Làm bài tập hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2 và chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi: Làm bài tập hỗn hợp X gồm C3h6,4hmười,2h2 và họ2 và chọn câu trả lời đúng nhất.

Hỗn hợp X gồm CŨ3h6,4hmười,2h2 và họ2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Để đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (dktc). Sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng nước vôi trong dư thu được dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình chứa lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác, cho 11,2 lít hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4 thì có 64 gam brom đã phản ứng. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V gần nhất với:

A. 21,5 lít

B. 10,5 lít

C. 14,5 lít

D. 28,5 lít

Câu trả lời

Câu trả lời chính xác: A. 21,5 lít

– Chú ý chữ C4hmười = 3H2 + 2C2h2

→ Coi hỗn hợp X gồm C3h6: x mol, C2h2: y mol và H2: z mol

Khi đốt cháy Y tương đương với đốt cháy X tạo ra: 3x + 2y mol CO23x + y + z mol H2Ô

tôiđ giảm = mCaCO3 – mH2O – mCO2

→ 100. ( 3x + 2y) – 44. (3x + 2y) -18 ( 3x+ y +z) = 21,45

→ 114x + 94y -18z = 21,45

Khi cho 0,5 mol hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4có 0,4 mol brom phản ứng

Phản ứng xảy ra hoàn toàn nên hỗn hợp Y sau phản ứng làm mất màu Br2 → chứng minh HỌ2 phản ứng hoàn toàn

Bảo toàn liên kết → z + 0,15 = x + 2y

Làm bài tập hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2 và chọn đáp án đúng nhất (ảnh 2)

→ nO2 = 4,5nC3H6 + 2,5 nC2H2 + 0,5nH2

= 4,5. 0,15 + 2,5. 0,075 + 0,5. 0,15 = 0,9375 mol

→ V= 21 lít.

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm mở rộng kiến ​​thức một số dạng bài tập phản ứng thế2 và Br2 Xin vui lòng!

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi in nghiêng trang 20 Địa Lí 11 Bài 5

Dạng 1: Phản ứng cộng (H2Br2,…)

Phương pháp

+ Anken chứa 1 n . liên kếtanken : NH2 (NBr2) = 1 : 1

+ Ankin chứa 2 n . trái phiếuankin : NH2(NBr2) = 1 : 2

+ Sử dụng phương pháp bảo toàn liên kết: nliên kết = nH2 (NBr2)

Sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng:

Làm bài tập hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2 và chọn đáp án đúng nhất (ảnh 3)

+ nkhí giảm = nphản ứng H2 = nanken phản ứng = nsinh ankan

Hình minh họa

Ví dụ 1: Cho hỗn hợp X gồm 2 olefin qua bình đựng dung dịch brom, khi phản ứng xong thấy có 16g brom tham gia phản ứng. Tổng số mol của hai anken là:

A. 0,01.

B. 0,5.

C. 0,05.

D. 0,1.

Hướng dẫn giải:

Nanken = nphản ứng Br2 = 0,1

⇒ Đáp án D.

Ví dụ 2: Cho hỗn hợp X gồm 1 anken và H2 hơi khối so với He = 3,33. Cho X qua Ni nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với He = 4. Tìm công thức phân tử của anken.

A. CŨ2h4

IN ĐẬM3h6

LẠNH4hsố 8

D. CŨ5hmười

Hướng dẫn giải:

Tôi có: MẸX = 3,33,4 = 13,32; Hoa KỳY = 4,4 = 16

Hoa KỳY = 16 trong hỗn hợp Y với H2anken phản ứng hết H2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mX = mY

Làm bài tập hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2 và chọn đáp án đúng nhất (ảnh 4)

giả sử NỮX = 400 nốt ruồi; NY = 333 nốt ruồi

Nankenphản ứng = nX – NY = 400 – 333 = 67 (mol)

NH2(X) = 400 – 67 = 333 mol

Ta có sơ đồ đường chéo:

Làm bài tập hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2 và chọn đáp án đúng nhất (ảnh 5)

Công thức phân tử của anken là: C5hmười

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Ví dụ 3: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung nóng X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với không khí bằng 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là:

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý cảm nhận khổ thơ thứ 7 trong bài Việt Bắc (hay nhất)

A. 32,0

B. 8,0

C.3.2

D. 16,0

Hướng dẫn giải:

Vinylaxetilen: phân tử có 3 . trái phiếu

N = 3.0,1 = 0,3 mol; NX = 0,3 + 0,1 = 0,4 mol.

tôiX = 0,3.2 + 0,1.52 = 5,8 gam = mY

Hoa KỳY = 29 nY = 0,2 mol

Nphản ứng H2 = nkhí giảm = nX – NY = 0,4 – 0,2 = 0,2 mol.

Liên kết an toàn: n = nH2 phản ứng + nBr2 = 0,3 mol

NBr2 = 0,3 – 0,2 = 0,1mol

⇒ Đáp án D.

Ví dụ 4: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,06 mol C2h20,05 mol C3h6 và 0,07 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y gồm C . đã thu được2h6,2h4,3hsố 8,2h2 dư, C3h6 dư và SIÊU2 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng của dung dịch nặng hơn là:

A. 5,04 gam.

B. 11,88 gam.

C. 16,92 gam.

D. 6,84 gam.

Hướng dẫn giải:

Đốt cháy Y cũng giống như đốt cháy X:

2h2 → 2CO2 + BẠN BÈ2Ô

0,06 → 0,12 0,06 (mol)

3h6 → 3CO2 + 3 GIỜ2Ô

0,05 → 0,15 0,15 (mol)

h2 → BẠN BÈ2Ô

0,07 → 0,07 (mol)

Thể tích bình tăng bằng khối lượng CO2 và khối lượng H2Ô.

tôixe tăng = (0,12 + 0,15).44 + (0,06 + 0,15 + 0,07).18 = 16,92g

⇒ Đáp án C.

Ví dụ 5: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,06 mol C2h2 và 0,04 mol H2 có xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y đi từ từ qua bình đựng Br.2 Còn lại 0,448l hỗn hợp khí Z (dktc) có tỉ khối so với O là2 là 0,5. Khối lượng bình Br . dung dịch2 tăng là:

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 63 sgk Vật Lý 11 nâng cao

A. 1,2 gam

B. 1,04 gam

C. 1,64 gam

D. 1,32 gam

Hướng dẫn giải:

Nz = 0,02 mol; Hoa Kỳz = 16 métz = 0,32 gam

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

tôiX = mY = 0,06.26 + 0,04.2 = 1,64 gam.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

tôiX = mY + mkhí được hấp thụ trong bình Br2

tôihoa hồng bình brom = mX – mz = 1,64 – 0,32 = 1,32 gam.

⇒ Đáp án D.

Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm H2 và C3h6 có tỉ khối so với He là 5,5. Cho X đi qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He là 6,875. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa các anken là

A. 30%.

B. 20%.

C. 50%.

D. 40%.

Hướng dẫn giải:

Giả sử có nX = 1⇒ mX = 1,5,5,4 = 22g

Sử dụng sơ đồ đường chéo nH2 = nC3H6 = 0,5 mol.

bảo toàn khối lượng: mY = mX = 22(g) nY = 22 : 27,5 = 0,8 mol.

Nphản ứng C3H6 = nkhí giảm = nX – NY = 0,2 mol

H% = 0,2/0,5× 100% = 40%

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Làm bài tập hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2 và chọn đáp án đúng nhất
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Làm bài tập hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2 và chọn đáp án đúng nhất
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Làm bài tập hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2 và chọn đáp án đúng nhất
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận