Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò

Đối với sự phát triển của nền kinh tế, nguồn nhân lực sẽ vô cùng quan trọng. Vai trò của nguồn nhân lực bắt nguồn từ vai trò của nhân tố con người. Tiềm lực kinh tế của một quốc gia phụ thuộc nhiều vào trình độ khoa học và công nghệ của quốc gia đó. Vì vậy, cụ thể, Vai trò của lực lượng lao động của lãnh thổ là gì? Hãy Đi tìm hiểu!

Câu hỏi: Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò?

A. Là yếu tố đầu vào của sản xuất và phát triển.

B. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế.

C. Tạo môi trường phát triển cho nền kinh tế.

D. Định hướng phát triển kinh tế trong tương lai.

Đáp án đúng là: B. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế.

Giải thích của giáo viên tại sao chọn đáp án B.

Nguồn lao động của lãnh thổ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của nền kinh tế. Nguồn nhân lực được coi là yếu tố đầu vào quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia.

Đối với sự phát triển của nền kinh tế, nguồn nhân lực sẽ vô cùng quan trọng. Vai trò của nguồn nhân lực bắt nguồn từ vai trò của nhân tố con người. Tiềm lực kinh tế của một quốc gia phụ thuộc nhiều vào trình độ khoa học và công nghệ của quốc gia đó. Nhưng trình độ khoa học công nghệ phụ thuộc nhiều vào điều kiện giáo dục. Vì vậy, nguồn nhân lực được coi là nguồn đầu vào quan trọng quyết định sự phát triển của một quốc gia.

Xem thêm bài viết hay:  Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp nào? | Công nghệ 10

Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò

* Giải thích khái niệm tài nguyên?

Nguồn lực phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ là sức mạnh tổng hợp được tích tụ từ vị trí địa lý, lịch sử – văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, tài sản hiện có và tiềm năng của các nguồn lực khác. tài sản hình thành trong tương lai, bao gồm cả các nguồn lực bên ngoài có thể huy động để phục vụ phát triển kinh tế của vùng lãnh thổ đó.

* Phân tích vai trò của từng loại tài nguyên đối với phát triển kinh tế?

Mỗi nguồn lực đều có vai trò nhất định đối với phát triển kinh tế. Trong từng ngành, từng giai đoạn phát triển, các nguồn lực có mức độ tác động khác nhau đến phát triển kinh tế.

Nội lực đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ.

+ Vị trí địa lý có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho sự giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa các vùng lãnh thổ, nhất là trong xu thế hội nhập của nền kinh tế.

Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố đầu vào để sản xuất hàng hóa và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế. Sự giàu có và đa dạng của tài nguyên thiên nhiên mang lại một lợi thế quan trọng cho sự phát triển.

+ Nguồn lực kinh tế – xã hội có vai trò trực tiếp và cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng lãnh thổ: Lao động là nguồn lực quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế. kinh tế. Nguồn lao động đông đảo, chất lượng cao là nền tảng vững chắc để chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế tri thức nhằm phát triển bền vững. Vốn đầu tư, chính sách và khoa học công nghệ… tạo môi trường sản xuất hiện đại, linh hoạt để tăng năng suất lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến (hay nhất)

– Nguồn lực từ bên ngoài lãnh thổ: việc tận dụng và thu hút vốn đầu tư, nguồn nhân lực, tri thức và sản phẩm khoa học công nghệ, thị trường từ bên ngoài lãnh thổ,… sẽ tạo thêm sức mạnh cho đất nước. phát triển kinh tế, nhất là trong thời đại kinh tế tri thức và xu thế hợp tác, quốc tế hóa ngày càng sâu rộng.

→ Sự kết hợp hợp lý giữa nội lực và ngoại lực sẽ giúp cho quá trình phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ diễn ra nhanh chóng và bền vững.

* Tìm hiểu và trình bày một số nguồn lực chính để phát triển kinh tế ở địa phương em?

Học sinh tìm hiểu về tài nguyên địa phương.

– Chú ý một số nguồn sau

+ Vị trí địa lý (vị trí tự nhiên, kinh tế, chính trị).

+ Tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản, biển,…).

+ Nguồn lực kinh tế – xã hội (vốn, chính sách phát triển, lịch sử – văn hóa, nguồn lao động, thị trường,…).

+ Vốn đầu tư nước ngoài, nguồn nhân lực nước ngoài, khoa học nước ngoài, v.v.

>>>Tham khảo: Hãy lấy ví dụ về một nguồn tài nguyên và trò chơi phân tích nó để phát triển kinh tế ở một quốc gia trên thế giới

Bạn thấy bài viết Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Xem thêm bài viết hay:  Hóa 11 Bài 6. Bài thực hành 1. Tính axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Nguồn lao động của lãnh thổ có vai trò
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận