Lịch sử 10 Học kì 1 – Đề 2 | Lịch sử 10

Tổng hợp câu đố Lịch Sử 10 Học Kỳ 1 – Chủ Đề 2 Tốt nhất, bám sát nội dung sách giáo khoa để giúp các em học tốt hơn.

Câu hỏi 1. Đời sống kinh tế chính trong xã của tộc Ma He là:

A. Săn bắt – hái lượm

B. Săn bắt – hái lượm

C. Trồng trọt

D. Chăn nuôi

Câu 2. Các triều đại phong kiến ​​ô tô ở Trung Quốc

A. Nhà Đường, nhà Thanh

B. Triệu Minh, Thanh

C. Triều Nguyên, Thành

D. Triệu Nguyên, Minh

Câu 3. Hình thức bóc lột chủ yếu của địa chủ đối với nông dân tự cung tự cấp

Tiền

B. Vải

C. Tiền thuê đất

D. Lao phổi

Câu 4. Hệ thống chính trị của Trung Quốc thời phong kiến?

A. Chế độ chuyên chế cổ đại

B. Chế độ chuyên chế

C. Trung ương tập quyền chuyên chế

D. Tập trung chuyên quyền

Câu 5. Từ 1368 đến 1644 là thời kỳ tồn tại của những triều đại phong kiến ​​nào ở Trung Quốc?

A. Hân

B. Đường

C. Minh

D. Thành

Câu 6. Ai là ông tổ của đại số thế giới?

A. Ai Cập

B. Lưỡng Hà

C. Hy Lạp

D. Ấn Độ ơi

Câu 7. Ông tổ của Hình học thế giới là ở…

A. Hy Lạp

B. Ai Cập

C. Lưỡng Hà

D. Ấn Độ ơi

Câu 8. Loài vượn cổ đại xuất hiện khoảng…

A. 6 triệu năm

B. 5 triệu năm

C. 4 nghìn năm

D. 4 triệu năm

Câu 9. Thứ tự đúng của sự phát triển công nghệ trong lịch sử loài người cổ đại

A. Đồ đá – đồ đồng – đồng thau – đồ sắt

B. Đồ đá – đồng thau – đồ đồng – đồ sắt

C. Đồ đá – sắt – đồng – nhựa

D. Ăn lông ở lỗ – trồng trọt – chăn nuôi – rèn sắt

Câu 10. Thực chất của xã hội cổ đại phương Tây cổ đại là:

A. Xã hội nguyên thủy

B. Chế độ nô lệ điển hình

C. Sở hữu nô lệ ô dù không điển hình

D. Xã hội phong kiến

Câu 11. Thời điểm xuất hiện người tối cổ là khoảng…..

A. 4 nghìn năm

B. 6 triệu năm

C. 5 triệu năm

D. 4 triệu năm

Câu 12. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây của nhân dân An Nam không chống nhà Đường?

Xem thêm bài viết hay:  Mọc Hoa Chuối Món Ăn Truyền Thống Của Người Thái Tây Bắc | NHỊP SỐNG TRẺ TÂY BẮC

A. Quyền tự quyết của họ Khúc

B. Khởi nghĩa Phùng Hưng

C. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Câu 13. Tôn giáo nào sau đây không phải là quê hương của Ấn Độ?

A. Cơ đốc giáo

B. Hồi giáo

C. Đạo Phật

D. Ấn Độ giáo

Câu 14. Trình tự đúng đắn của sự phát triển con người

A. Người cổ đại – vượn người – người hiện đại – người tinh khôn

B. Vượn – người tối cổ – người tinh khôn – người hiện đại

C. Vượn người – người tối cổ – người hiện đại – người tinh khôn

D. Vượn – người tinh khôn – người tối cổ – người hiện đại

Câu 15. Thể chế chính trị cơ bản của Nhà nước phương Đông cổ đại là:

A. Quý tộc và quý ông

B. Tập quyền chuyên chế

C. Chế độ dân chủ chiếm hữu nô lệ

D. Chế độ chuyên chế cổ đại

Câu 16. Nhà thông thái xuất hiện khoảng …..

A. 4 triệu năm

B. 6 triệu năm

C. 5 triệu năm

D. 4 nghìn năm

Câu 17. Thị trường kiểu mẫu là một chế độ trong đó…

A. Nam nữ bình đẳng

B. Người phụ nữ quyền lực

C. Ăn đủ chia

D. Người cầm quyền

Câu 18. Cư dân nào trên thế giới đã phát minh ra chữ số 0?

A.Rôma

B. Ấn Độ

C. Hy Lạp

D. Lưỡng Hà

Câu 19. Nhà nước cổ đại phương Đông ra đời trên điều kiện tự nhiên chủ yếu nào?

A. Hình thành ven biển, nhiều đảo

B. Hình thành xung quanh các thung lũng lớn

C. Hình thành trên các lưu vực sông lớn

D. Hình thành trên cao nguyên ca rô lớn

Câu 20. Thể chế chính trị tiêu biểu của Nhà nước phương Tây cổ đại là:

A. Chiếm hữu nô lệ

B. Chế độ chuyên chế cổ đại

C. Tập quyền chuyên chế

D. Dân chủ chiếm hữu nô lệ

Câu 21. Theo Engels, yếu tố nào đã giúp tạo nên sự chuyển đổi từ vượn thành người?

A. Lao động và ngôn ngữ

B. Lửa và cung tên

C. Biết trồng trọt, chăn nuôi

D. Sử dụng kim loại

Xem thêm bài viết hay:  Bài 2 trang 77 sgk Hình học 11 nâng cao

Câu 22. Phát minh nào được coi là bước đột phá vĩ đại giúp cải thiện đời sống của người nguyên thủy?

A. Biết trồng rau

B. Chế tạo cung tên

C. Biết làm nhà

D. Biết may quần áo che thân

Câu 23. Hơn 80% dân số Ấn Độ ngày nay theo tôn giáo nào?

A. Ấn Độ giáo

B. Hồi giáo

C. Thiên chúa giáo

D. Đạo Phật

Câu 24. Chữ cái tiếng Việt bao gồm…..

A. 26 chữ cái

B. 24 chữ cái

C. 29 chữ cái

D. 22 chữ cái

Câu 25. Chế độ phong kiến ​​tập quyền chuyên chế trung ương tập quyền đạt đến đỉnh cao vào triều đại nào ở Trung Quốc?

A. Thành

B. Đường

Chán

D. Minh

Câu 26. Nhà nước cổ đại phương Tây (Hy Lạp) ra đời khoảng…

A. Thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên

B. TK XXI TCN

C. Thế kỷ 1 TCN

D. TNK I TCN

Câu 27. Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc là

A. Giấy, kỹ thuật in, lụa, thuốc súng

B. Giấy, công nghệ in, la bàn, thuốc súng

C. Kỹ thuật in ấn, la bàn, hàng dệt, giấy

D. Dệt, lụa, la bàn, giấy

Câu 28. Thể loại văn học nào nổi tiếng trong thời nhà Minh và nhà Thanh?

Một bộ phim hài

B.Thơ

C. Tiểu thuyết chương hồi

D. Tiểu thuyết

Câu 29. Bản chất của ho-o-society cổ đại phương Đông là:

A. Chế độ chiếm hữu nô lệ ô dù điển hình B. Xã hội nguyên thủy

C. Xã hội phong kiến

D. Sở hữu nô lệ ô dù không điển hình

Câu 30. Tổ chức xã hội từ thấp đến cao của người nguyên thủy là

A. Bầy – thị tộc – bộ lạc – công xã

B. Bầy – bộ lạc – thị tộc – xã

C. Xã – đàn – tộc – bộc lộ

D. Tộc – bầy – đàn ô lo – xã

Câu 31. Kiến trúc Phật giáo nào nổi tiếng ở Ấn Độ?

A. Tượng Phật Ngọc

B. Lăng Taji Mahan

C. Chùa hang A-gian-ta

D. Lâu Đài Lâu Đài Đỏ

Câu 32. Các chữ cái Latinh bao gồm….

A. 22 chữ cái

B. 24 chữ cái

C. 29 chữ cái

D. 26 chữ cái

Xem thêm bài viết hay:  1.1: Mục đích:1.2: Yêu cầu:2.1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA, GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI.2.2:TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI2.3: DỰ BÁO TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG TỜI GIAN TỚI2.4: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Câu 33. Thời điểm ra đời chữ viết của cư dân cổ phương Đông vào khoảng……

A. Thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên

B. Thế kỷ thứ 2 TCN

C. Thế giới thứ ba TCN

D. TNK I TCN

Câu 34. Theo Engels “………….(1) chính con người đã tạo ra con người”

Một ngôn ngữ

B. Thần thánh

C. Lao động

D. Tự nhiên

Câu 35. Sự kiện nào dẫn đến sự biến đổi hoàn toàn từ vượn thành người?

A. Giữ lửa và sử dụng lửa

B. Biết sử dụng công cụ bằng đá

C. Biết làm cung tên

D. Có ngôn ngữ

Câu 36. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ​​Trung Quốc là

A. Chủ nô, nô lệ

B. Quý tộc, công nông

C. Quý tộc, nô lệ

D. Địa chủ, nông dân

Câu 37. Nền kinh tế đặc trưng của phương Tây cổ đại

A. Thủ công mỹ nghệ

B. Thương mại

C. Thủ công nghiệp và buôn bán

D. Nông nghiệp

Câu 38. Cơ sở kinh tế chủ yếu hình thành Nhà nước cổ đại phương Đông là:

A. Hàng hải

B. Nông nghiệp

C. Thương nhân

D. Nghề thủ công

Câu 39. Lửa có ý nghĩa lớn nhất ở khía cạnh đổi mới công nghệ tốt như thế nào đối với con người?

A. Giúp tìm và sử dụng kim loại

B. Giúp làm nóng và nấu chín thức ăn

C. Giúp xua đuổi thú dữ, chống kẻ thù

D. Đỡ đốt rừng làm rẫy

Câu 40. Đơn vị cơ sở của Công xã Thị tộc Mẫu hệ là

A. Thị Tố Cơ

B. Đàn

C. Nhà nước

D. Bộ tộc

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Bạn thấy bài viết Lịch sử 10 Học kì 1 – Đề 2 | Lịch sử 10
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Lịch sử 10 Học kì 1 – Đề 2 | Lịch sử 10
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Lịch sử 10 Học kì 1 – Đề 2 | Lịch sử 10
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận