo khả năng chi trả của một doanh nghiệp từ số tài sản sẵn có của mình.

Tỷ lệ này càng lớn thì khả năng thanh toán cáng tốt và thường phải >1.

Theo nguyên tắc chung là 2: 1, tuy nhiên con số này thay đổi theo ngành nghề kinh doanh và theo từng công ty. Tỷ lệ này càng nhỏ bao nhiêu thì doanh nghiệp càng mất dần khả năng thanh toán bấy nhiêu; khi tỷ lệ này gần bằng không thì doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và có nguy cơ phá sản.

Công thức tính tỷ lệ thanh toán hiện thời để biết được khả năng thanh toán hiện thời của doanh nghiệp:

Tỷ lệ thanh toán hiện thời = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ thanh toán hiện thời (hệ số thanh toán hiện thời) thường đối lập với khả năng thanh toán dài hạn của doanh nghiệp.

Xem thêm: Son Shu Pk 365 Màu Hồng Đào Điệu Đà, Son Lì Shu Uemura Mpk 365 (Hồng Đào)

*

Khả năng thanh toán hiện thời của doanh nghiệp

2.Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán khác

2.1 Vốn lưu động thường xuyên

Vốn lưu động thường xuyên = TS lưu động – Nợ ngắn hạn

Vốn lưu động thường xuyên là chỉ tiêu dùng để đánh gía điều kiện cân bằng tài chính của doanh nghiệp.

Vốn lưu động thường xuyên > 0 tức là khả năng thanh toán của doanh nghiệp khả quan, tài sản lưu động đủ để doanh nghiệp trả các khoản nợ ngắn hạn.

Ngược lại, vốn lưu động thường xuyên

Trong trường hợp như vậy giải pháp của doanh nghiệp là giảm các khoản nợ ngắn hạn hay tăng đầu tư vào tài sản lưu động hoặc cả hai (trong mối quan hệ tương đối của các tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp thì điều này cũng có nghĩa là tăng cường huy động vốn dài hạn hợp pháp hoặc giảm quy mô đầu tư dài hạn).

*

Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán khác

2.2 Tỷ lệ thanh toán nhanh

Tỷ lệ thanh toán nhanh cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ. Do vậy, chỉ có tiền, các chứng khoán thanh khoản (CKTK) cao và các khoản phải thu được tính đến với giả định rằng số hàng tồn kho không phải lúc nào cũng chuyển thành tiền được, do hư hỏng, lạc hậu hoặc do bản chất của mặt hàng đó.

Thông thường tỷ lệ này nếu > 1 thì tình hình thanh toán của doanh nghiệp là lành mạnh.

Ngược lại, nếu tỷ lệ này

Công thức tính tỷ lệ thanh toán nhanh:

Tỷ lệ thanh toán nhanh = ( Tiền và các khoản tương đương tiền + Đầu tư tài chính ngắn hạn + phải thu ngắn hạn ) / ( nợ ngắn hạn )

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết luận văn chất lượng hãy liên hệ dịch vụ THUÊ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ củaTrung tâm. Với kinh nghiệm hơn 10+ năm, Tri Thức Cộng Đồng cam kết mang đến bài luận văn chất lượng nhất. Liên hệ qua gmail ttcd.group

2.3 Tỷ lệ thanh toán tức thời (hệ số khả năng thanh toán tức thời )

Tỷ lệ thanh toán tức thời thông thường nếu > 0,5 thì tình hình thanh toán của doanh nghiệp là khá tốt và ngược lại nếu

Công thức tính Tỷ lệ thanh toán tức thời:

Tỷ lệ thanh toán tức thời = Tiền và CKTK cao / Nợ ngắn hạn

Tuy nhiên, tỷ lệ này nếu quá cao lại là điều không tốt vì điều đó có nghĩa là vòng quay của tiền quá chậm, hiệu quả sử dụng vốn như vậy là không cao.

Xem thêm: Top 10 Thuốc Trị Hói Đầu Tốt Nhất, Hiệu Quả Nhanh, Top 5 Thuốc Trị Hói Đầu Tốt Nhất Hiện Nay

Với những kiến thức trên về “Khả năng thanh toán hiện thời và các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán khác”, hi vọng bài viết sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

Các tìm kiếm liên quan: khả năng thanh toán tức thời, hệ số thanh toán tức thời, khả năng thanh toán hiện hành, hệ số khả năng thanh toán tức thời, hệ số thanh toán hiện thời, nhận xét về hệ số thanh toán tức thời, hệ số thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán hiện thời, tỷ số thanh toán tức thời, tỷ số thanh khoản hiện thời, khả năng thanh toán hiện hành là gì, tỷ số thanh toán hiện hành, công thức tính khả năng thanh toán hiện hành, chỉ số thanh toán nhanh bao nhiêu là tốt, cách tính khả năng thanh toán nhanh, công thức tính khả năng thanh toán nhanh, cách tính khả năng thanh toán hiện hành, …

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button