Tài Chính

Cách Sử Dụng Lợi Nhuận Giữ Lại Tính Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?

Tính chi phí lợi nhuận giữ lại (cổ phiếu phổ thông) 2021

Hướng dẫn cách tính lợi nhuận cho thương vụ cổ phiếu Mỹ | GKFXPrime VN (Tháng Sáu 2021).

Đang xem: Lợi nhuận giữ lại tính như thế nào

Bạn đang xem: Cách tính lợi nhuận giữ lại

*

*

Chi phí cổ phần phổ thông hiện tại, hoặc thu nhập giữ lại, là một trong bốn nguồn vốn trực tiếp có thể cho công ty kinh doanh. Các khoản nợ khác là vốn vay, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông mới. Chi phí bình quân gia quyền của các nguồn vốn này tạo ra chi phí vốn bình quân trọng số của công ty chỉ với một vài trường hợp ngoại lệ. Việc tính toán vốn vay và chi phí của cổ phiếu phổ thông mới tương đối đơn giản.

Chỉ có chi phí thu nhập được giữ lại phức tạp hơn một chút.

Thu nhập được giữ lại là gì?

Lợi nhuận chưa phân phối, được sử dụng như là một phần của cơ cấu vốn của một công ty kinh doanh, là một phần của thu nhập có sẵn cho các cổ đông phổ thông không được chi trả như là cổ tức hoặc lợi nhuận cày lại vào công ty để tăng trưởng. Như vậy, chi phí của họ cho công ty là một chi phí cơ hội. Nói cách khác, họ có thể trả tiền cho cổ đông của công ty nhưng lại thay vào đó đưa nó trở lại công ty để tăng trưởng và sử dụng nó như một phần của cơ cấu vốn của họ.

Tính lợi nhuận giữ lại

Làm thế nào để bạn tính toán chi phí lợi nhuận giữ lại cho một công ty? Khó ước tính chi phí của thu nhập được giữ lại hoặc cổ phiếu phổ thông hơn là chi phí nợ hoặc chi phí cổ phiếu ưu đãi. Nợ và cổ phiếu ưu đãi là các nghĩa vụ theo hợp đồng và dễ xác định chi phí. Thu nhập được giữ lại là khác nhau mặc dù có những phương pháp tốt để sử dụng để gần đúng chi phí của họ.

Chủ doanh nghiệp hoặc nhà phân tích tài chính thường sử dụng ba phương pháp để tính toán chi phí của thu nhập được giữ lại và sau đó trung bình các kết quả trả lời. Dưới đây là ba phương pháp được sử dụng để tính toán chi phí của thu nhập giữ lại:

1. Phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF)

Cổ tức là các công ty trả lại trả cho nhà đầu tư của họ hàng quý và lợi nhuận vốn, thường là lợi nhuận ưa thích đối với hầu hết các nhà đầu tư, là sự khác biệt giữa một nhà đầu tư trả cho cổ phiếu và những gì họ có thể bán cổ phiếu cho.

Xem thêm: Toàn Cảnh Ngành Bán Hàng Đa Cấp Tại Việt Nam 2021, Top 10 Công Ty Bán Hàng Đa Cấp Tại Việt Nam 2021

Bây giờ bạn có ba biến số mà bạn cần cho phương pháp dòng tiền chiết khấu để tính toán chi phí lợi nhuận giữ lại – giá của cổ phiếu, cổ tức được trả bởi cổ phiếu, và số vốn mà cổ phiếu phải trả. Trong số ba điều này, mức tăng vốn, hay còn gọi là tỷ lệ tăng trưởng của cổ tức, là khó nhất để đo lường. Chúng tôi đo lường tỷ lệ tăng vốn trong một bài viết trước đó.

Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu = D

1 / P 0 + g = ____% = Chi phí lưu giữ Thu nhập Trong đó: D1 là khoản cổ tức trả trong quý I

P0 là giá của cổ phiếu

g là tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu (tỷ suất lợi nhuận vốn)

2.Mô hình định giá tài sản vốn

Mô hình định giá tài sản vốn là một mô hình tài chính đơn giản đo tỷ lệ lợi tức yêu cầu đối với cổ phiếu. Nó có thể được sử dụng để đo lường chi phí của cổ phiếu phổ thông hoặc thu nhập giữ lại.

Bước đầu tiên là ước tính mức độ rủi ro hiện tại trong nền kinh tế.

Bước thứ hai là ước tính lợi nhuận trên thị trường. Chọn một proxy cho thị trường như Wilshire 5000 hoặc Standard and Poor”https://duhoc-o-canada.com/loi-nhuan-giu-lai-tinh-nhu-the-nao/imager_2_18380_700.jpgs 500.Bước thứ ba là ước tính beta của cổ phiếu. Beta là một thước đo rủi ro với phiên bản beta của thị trường là 1. 0. Bạn có thể tìm thấy phiên bản beta của nhiều cổ phiếu từ sách beta hoặc bạn có thể tính toán beta như chúng tôi đã làm trong bài viết trước.Nếu bạn đã trải qua các bước từ 1 đến 3, bạn có tất cả thông tin cần thiết để tính Mô hình Đặt giá tài sản Vốn.

Đây là Mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model – CAPM):

Tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu = Tỷ lệ không có rủi ro + Beta (Tỷ suất lợi nhuận trên thị trường – Tỷ lệ không có rủi ro)

3. Phương pháp tiếp cận rủi ro tiền thưởng rủi ro trái phiếu

Lợi tức trái phiếu cộng với phương pháp bảo hiểm rủi ro để tính toán chi phí lợi nhuận giữ lại là một phương pháp đơn giản để ước tính chi phí ngoài khia.

Chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý tài chính chỉ đơn giản là lấy lãi suất trên trái phiếu của công ty và cộng thêm phí bảo hiểm rủi ro thường từ 3 đến 5 phần trăm so với lãi suất trái phiếu, dựa trên sự đánh giá rủi ro của công ty.

Xem thêm: Lý Thuyết Công Ng Hệ Thống Điện Quốc Gia Là Gì, Thế Nào Là Hệ Thống Điện Quốc Gia

Sau khi tính toán chi phí thu nhập được giữ lại bằng cả ba phương pháp, trung bình ba câu trả lời của bạn và mức trung bình được sử dụng làm chi phí khi tính toán chi phí vốn trung bình có cân nhắc.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button