Lý thuyết GDCD 12: Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Bài 9: Pháp luật với phát triển bền vững đất nước

1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước (đọc thêm)

Một. Trong lĩnh vực kinh tế (đọc thêm)

– Trong quá trình tăng trưởng kinh tế đất nước, pháp luật có vai trò quan trọng, tác động đến toàn bộ nền kinh tế nhằm khơi dậy mọi tiềm năng của xã hội trong phát triển kinh tế đất nước.

b. Trong lĩnh vực văn hóa (đọc thêm)

Pháp luật giữ vai trò chủ đạo, tác động tích cực đến sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

– Góp phần phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

c. Trong lĩnh vực xã hội (đọc thêm)

Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực xã hội.

– Tích cực góp phần bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta.

d. Trong lĩnh vực môi trường (đọc thêm)

– Pháp luật là công cụ quan trọng của Nhà nước nhằm xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý cần thiết, tạo sự phối hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường.

đ. Trong lĩnh vực quốc phòng và an sinh xã hội (đọc thêm)

Pháp luật là cơ sở để tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, từ đó tạo môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm cho đất nước có đầy đủ điều kiện phát triển bền vững.

2. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển bền vững đất nước

Một. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế

* Quyền tự do kinh doanh của công dân

Lý thuyết GDCD 12: Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững đất nước - Chi tiết, hay nhất

– Quy định tại Điều 33 Hiến pháp 2013 và các luật doanh nghiệp.

– Tức là mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh.

Xem thêm bài viết hay:  Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào

* Nghĩa vụ của công dân khi hoạt động kinh doanh:

– Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh;

– Nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật;

– Bảo vệ môi trương;

– Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Ghi chú:

Nghĩa vụ nộp thuế là rất quan trọng và cần được thực hiện đúng.

+ Pháp luật quy định các mức thuế suất khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau căn cứ vào ngành nghề, ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

+ Nếu kinh doanh trong ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước khuyến khích đầu tư thì doanh nghiệp được miễn thuế trong những năm đầu và nộp thuế thấp trong những năm tiếp theo.

b. Nội dung cơ bản của phát triển văn hóa (đọc thêm)

Trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và ban hành các quy định về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Pháp luật về phát triển văn hóa nghiêm cấm các hành vi truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá vỡ thuần phong mỹ tục. xâm phạm di sản văn hóa.

c. Nội dung cơ bản của quy luật phát triển các lĩnh vực xã hội

Các quy định của pháp luật về các lĩnh vực xã hội cơ bản như:

– Giải quyết vấn đề việc làm: khuyến khích tạo nhiều việc làm mới.

– Xoá đói giảm nghèo: sử dụng các biện pháp kinh tế – tài chính như tăng nguồn vốn xoá đói giảm nghèo, mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo.

– Kiềm chế gia tăng dân số: Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng quy mô gia đình ít con, vợ, chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

– Chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Nhà nước áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, bảo đảm sự phát triển của nòi giống.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 2 trang 127 sgk Địa lí 12

– Phòng chống tệ nạn xã hội.

d. Nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước và của mỗi người dân.

– Là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

– Bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước.

– Việc bảo vệ môi trường phải tuân thủ nguyên tắc (không dạy)

– Các hoạt động bảo vệ môi trường chủ yếu:

Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

+ Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

+ Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư.

+ Bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác.

+ Quản lý chất thải.

+ Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

– Công tác bảo vệ rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi rừng là tài nguyên quý của quốc gia, có giá trị lớn đối với nền kinh tế quốc dân.

– Pháp luật nghiêm cấm các hành vi hủy hoại, khai thác trái phép rừng, tài nguyên thiên nhiên, khai thác, buôn bán, tiêu thụ thực vật, động vật hoang dã quý hiếm trong danh mục cấm, chôn lấp. chất phóng xạ, chất thải, chất độc hại khác không đúng nơi quy định, xả chất thải chưa qua xử lý… vào đất, nguồn nước.

– Các hành vi vi phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

đ. Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh

Nhà nước ban hành hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý như Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, v.v.

– Bảo đảm quốc phòng, an ninh là: Tăng cường sức mạnh quốc phòng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, phát triển vững chắc kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi 4 trang 18 Toán 12 Hình học Bài 2

– Nguyên tắc làm việc:

+ Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia;

+ Phối hợp có hiệu quả các hoạt động an ninh, quốc phòng, đối ngoại;

+ Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia;

+ Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

– Củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn dân, nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

– Mọi cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia sẽ bị xử lý nghiêm minh, kịp thời.

– Nhà nước ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng trong cơ quan, tổ chức và mọi công dân; tuyên truyền, giáo dục bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn lớp 12 GDCD 12

Bạn thấy bài viết Lý thuyết GDCD 12: Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Lý thuyết GDCD 12: Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Lý thuyết GDCD 12: Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận