Tài Chính

5+ Mẫu Xác Nhận Mức Lương Mới Nhất, Chi Tiết Nhất, Mẫu Giấy Xác Nhận Lương

Giấy xác nhận lương là loại tài liệu khá quan trọng và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây, duhoc-o-canada.com sẽ cung cấp các mẫu xác nhận lương mới nhất hiện nay.

Đang xem: Mẫu xác nhận mức lương

Mẫu xác nhận lương của người lao động (Ảnh minh họa)

Đặc điểm của giấy xác nhận lương

Xuất phát từ tên gọi của loại văn bản này, có thể thấy rõ 02 đặc điểm của Giấy xác nhận lương như sau:

– Về tính bảo mật: Không giống với việc xác nhận công tác, xác nhận lương liên quan nhiều đến việc bảo mật thông tin về chính sách lương thưởng của đơn vị, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh. Chính vì vậy, việc xác nhận lương phải được thực hiện với mục đích hợp lý.

Ai có thẩm quyền ký xác nhận trên mẫu xác nhận lương?

Giấy xác nhận lươngnhằm xác nhận mức lương hàng tháng thực nhận của người lao động tại doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi cần xác nhận, người lao động phải hoàn thiệnmẫu đơn và gửi cho người sử dụng lao động tại cơ quan, đơn vị mình đang làm việc để xin xác nhận mức lương.

Nếu người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thì người ký xác nhận trên giấy xác nhận mức lương thường là giám đốc doanh nghiệp.

Còn trường hợp người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc nhà nước thì cần nộp loại giấy này cho cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xin xác nhận.

Mẫu xác nhận lương mới nhất

Tùy mục đích sử dụng mà người xin xác nhận nên liên hệ với đơn vị yêu cầu xác nhận để làm rõ các thông tin và sử dụng biểu mẫu chính xác, tránh lãng phí mất thời gian.

Mẫu số 01

Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………………………..

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ……………… Nơi cấp:……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại:…………………………………………………………………………..

Công ty: ……………………………………………………………………….

Vị trí công tác: ………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ: …..………………………….…………………………

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (ghi rõ): …………………………………………………………….

Thời gian công tác: Từ ngày ……../……/…….. đến nay.

Thu nhập hàng tháng:

Loại thu nhập (đánh dấu “x”):

…… Trước thuế

…… Sau thuế

Mức thu nhập:

– Lương chính: …………………………… đồng/tháng

– Thu nhập khác: …………………………. đồng/tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác:……………..………………………….…

Thu nhập 03 tháng gần nhất:

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

Hình thức trả lương (đánh dấu “x”):

…… Tiền mặt

…… Chuyển khoản

Lý do xin xác nhận (11):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…, ngày … tháng … năm ……

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trong đó:

1. Phụ thuộc vào việc người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Tương tự mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức, tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanhhoặc Quyết định thành lập.

3. Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

4. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

5. Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

6. Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

7. Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

8. Mức lương chính theo hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,…

9. Ghi chính xác tổng các khoản thu nhập khác ngoài mức lương chính theo hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,…

10. Người khai diễn giải chi tiết nguồn gốc của các khoản thu nhập khác, có thể là phụ cấp (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp xăng xe, điện thoại, nhà ở,…), doanh số, tiền hoa hồng, lương tăng ca, thưởng,…

11. Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: chứng minh tài chính, chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, khả năng nhận nuôi con nuôi, làm hồ sơ định cư ở nước ngoài, vay vốn ngân hàng, xác nhận thu nhập khi tranh chấp quyền nuôi con,…

Mẫu số 02

Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ………………………………………………….

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: …………………………….Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp:…………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Vị trí công tác:……………………………………………………………………………………………….

Hình thức trả lương: Tiền mặt Chuyển khoản

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

Tháng

………..

Xem thêm: Cách Làm Sổ Tiết Kiệm Ngân Hàng Agribank Mới Nhất 2020, Sổ Tiết Kiệm Ngân Hàng Agribank

……….

……….

Lương thực lãnh

Lý do xin xác nhận:……………………………………………………………………………………

Trân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: ………….………………………………….

Theo đề nghị của:

Ông/Bà : ………………………….

Ngày sinh : ………………………….

Số CMTND/CCCD : ………………………….

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

Vị trí công tác : …………………………. Phòng/Ban : …………………………. Thời gian làm việc : …………………………. Loại hợp đồng lao động: …………………………… Thu nhập bình quân tháng: ……………………………

Trong đó: – Lương : ………………………….

– Phụ cấp : ………………………….

Trân trọng!

…, ngày ….. tháng … năm…

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc ……………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………….. Ngày sinh: ………………………..…

Số CMND: ……………………………..….. Cấp ngày: ……………………………

Nơi cấp:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………

Số điện thoại di động: ……………………………………………………………….

Hiện đang công tác tại: ………………………………………………………………

Địa chỉ công ty:………………………………………………………………………

Phòng ban: ……………………….. Chức vụ: ……………………………………

Thời gian công tác: từ ngày … tháng … năm …… tới nay

Loại hợp đồng lao động: …………………………………………………………….

Hình thức trả lương: …………………………………………………………………

Lương tháng …/……. là: VNĐLương tháng …/……. là: VNĐLương tháng …/……. là: VNĐ

Lý do xin xác nhận: ………………………………………………..………………..

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

…., ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu xác nhận lương lĩnh vực quyết toán thuế

Riêng trong lĩnh vực quyết toán thuế, người xin xác nhận buộc phải dùng theoMẫu số 20/TXN-TNCNdo Bộ Tài chính ban hành theoThông tư 156/2013/TT-BTC.
Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………..

2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày….tháng……..năm……………..

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..… đến ngày 31 tháng 12 năm…….

Số tiền là……………………..đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam:………………………đồng

b. Tại nước ngoài:…………………….đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………

– Thuế thu nhập cá nhân:…………………………………………………..

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………….

– Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………..

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………..trả, số tiền là:……………đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng……năm…….

Xem thêm: Điểm Thu Đổi Ngoại Tệ Quận 1 0+ Địa Chỉ Đổi Ngoại Tệ Ở Tphcm Phí Tốt Nhất

…, ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPCỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button