Most languages have several levels of vocabulary

Hướng dẫn trả lời câu hỏi về đoạn văn Hầu hết các ngôn ngữ đều có nhiều cấp độ từ vựng với những kiến ​​thức liên quan đến việc sử dụng từ hữu dụng, thành ngữ, tiếng lóng.

Đọc đoạn văn sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi 16 – 22.

Hầu hết các ngôn ngữ đều có một số cấp độ từ vựng có thể được sử dụng bởi cùng một người nói. Bằng tiếng Anh, ít nhất ba đã được xác định và mô tả.

Tiêu chuẩn bao gồm những từ và cách diễn đạt được đa số người nói một ngôn ngữ hiểu, sử dụng và chấp nhận trong mọi tình huống bất kể mức độ trang trọng. Như vậy, những từ và thành ngữ này được xác định rõ ràng và được liệt kê trong từ điển tiêu chuẩn. Mặt khác, Colloquialisms là những từ và thành ngữ quen thuộc được hiểu bởi hầu hết những người nói một ngôn ngữ và được sử dụng trong bài phát biểu hoặc bài viết không chính thức, nhưng không được coi là chấp nhận được trong các tình huống trang trọng hơn. Hầu như tất cả các biểu thức thành ngữ là ngôn ngữ thông tục.

Tuy nhiên, tiếng lóng đề cập đến các từ và cách diễn đạt được hiểu bởi một số lượng lớn người nói nhưng không được đa số chấp nhận là cách sử dụng trang trọng phù hợp. Các cách diễn đạt thông tục và thậm chí cả tiếng lóng có thể được tìm thấy trong các từ điển tiêu chuẩn nhưng sẽ được xác định như vậy. Cả cách sử dụng thông tục và tiếng lóng đều phổ biến trong lời nói hơn là bằng văn bản.

Bài phát biểu thông tục thường chuyển thành bài phát biểu tiêu chuẩn. Một số tiếng lóng cũng đi vào lối nói tiêu chuẩn, nhưng các cách diễn đạt tiếng lóng khác được yêu thích nhất thời và sau đó là tối nghĩa. Trong một số trường hợp, đa số không bao giờ sử dụng một số cụm từ tiếng lóng nhất định mà chấp nhận chúng trong ký ức tập thể của họ. Mỗi thế hệ dường như yêu cầu tập hợp các từ riêng để mô tả các đồ vật và sự kiện quen thuộc.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 5 trang 65 sgk Lịch Sử 10

Một số nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng ba điều kiện văn hóa là cần thiết để tạo ra một lượng lớn các cách diễn đạt tiếng lóng. Thứ nhất, giới thiệu và chấp nhận các đối tượng và tình huống mới trong xã hội; thứ hai, dân số đa dạng với số lượng lớn các nhóm nhỏ; thứ ba, sự liên kết giữa các nhóm nhỏ và dân số đa số.

Cuối cùng, điều đáng chú ý là các thuật ngữ “tiêu chuẩn”, “thông tục” và “tiếng lóng” chỉ tồn tại ở mức độ trừu tượng đối với các học giả nghiên cứu ngôn ngữ. Chỉ một số ít người nói bất kỳ ngôn ngữ nào sẽ biết rằng họ đang sử dụng các cách diễn đạt thông tục hoặc tiếng lóng. Hầu hết những người nói tiếng Anh, trong những tình huống thích hợp, sẽ chọn và sử dụng cả ba kiểu diễn đạt.

Câu hỏi 1: Điều nào sau đây là chủ đề chính của đoạn văn

A. Lời nói chuẩn mực

B. Cụm thành ngữ

C. Cách dùng từ điển

D. Các loại từ vựng khác nhau

Câu 2: Từ “thích hợp” gần nghĩa nhất với….

A. cũ

B. đúng

C. quan trọng

D. lớn

Câu 3: Từ “tối nghĩa” tốt nhất có thể được thay thế bằng….. .

Một bằng cấp

B. biến mất

C. ảnh hưởng

D. bao dung

Câu 4: Từ “họ” đề cập đến….

A. cụm từ tiếng lóng

B. từ

C. đa số

D. ký ức

Câu 5: Tác giả giải thích nơi nào trong đoạn văn mà ngôn ngữ thông tục và tiếng lóng được sử dụng phổ biến nhất?

A. Những câu cuối của đoạn 2.

B. Những câu cuối của đoạn 3.

C. Hai câu đầu của đoạn 2.

D. Hai câu cuối của đoạn 5.

Câu 6: Tác giả đề cập đến tất cả những điều sau đây như là yêu cầu để tạo ra các biểu thức tiếng lóng NGOẠI TRỪ……..

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận 2 khổ thơ đầu bài Sang thu Lớp 9

A. một số nhà ngôn ngữ học

B. một thế hệ mới

C. tương tác giữa các nhóm đa dạng

D. tình huống mới

Câu 7: Có thể suy ra từ đoạn văn mà tác giả .

A. Không tán thành việc sử dụng thông tục bằng văn bản

B. Chấp nhận tiếng lóng và lối nói thông tục trong những tình huống thích hợp

C. Không tán thành tiếng lóng hoặc lối nói thông tục trong bất kỳ tình huống nào

D. Chấp nhận cách nói thông tục trong một số tình huống, nhưng không chấp nhận tiếng lóng

Câu trả lời:

Đáp án câu 1 là: DỄ

Đáp án câu 2 là: ĐƯỢC

Câu trả lời cho câu hỏi 3 là: BE

Đáp án câu 4 là: A

Đáp án câu 5 là: A

Đáp án câu 6 là: A.

Đáp án câu 7 là: QUÁ

Hầu hết các ngôn ngữ đều có nhiều cấp độ từ vựng (hình 2)

Dịch:

Hầu hết các ngôn ngữ đều có một số cấp độ từ vựng có thể được sử dụng bởi cùng một người nói. Bằng tiếng Anh, ít nhất ba đã được xác định và mô tả.

Cách sử dụng tiêu chuẩn bao gồm các từ và cách diễn đạt được đa số người nói một ngôn ngữ hiểu, sử dụng và chấp nhận trong mọi tình huống bất kể hình thức. Như vậy, những từ và cụm từ này được xác định rõ ràng và được liệt kê trong các từ điển tiêu chuẩn. Mặt khác, từ thông tục là những từ và cách diễn đạt quen thuộc được hiểu bởi hầu hết những người nói một ngôn ngữ và được sử dụng trong văn viết hoặc lời nói thân mật, nhưng không được coi là chấp nhận được trong các tình huống khác. tình huống chính thức hơn. Hầu như tất cả các biểu thức thành ngữ là thông tục.

Tuy nhiên, tiếng lóng đề cập đến các từ và cách diễn đạt được hiểu bởi một số lượng lớn người nói nhưng không được đa số chấp nhận là cách sử dụng trang trọng phù hợp. Các cách diễn đạt thông tục và thậm chí cả tiếng lóng có thể được tìm thấy trong các từ điển tiêu chuẩn nhưng sẽ được định nghĩa như vậy. Cả cách sử dụng thông tục và tiếng lóng đều phổ biến trong lời nói hơn là trong văn viết.

Xem thêm bài viết hay:  Anilin có công thức là?

Bài phát biểu thông tục thường biến thành bài phát biểu tiêu chuẩn. Một số tiếng lóng cũng được dịch sang giọng chuẩn, nhưng các cách diễn đạt tiếng lóng khác được ưa chuộng vào lúc này, sau đó là sự tối nghĩa. Trong một số trường hợp, đa số không bao giờ chấp nhận một số cụm từ tiếng lóng mà giữ chúng trong ký ức tập thể của họ. Mỗi thế hệ dường như yêu cầu tập hợp các từ riêng để mô tả các đồ vật và sự kiện quen thuộc.

Một số nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng ba điều kiện văn hóa là cần thiết để tạo ra một lượng lớn các cách diễn đạt tiếng lóng. Thứ nhất, sự ra đời và tiếp nhận các đối tượng và tình huống mới trong xã hội; thứ hai, dân số đa dạng với số lượng lớn các nhóm nhỏ; thứ ba, mối liên hệ giữa các nhóm nhỏ và dân số đa số.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng các thuật ngữ “tiêu chuẩn”, “thông tục” và “tiếng lóng” chỉ tồn tại ở mức độ trừu tượng đối với các học giả nghiên cứu ngôn ngữ. Chỉ một số ít người nói bất kỳ ngôn ngữ nào sẽ biết rằng họ đang sử dụng các cách diễn đạt thông tục hoặc tiếng lóng. Hầu hết những người nói tiếng Anh, trong những tình huống phù hợp, sẽ chọn và sử dụng cả ba kiểu diễn đạt.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Tiếng Anh 12

Bạn thấy bài viết Most languages have several levels of vocabulary
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Most languages have several levels of vocabulary
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Most languages have several levels of vocabulary
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận