Hỏi Đáp

Nêu Khái Niệm Về Kiểu Hình Là Gì ? Kiểu Hình Là Gì

Các sự khác biệt chính giữa kiểu hình và tỷ lệ kiểu gen là tỷ lệ kiểu hình là số lượng tương đối hoặc kiểu mẫu của con cái biểu hiện biểu hiện hữu hình của một tính trạng cụ thể trong khi tỷ lệ kiểu gen là kiểu mẫu của con cháu phân phối theo hiến pháp di truyền.

Đang xem: Kiểu hình là gì

Kiểu hình và kiểu gen là hai thuật ngữ sử dụng để mô tả các đặc điểm của một sinh vật trong di truyền học. Những thuật ngữ này giúp giải thích cách các đặc điểm kế thừa và cách chúng chịu sự tiến hóa. Nếu xem xét một đặc điểm hoặc một đặc điểm cụ thể, kiểu hình đề cập đến biểu hiện vật lý hoặc đặc điểm có thể nhìn thấy trong khi kiểu gen đề cập đến thành phần di truyền hoặc tập hợp các gen chịu trách nhiệm cho đặc điểm đó. Cả hai thuật ngữ này góp phần to lớn vào duhoc-o-canada.comệc nghiên cứu sự kế thừa các tính trạng. Kiểu gen tập thể với các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến kiểu hình của một tính trạng. Nói một cách đơn giản, gen chịu trách nhiệm cho sự biểu hiện có thể quan sát được của một đặc tính với một chút ảnh hưởng của môi trường. Khi bạn thực hiện lai giữa hai cá thể, quần thể con cháu kết quả có thể được phân tích cho tỷ lệ kiểu hình và tỷ lệ kiểu gen.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Tỷ lệ kiểu hình là gì3. Tỷ lệ kiểu gen là gì4. Sự giống nhau giữa tỷ lệ kiểu hình và kiểu gen5. So sánh cạnh nhau – Tỷ lệ kiểu hình và kiểu gen ở dạng bảng6. Tóm tắt

Tỷ lệ kiểu hình là gì?

Kiểu hình là đặc điểm có thể quan sát được của một sinh vật. Đó là biểu hiện vật lý những gì chúng ta có thể nhìn thấy. Những gì chúng ta quan sát chủ yếu là ảnh hưởng chung của kiểu gen và các yếu tố môi trường, vì kiểu gen cùng với các yếu tố môi trường quyết định đặc điểm nhìn thấy được.

*

Hình 01: Tỷ lệ kiểu hình

Kiểu gen hoặc thành phần di truyền mã hóa đặc điểm của kiểu hình. Mô hình biểu hiện vật lý của con cái cho một tính trạng là chúng ta gọi tỷ lệ kiểu hình. Xem xét ví dụ sau d = thể hiện trong hình 01. Tỷ lệ kiểu hình là 9: 3: 3: 1.

Tỷ lệ kiểu gen là gì?

Kiểu gen là cấu trúc di truyền của một sinh vật mã hóa cho một tính trạng hoặc đặc điểm cụ thể. Nó liên quan đến các gen thừa hưởng thông tin di truyền từ cha mẹ sang con cái. Do đó, hầu hết các gen tồn tại dưới dạng hai alen. Do đó, nó có thể là hai alen trội, hai alen lặn hoặc kết hợp cả hai. Là kết quả của sự giao thoa giữa hai kiểu gen, thế hệ con cái nhận được thông tin di truyền từ cha mẹ của chúng. Khi phân tích mô hình hiến pháp di truyền giữa thế hệ con cái kết quả, nó cho biết tỷ lệ kiểu gen.

Xem thêm: “Adt ( Abstract Data Type Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Do đó, hình dưới đây giải thích độc đáo tỷ lệ kiểu gen.

*

Hình 02: Tỷ lệ kiểu gen là 1: 2: 1 (TT = 25%, Tt = 50%, tt = 25%) và tỷ lệ kiểu hình là 3: 1 (Cao: Ngắn)

Điểm giống nhau giữa tỷ lệ kiểu hình và kiểu gen?

Tỷ lệ kiểu hình và kiểu gen là hai thuật ngữ được sử dụng trong di truyền học. Họ giúp nghiên cứu sự kế thừa các đặc điểm và sự tiến hóa của chúng. Ngoài ra, cả hai đều là mô hình trong di truyền học. Hơn nữa, chúng có liên quan với nhau vì kiểu gen ảnh hưởng đến kiểu hình.

Sự khác biệt giữa tỷ lệ kiểu hình và kiểu gen là gì?

Tỷ lệ giữa quần thể con cái cho một đặc điểm có thể quan sát được là tỷ lệ kiểu hình. Mặt khác, tỷ lệ giữa cấu trúc di truyền trong quần thể con cái là tỷ lệ kiểu gen. Đây là sự khác biệt chính giữa kiểu hình và tỷ lệ kiểu gen. Do đó, cả hai đều hữu ích trong nghiên cứu di truyền.

Infographic dưới đây trình bày sự khác biệt giữa tỷ lệ kiểu hình và kiểu gen ở dạng bảng.

Xem thêm: 200.000 Đô La Mỹ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam, Quy Đổi: 1 Đô La Mỹ

*

Tóm tắt – Tỷ lệ kiểu hình so với kiểu gen

Kiểu hình đề cập đến biểu hiện vật lý trong khi kiểu gen đề cập đến hiến pháp di truyền. Sau khi lai giữa hai cá thể, mô hình biểu hiện một đặc điểm có thể nhìn thấy trong quần thể con cái là tỷ lệ kiểu hình. Mặt khác, kiểu trang điểm di truyền trong quần thể con cái là tỷ lệ kiểu gen. Tỷ lệ kiểu hình khác với tỷ lệ kiểu gen trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, có một số trường hợp chúng giống nhau. Thống trị không hoàn toàn và đồng thống trị là hai dịp như vậy. Vì vậy, đây là sự khác biệt giữa tỷ lệ kiểu hình và kiểu gen.

Tài liệu tham khảo:

1. Phân biệt kiểu gen-kiểu chữ. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 10 tháng 7 năm 2018. Có sẵn tại đây

Hình ảnh lịch sự:

1. Hình 12 03 02 “của CNX OpenStax, (CC BY 4.0) qua Commons Wikimedia

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button