Nhận xét đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập (hay nhất)

Tham khảo bài mẫu Nhận xét về đoạn mở đầu của Tuyên ngôn độc lập, từ đó nắm được cách khai triển các luận điểm để viết được bài văn kiểm điểm hay nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

Mở đầu “Tuyên ngôn độc lập”, Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai bản “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ năm 1776 và “Tuyên ngôn về các quyền của con người và của công dân” của Cách mạng Pháp năm 1791, trong đó có câu: “Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về quyền; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền”; Sau đó, Người viết: “Nhưng hơn 80 năm, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, huynh đệ cướp nước và đàn áp đồng bào, hành động của chúng là trái với nhân đạo và chính nghĩa ”.

Từ việc cảm nhận những câu văn trên, anh / chị hãy nhận xét về nghệ thuật lập luận của Bác Hồ trong “Tuyên ngôn độc lập”

Dàn ý Nhận xét về đoạn mở đầu của Tuyên ngôn độc lập – Dàn bài 1

1. Mở bài:

– Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm TNDL

– Nêu vấn đề cần nghị luận: cảm nhận về hai câu kết và nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập”

2. Nội dung:

một. Sơ lược về tác phẩm

* Hoàn cảnh sáng tác

– Ngày 19/8/1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26/8/1945, Hồ Chí Minh từ Chiến khu cách mạng Việt Bắc trở về Hà Nội và tại ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, Người đã viết “Tuyên ngôn độc lập”.

– Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Tuyên ngôn độc lập ra đời trong hoàn cảnh vô cùng cấp bách: nền độc lập vừa giành được đã bị các thế lực phản động uy hiếp, bọn đế quốc thực dân chuẩn bị tái chiếm nước ta: xâm lược chính quốc. từ phía bắc là quân Quốc dân đảng của Trung Quốc, phía sau là đế quốc Mỹ; Từ phía nam tiến vào là quân Anh, phía sau là quân viễn chinh Pháp. Lúc này, thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là đất “bảo hộ” của Pháp do Nhật xâm lược, nay Nhật đã đầu hàng nên Đông Dương tất nhiên phải về tay Pháp.

* Giá trị lịch sử, văn học, mục đích, đối tượng của “Tuyên ngôn độc lập”

– Giá trị lịch sử: Là tài liệu lịch sử vô giá, là bản tuyên ngôn của một dân tộc đã đứng lên đánh đổ chế độ phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại. giai cấp với tư cách là một nước độc lập, dân chủ và tự do.

Giá trị văn học:

+ Giá trị tư tưởng: “Tuyên ngôn độc lập” là tác phẩm kết tinh lý tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu độc lập, tự do. Tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc.

+ Giá trị nghệ thuật: Là bài chính luận mẫu mực với luận cứ chặt chẽ, lí lẽ chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, ngôn ngữ gợi cảm, hùng hồn.

– Đối tượng: Người dân Việt Nam; Các nước trên thế giới; Bọn đế quốc, thực dân đang ra sức xâm lược nước ta: Mỹ, Pháp.

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Cảm nhận bài Hai đứa trẻ

– Mục đích: Tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam mới; Ngăn chặn âm mưu xâm lược của đế quốc và thực dân.

b. Giới thiệu vị trí, tái hiện hai câu

– Câu: “Mọi người sinh ra tự do và có quyền bình đẳng; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền ”(Tuyên ngôn về quyền của con người và của công dân trong Cách mạng Pháp năm 1791) trong phần mở đầu – cơ sở pháp lý của Tuyên ngôn Độc lập.

– Câu: “Nhưng hơn 80 năm trước, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp nước và áp bức đồng bào ta. Hành động của họ trái ngược với nhân loại và công lý.” Phần 2 – cơ sở thực tiễn của Tuyên ngôn Độc lập.

c. Phân tích

* Câu trích trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của Pháp “Tất cả mọi người đều sinh ra tự do và có quyền bình đẳng; và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền ”.

– Trước hết, để làm cơ sở pháp lý cho bản Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viện dẫn Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ – một cường quốc lúc bấy giờ, Người không quên đưa ra những lời lẽ hùng hồn. những lời khẳng định của người Pháp – nước đô hộ trực tiếp của nhân dân Việt Nam – về quyền con người: quyền tự do, quyền bình đẳng. đồng thời khẳng định, đây là những chân lý vĩ đại của thời đại đã được thế giới công nhận, không ai có thể phủ nhận.

– Ý nghĩa trích dẫn:

+ Một bản tuyên ngôn muốn được mọi người thừa nhận phải xuất phát từ một cơ sở vững chắc, có giá trị như một chân lý không thể chối cãi. Hồ Chí Minh đã mượn lời trong các tuyên bố của Hoa Kỳ và Pháp, tức là từ các nguyên tắc của hai cường quốc trên thế giới.

+ Câu nói này nhằm “lấy gậy ông đập lưng ông”. Cách viết của Hồ Chí Minh vừa khéo léo vừa kiên quyết. Thông minh vì nó thể hiện sự tôn trọng lời nói của người Mỹ và người Pháp, tức là tôn trọng những câu nói bất hủ. Kiên quyết nhắc nhở bọn đế quốc không làm trái lời ông cha dạy, không lật đổ ngọn cờ tự do, bình đẳng, huynh đệ mà tổ tiên đã giương cao.

Trong hơn 80 năm, thực dân Pháp đã lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, huynh đệ để cướp nước, hà hiếp đồng bào ta. Hành động của họ là trái với nhân đạo và công lý ”.

– Vạch trần bộ mặt xảo quyệt của thực dân Pháp hơn 80 năm qua khi chúng “lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, huynh đệ để cướp nước, hà hiếp đồng bào ta”. Những hành động thực tế của họ đã đi ngược lại chân lý tốt đẹp do tổ tiên của họ tạo ra.

Ý nghĩa: Là cơ sở để Hồ Chí Minh đập tan luận điệu lừa bịp “khai hóa”, “bảo hộ” của thực dân Pháp, tố cáo những hành vi trái với nhân loại và công lý của chúng đối với nhân loại. nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi C3 trang 83 Vật Lý 11 Bài 14

d. Nhận xét về nghệ thuật lập luận

– Mối quan hệ giữa đoạn mở đầu và đoạn tiếp theo trong “Tuyên ngôn độc lập” của Bác là quan hệ ngữ nghĩa đối lập: nội dung đối lập, lời nói đối lập, thái độ đối lập. Tất cả đều được diễn đạt trang trọng, chặt chẽ, chắc chắn, hùng hồn và xúc động.

+ Thứ nhất, đi từ một chân lý đã biết và được thừa nhận, suy ra một chân lý tương đồng, cùng chung lôgic nội tại, làm cơ sở cho Tuyên ngôn của Bác.

+ Thứ hai, đối chiếu mặt đối lập để làm nổi bật cái ta muốn đạt được là phương pháp lập luận so sánh, đối chiếu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng khi so sánh nội dung đoạn trích “Tuyên ngôn về quyền của con người và của nhân dân”. quyền ”của cách mạng Pháp năm 1791, đưa ra một kết luận hết sức thuyết phục:“ Nhưng hơn 80 năm nay, thực dân Pháp lợi dụng ngọn cờ tự do, bình đẳng, huynh đệ để cướp nước ta và đàn áp đồng bào ta. ta. Hành động của họ hoàn toàn trái ngược với nhân đạo và công lý ”.

– Lập luận chặt chẽ, lập luận sắc bén.

– Cơ sở lý luận của kết luận trên được xây dựng bằng lập luận: “Đó là những lập luận đúng đắn không ai có thể phủ nhận được”. Rõ ràng, rành mạch, tác giả “Tuyên ngôn độc lập” đã đánh giá đoạn trích trong Tuyên ngôn của nước Mỹ là “bất hủ” và đoạn trích trong Tuyên ngôn của nước Pháp “là những chân lý không ai có thể chối cãi được” biểu thị hành động chính trị, dự định để đưa ra câu trả lời một đối một cho các lập luận của đối thủ hoặc để tránh nguy cơ phản đối.

=> Có thể thấy, một mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao tư tưởng chính trị chứa đựng trong những câu danh ngôn được ghi bằng chữ vàng trong lịch sử không chỉ của nước Mỹ, nước Pháp mà của cả nhân loại; Mặt khác, Người lên án việc các dân tộc xâm phạm, đàn áp, chà đạp nhân quyền là trái đạo đức, vô văn hóa. Ở đây, ta bắt gặp cách nói, cách viết vừa khéo léo, vừa kiên quyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chấm dứt:

– Khẳng định giá trị của hai câu đối cũng như của toàn bộ tác phẩm.

– Nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh.

Dàn ý Nhận xét về đoạn mở đầu của Tuyên ngôn độc lập – Dàn bài 2

Khai mạc:

Giới thiệu vắn tắt tác giả, tác phẩm Mở đoạn “Tuyên ngôn độc lập”

Thân hình

một. Giải thích ý kiến

– Khéo léo: có cử chỉ, hành động, lời nói phù hợp làm hài lòng người khác, đạt kết quả mong muốn trong quan hệ đối xử.

– Kiên quyết: thể hiện sự cứng rắn, quyết tâm thực hiện những gì đã đặt ra, dù khó khăn trở ngại cũng không thay đổi.

– Chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa; chứa đựng một nội dung, ý nghĩa nào đó bên trong.

=> Ý kiến ​​khẳng định nghệ thuật viết và trích dẫn của Bác rất tài tình, chứa đựng nội dung tư tưởng sâu sắc.

Xem thêm bài viết hay:  Khi nói về giọt côaxecva, điều nào sau đây không đúng?

b, Chứng minh

– Vừa khéo léo vừa kiên quyết:

+ Nhiệm vụ của phần mở bài Tuyên ngôn là nêu nguyên tắc làm cơ sở cho toàn bài. Tôn chỉ của Tuyên ngôn độc lập là khẳng định quyền tự do và độc lập của dân tộc. Nhưng ở đây, Bác không trực tiếp nêu nguyên tắc đó mà dựa vào hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ để khẳng định quyền của các dân tộc trên thế giới. Đây là nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông”.

Bác Hồ đã khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc ta bằng những lời của tổ tiên người Mỹ và người Pháp được ghi lại trong hai bản Tuyên ngôn đã tô thắm truyền thống tư tưởng và văn hóa của các dân tộc. cái đó. Cách viết này vừa khéo léo vừa kiên quyết

.. Tài tình vì họ tỏ ra hết sức trân trọng với những câu nói bất hủ của mình để “bịt miệng” bọn đế quốc Pháp, Mỹ đang âm mưu xâm lược, can thiệp vào đất nước ta.

.. Cương quyết nhắc nhở họ không được phản bội tổ tiên, không được làm vấy bẩn lá cờ nhân đạo của các cuộc cách mạng vĩ đại của hai nước đó.

– Chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa:

+ Đặt ba cuộc cách mạng ngang hàng nhau, ba vòng quay độc lập ngang hàng nhau.

+ Ý tưởng “chiết tự” là một đóng góp có ý nghĩa của Bác đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Nó như phát súng khởi đầu cho cơn bão táp cách mạng ở các nước thuộc địa, làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới nửa sau thế kỷ XX.

c. Thúc giục

– Đoạn trích đã đưa ra những căn cứ, luận cứ xác đáng cho việc lập luận. Quá trình đó dẫn đến lập luận có cơ sở, chính xác và mạch lạc. Nó xứng đáng là đoạn mở đầu mẫu mực cho bản tuyên ngôn bất hủ.

– Các ý kiến ​​đều khẳng định nghệ thuật viết và trích dẫn của Bác thật tài tình, hàm chứa nội dung tư tưởng sâu sắc. Qua đó có thể thấy, tài lập luận điêu luyện, chiều sâu tư tưởng, lập luận, hùng biện tạo nên sức mạnh luận chiến bất ngờ.

Chấm dứt: Tóm tắt vấn đề

Trên đây là Nhận xét về đoạn mở đầu của Tuyên ngôn độc lập làm Trường THCS Ngô Thì Nhậm Được sưu tầm, mong rằng với nội dung tham khảo này các em có thể phát huy tốt nhất bài văn của mình, chúc các em học tốt môn Ngữ Văn!

Đăng bởi: Trường THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết Nhận xét đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Nhận xét đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Nhận xét đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận