Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm?

Câu hỏi: Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm?

Câu trả lời:

Đặc điểm của gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều:

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu thêm về chuyển động tròn đều nhé:

1. Định nghĩa chuyển động tròn đều

một định nghĩa

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.

Ví dụ: Chuyển động của một chiếc ghế trong bánh xe đu quay

b) Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn đều

Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn đều là đại lượng được đo bằng thương số giữa độ dài cung tròn mà vật đi được với thời gian vật đi hết một cung tròn.

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (ảnh 2)

c) Chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn đều và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn bằng nhau.

Ví dụ: Chuyển động của điểm đầu chân vịt

2. Tốc độ dài và tốc độ góc

a) Vận tốc dài

Gọi s là độ dài cung mà vật đi được trong thời gian rất ngắn

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (ảnh 3)

Trong chuyển động tròn đều, chiều dài của vật có độ lớn không đổi.

b) Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (ảnh 4)

Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

Trong chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc luôn thay đổi hướng.

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (ảnh 5)

c) Tốc độ góc, chu kỳ, tần số

* Tốc độ góc

+ Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng đo bằng góc mà bán kính góc quay quét được trong một đơn vị thời gian.

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (ảnh 6)

Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi.

+ Đơn vị đo tốc độ góc: rad/s.

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (ảnh 7)

* Đi xe đạp

Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời gian vật đi hết một vòng.

+ Công thức liên hệ giữa tốc độ góc và chu kì:

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (ảnh 8)

Đơn vị của chu kỳ là giây (s).

* Tính thường xuyên

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng quay mà vật đi được trong 1s.

+ Công thức liên hệ giữa chu kỳ và tần số: f = 1/T

+ Đơn vị tần số là số vòng quay trên giây (rpm) hoặc hertz (Hz).

* Công thức liên hệ giữa tốc độ thẳng và tốc độ góc: v = r.ω

3. Bài tập thực hành

Câu hỏi 1. Điền vào chỗ trống những đại lượng chưa biết trong bảng dưới đây?

STT

Góc ở trung tâm

Vòng cung bị chặn

Bán kính vòng tròn

(một)

…… (ra)

0,25 (m)

0,10 (m)

(b)

0,75 (rad)

…… (phút)

8,50 (m)

(c)

……. (bằng cấp)

4,20 (m)

0,75 (m)

(d)

135 độ

2,60 (m)

…… (phút)

Câu 2. Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính 25 (cm). Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của một điểm ở vành ngoài bánh xe khi ô tô chuyển động với vận tốc dài 36 (km/h) là bao nhiêu?

Câu trả lời: ω = 40 (rad/s); a = 400 (m/s2).

Xem thêm bài viết hay:  Facebook bị cáo buộc bí mật theo dõi người dùng qua webcam

Câu 3. Một bánh xe có đường kính 100 9 cm) lăn đều với vận tốc 36 (km/h). Tính gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành và một điểm bằng 1/5 bán kính của vành?

Câu trả lời: a1 = 200 (m/s2) – a2 = 250 (m/s2).

Câu 4. Một đĩa tròn bán kính 40 (cm) quay mỗi vòng hết 0,8 (s). Tính vận tốc pháp tuyến và vận tốc góc, gia tốc hướng tâm của một điểm A nằm trên vành đĩa?

Câu trả lời: v = p (m/s); ω = p/0,4 (rad/s); aht = p2/0,4 (m/s2).

Câu 5. Một đồng hồ có kim giờ dài 3 (cm) và kim phút dài 4 (cm). Tính độ dài và tốc độ góc của điểm ở hai đầu kim rồi so sánh tốc độ góc của hai kim và tốc độ dài của hai kim?

Câu trả lời: 1/12; 16/1.

Câu 6. So sánh vận tốc góc, vận tốc pháp tuyến và gia tốc hướng tâm của một điểm A nằm ở vành ngoài và một điểm B nằm ở tâm bán kính của một đĩa tròn quay đều quanh một trục đi qua tâm đĩa?

Câu trả lời: ωA/ωB = 1; vA/vB = 2; aA/aB = 2.

Câu 7. Một bánh xe bán kính 60 (cm) quay hết một vòng trong 2 (s). Tìm chu kỳ, tần số, tốc độ góc, vận tốc thẳng và gia tốc hướng tâm của nó?

Câu trả lời: 0,02(giây); 50 (Hz); 3,14 (rad/s); 188,4 (m/s); 59157,6 (m/s2).

Câu 8. Một điểm A nằm trên vành một bánh xe đang chuyển động với vận tốc 50 cm/s và một điểm B nằm trên cùng bán kính với điểm A đang chuyển động với vận tốc 10 cm/s. Cho AB = 20 (cm). Xác định vận tốc góc và bán kính của ô tô?

Câu trả lời: ω = 2 (rad/s), R = 0,25 (m).

Câu 9. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất hết 27 ngày đêm. Tính tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất?

4. Bài tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Chuyển động nào sau đây được coi là chuyển động tròn đều?

A. Chuyển động quay của bánh xe ô tô khi hãm phanh.

B. Chuyển động quay của kim phút trên mặt đồng hồ chạy đúng giờ.

. Chuyển động quay của điểm treo các ghế trên đu quay.

D. Chuyển động quay của chân vịt khi ngắt điện.

Câu 2: Chuyển động tròn đều?

A. Vectơ vận tốc không đổi.

GỠ BỎ. Tốc độ dài phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

C. Tốc độ góc phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

D. Độ lớn của gia tốc không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về gia tốc trong chuyển động tròn đều là sai?

A. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo.

B. Độ lớn của gia tốc a = , với v là vận tốc, R là bán kính quỹ đạo.

C. Gia tốc đặc trưng cho sự biến đổi độ lớn của vận tốc

D. Tại mọi thời điểm vectơ gia tốc luôn vuông góc với vectơ vận tốc.

Xem thêm bài viết hay:  Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số

Câu 4: Một con tàu vũ trụ chuyển động tròn đều quanh trái đất hết 2 giờ. Máy bay bay ở độ cao h = 400 km so với mặt đất, bán kính trái đất là 6400 km. Giá trị nào sau đây gần nhất với vận tốc của con tàu?

A. 1890 m/s.

B. 4320 m/s.

C. 6820 m/s.

DỄ. 5930 mét/giây.

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trong chuyển động tròn đều

A. Vectơ vận tốc luôn không đổi nên gia tốc bằng không.

B. Gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài.

C. Phương, chiều và độ lớn của vận tốc luôn thay đổi.

Đ. Gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn tỉ lệ với bình phương tốc độ góc

Câu 6: Trái đất quay quanh trục Bắc Nam chuyển động thẳng đều trong 24 giờ một lần. Bán kính Trái đất R = 6400 km. Tại một điểm trên trái đất có vĩ độ = 30o có vận tốc bằng

A. 604 m/s.

B. 370 m/s.

C. 580 m/s.

Đ. 403 mét/giây.

Câu 7: Một vật chuyển động tròn bán kính r = 100 cm với gia tốc hướng tâm an = 4 cm/s2. Chu kỳ T của chuyển động đó là bao nhiêu?

A. 8π(s).

B. 6π(s).

C. 12π(s).

Đ. 10π(s).

Câu 8: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng quay hết 90 phút. Vệ tinh bay ở độ cao 320 km so với mặt đất. Bán kính của Trái đất là 6380 km. Vận tốc hướng tâm và gia tốc của vệ tinh là gì?

MỘT. 7792 mét/giây ; 9062 mét/giây2.

B. 7651 m/s ; 8120 mét/giây2.

C. 6800m/s; 7892 mét/giây2.

D. 7902 m/s ; 8960 mét/giây2.

Câu 9: Trên mặt một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm, kim phút dài 15 cm. Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là bao nhiêu?

A. 1,52.10-4 rad/s ; 1,82.10-3 rad/s.

b. 1,45.10-4 rad/s ; 1,74.10-3 rad/s.

C. 1,54.10-4 rad/s ; 1,91.10-3 rad/s.

D. 1,48.10-4 rad/s ; 1,78.10-3 rad/s.

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các bài tập 10, 11, 12.

Một hòn đá được buộc vào sợi dây dài cso 1 m, quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với vận tốc 60 vòng/phút.

Câu 10: Cần bao nhiêu thời gian để hòn đá đi hết một vòng?

MỘT. 2 giây

B. 1 giây.

C. 3,14 s.

D. 6,28 giây.

Câu 11: Chiều dài của đá là bao nhiêu?

A. 2m/s.

B. 3,14m/s.

C. 6,28m/giây.

D. 1m/s.

Câu 12: Gia tốc hướng tâm là gì?

Một. 39,44 mét/giây2.

B. 4m/s2.

C. 10m/s2.

D. 1 mét/giây2.

Câu 13: Công thức nào sau đây biểu diễn sai mối liên hệ giữa các đại lượng đặc trưng của chuyển động tròn đều?

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (ảnh 9)

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng khi nói về vectơ gia tốc của chuyển động tròn đều.

A. Có độ lớn bằng 0.

B. Như nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo.

C. Luôn cùng hướng với vectơ vận tốc

Đ. Luôn vuông góc với vectơ vận tốc

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn mẫu lớp 12: Chứng minh Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ đắng cay

Câu 15: Một vệ tinh nhân tạo đang chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính R của Trái Đất. Lấy gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g = 10 m/s2 và bán kính Trái Đất là R = 6400 km. Chu kỳ quỹ đạo của vệ tinh quanh Trái đất là bao nhiêu?

A. 2 giờ 48 phút.

b. 1 giờ 59 phút.

C. 3 giờ 57 phút.

D. 1 giờ 24 phút.

Câu 16: Cho chuyển động tròn đều với chu kì T, bán kính quỹ đạo R. Biểu thức tính gia tốc hướng tâm của vật.

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (Hình 10)

Câu 17: Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính r và tốc độ góc ω. Nêu mối liên hệ giữa gia tốc hướng tâm a của vật với tần số góc ω và bán kính r?

[CHUẨN NHẤT]  Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm? (Hình 11)

Câu 18: Một xe đạp chạy với vận tốc 40 km/h trên một đường đua có bán kính 100 m. Gia tốc hướng tâm của ô tô là bao nhiêu?

A. 0,11m/s2.

B. 0,4m/s2.

C. 1,23 mét/giây2.

D. 16m/s2.

Câu 19: Tìm câu sai.

Trong chuyển động tròn đều

A. Mọi điểm trên bán kính của hạt đều có tốc độ góc bằng nhau

B. Vận tốc chuyển động thẳng của hạt không đổi.

C. Mọi điểm trên cùng một bán kính đều có độ dài khác nhau.

Đ. Vectơ vận tốc của hạt không đổi.

Câu 20: Hai vật A và B chuyển động tròn đều trên hai đường tròn bán kính khác nhau lần lượt có R1 = 4R2 nhưng cùng chu kì. Nếu vật A đang chuyển động với vận tốc bằng 12 m/s thì vận tốc thẳng của vật B là bao nhiêu?

A. 48 m/s.

B. 24 m/s.

C. 3 mét/giây.

D. 4m/s.

Câu 21: Một vật chuyển động tròn đều với vận tốc 5 m/s và tốc độ góc 10 rad/s. Độ lớn gia tốc hướng tâm của vật là bao nhiêu?

MỘT. 50 mét/giây2.

B. 2m/s2.

C. 0,5m/s2.

D. 5m/s2.

Câu 22: Hai vật A và B chuyển động tròn đều trên hai đường tròn tiếp xúc với nhau. Chu kỳ của A là 4s, chu kỳ của B là 2s. Biết rằng lúc đầu chúng xuất phát đồng thời từ tiếp điểm của hai đường tròn và chuyển động ngược chiều nhau. Hỏi thời gian ngắn nhất để hai vật gặp nhau là bao nhiêu?

A. 1s.

B. 2 giây.

C. 6s.

Đ. 4 giây

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Bạn thấy bài viết Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm?
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm?
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Nêu đặc điểm của gia tốc hướng tâm?
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận