Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo

Câu hỏi: Khi đốt cháy 8,64 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ thu được 0,3 mol O . là cần thiết2lấy CO2 và m gam H O2O. Giá trị của m là?

Câu trả lời:

Khi carbohydrate bị đốt cháy, luôn có: nO2 = nCO2 = 0,3 mol.

BTKL: mH2O = mcacbohydrat + mO2 – mCO2 = 8,64 + 0,3.32 – 0,3.44 = 5,04 gam.

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu về saccarozơ nhé!

A. Saccarozơ

I. Tính chất vật lý

+ Sucrose là chất rắn kết tinh, không màu, không mùi, vị ngọt, nóng chảy ở 185oC.

+ Sucrose tan tốt trong nước, độ tan tăng nhanh theo nhiệt độ.

II. Cấu trúc phân tử

Sucrose không có phản ứng tráng bạc và không làm mất màu nước brom. Chứng minh rằng phân tử sucrose không có nhóm chức CHO, sucrose là một disacarit gồm một nhóm glucose và một nhóm fructose liên kết với nhau qua một nguyên tử oxy.

Trong phân tử sacarozơ không có nhóm chức anđehit (CH = O) mà chỉ có nhóm chức ancol (OH).

III. Tính chất hóa học

1. Tính chất của polyol

Phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức hợp đồng-sacrose màu xanh lam.

2Cthứ mười haih22Ô11 + Cu(OH)2 → (Cthứ mười haiH21O11)2Cu + 2H2O

2. Phản ứng thủy phân

Khi đun nóng với xúc tác axit, sacaroza bị thủy phân tạo ra glucozơ và fructozơ.

thứ mười haiH22Ô11 + BẠN BÈ2O → C6Hthứ mười haiO6 + CŨ6hthứ mười haiO6

Glucose Fructose

Phản ứng này cũng xảy ra do hoạt động của các enzym

Xem thêm bài viết hay:  Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

IV. Ứng dụng và sản xuất sucrose

Ứng dụng của sucrose

Sucrose thường được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, sản xuất bánh kẹo, nước giải khát… Trong ngành dược phẩm, sucrose được dùng để điều chế thuốc.

V. Sản xuất đường mía

Saccarozơ được sản xuất từ ​​đường mía, củ cải đường hoặc hoa thốt nốt.

B. Bài tập ví dụ

Câu hỏi 1:

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch glucozơ, ancol etylic và glucozơ?

A. Dung dịch Ag2O / NHỎ3 Cái túi . dung dịch2O/NHỎ3 và dung dịch HCl

C. Dung dịch HCl D. Dung dịch iot

Hướng dẫn giải:

– Cho các dung dịch trên phản ứng với Ag. giải pháp lần lượt2O/NHỎ3:

Dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng là glucozơ?

6Hthứ mười haiO6 + Ag2O → C6hthứ mười haiO7 + 2Ag

+ Không có đường sacarozơ và rượu etylic
– Đun nóng 2 dung dịch còn lại trong HCl thì cho Ag phản ứng. dung dịch2O / NHỎ3:

Dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng là sacarozơ?

thứ mười haiH22O11 + BẠN BÈ2O → C6Hthứ mười haiO6 + CŨ6Hthứ mười haiÔ6

6hthứ mười haiÔ6 + Ag2O → C6hthứ mười haiÔ7 + 2Ag

Dung dịch không có hiện tượng gì là rượu etylic

Câu 2:

Khi đun nóng saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác ta thu được dung dịch chứa:

A. Glucose và Maltose B. Glucose và Glycogen

C. fructozơ và mantozơ D. glucozơ và fructozơ

Xem thêm bài viết hay:  Nguồn gốc và quá trình phát triển của tiếng Việt | Ngữ Văn 10

Hướng dẫn giải:

thứ mười haiH22O11 + BẠN BÈ2O → C6Hthứ mười haiO6 + CŨ6Hthứ mười haiÔ6

glucozơ fructozơ

Câu 3: Thủy phân hỗn hợp gồm 34,2 gam sacarozơ và 68,4 gam mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất là 75%). Khi cho toàn bộ X phản ứng với một lượng dư AgNO. dung dịch3 trong NH3sau phản ứng số mol Ag thu được là:

A. 0,90 mol B. 1,00 mol C. 0,85 mol D. 1,05 mol

Hướng dẫn giải:

có nsucrose = 0,1 mol, nmantozo = 0,2 mol

Sucrose → Glucozơ + Fructozơ

0,1 mol

Maltose → 2 Glucose

0,2 mol

Với H = 75%, dung dịch X thu được chứa:

Nđường = 0,1.0,75 + 2.0,2.0,75 = 0,375 mol

NFructose = 0,1.0,75 = 0,075 mol

NSucrose dư thừa = 0,025 mol

Nmaltose dư thừa = 0,05 mol

Khi X phản ứng với AgNO . dung dịch3/NHỎ BÉ3

NAg = 2nđường + 2nfructozo + 2nmantozo còn sót lại = 2.( 0,375+ 0,075 + 0,05) = 1 mol

→ TRẢ LỜI KHÔNG

Câu 4: Đun nóng 34,2 gam mantozơ trong dung dịch axit sunfuric loãng. Trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng bằng dung dịch NaOH rồi cho AgNO phản ứng hết. dung dịch3/NHỎ BÉ3 dư, nung nóng thu được 37,8 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân maltose

A. 87,5% B. 69,27% C. 62,5% D. 75,0%

Hướng dẫn giải:

H% = a (%) nGlu = 2a.0,1 = 0,2a;

Nmantozơ = 0,1(1 – a) = 0,1 – 0,1a

NAg = 2(nkeo + nĐàn ông) = 2.( 0,1 + 0,1a) = 0,35 a = 0,75

⇒ H% = 75%

Xem thêm bài viết hay:  Vấn đề dân tộc có vị trí như thế nào trong cách mạng xã hội chủ nghĩa?

→ Câu trả lời DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận