Nhận xét so sánh bộ máy nhà nước phong kiến từ thế kỉ 10 đến thế kỷ 15 | Lịch sử 10

Câu hỏi: Nhận xét, so sánh bộ máy nhà nước phong kiến ​​từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Câu trả lời

* Bộ máy nhà nước Lý, Trần, Hồ:

– Đứng đầu nhà nước là vua, vua quyết định mọi việc quan trọng, giúp vua có tể tướng và các quan cao cấp, dưới là các sảnh, viện, đài.

-Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được hoàn thiện và hoàn thiện hơn.

– Cả nước được các vương (thời Lý) hoặc An Phủ Sứ (thời Trần, Hồ) chia thành nhiều lộ, trấn, đơn vị hành chính cơ sở là xã.

* Bộ máy nhà nước thời Lê sơ:

– Năm 1428, sau khi đánh bại nhà Minh, Lê Lợi lên ngôi khôi phục Đại Việt, lập ra triều Lê (Lê sơ).

– Vào những năm 60 của thế kỷ XV, Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn.

– Vua Lê Thánh Tông thôi chức tướng quốc, đại tư mã; trực tiếp làm tổng tư lệnh quân đội, cấm các quan thành lập quân đội riêng.

– Vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công), đứng đầu mỗi bộ là quan Thượng thư, kế bộ là Hàn lâm viện ( công văn), Quốc sử viện (biên soạn sử), Ngự sử đài (kiểm tra).

– Vua Lê Thánh Tông chia cả nước thành 13 đạo do 3 ty cai trị: Đô ty (quân sự), Hiến ty (xử án), Thừa ty (hành chính); Dưới có phủ, huyện, châu (miền núi), xã.

– Khi nền giáo dục phát triển, những người đỗ đạt làm quan, học hành thi cử trở thành nguồn đào tạo quan lại.

– Dưới thời Lê sơ, bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt trình độ cao và hoàn chỉnh.

– Đây là cuộc cải cách hành chính lớn, toàn diện được thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Những cải cách nhằm củng cố quyền lực của nhà vua. Quyền lực tập trung trong tay nhà vua chứng tỏ bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thời Lê sơ đã đạt đến trình độ cao và hoàn thiện.

Xem thêm bài viết hay:  Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 17.7, 17.8 Hãy nêu tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Hãy cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến ​​(từ thế kỷ X đến thế kỷ XV).

I. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THẾ KỶ X

– Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, lập chính quyền mới, đóng đô ở Đông Anh, Hà Nội

-> Khởi xướng xây dựng nhà nước độc lập tự chủ.

– Năm 968, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Dời đô về Hoa Lư, Ninh Bình.

– Tổ chức bộ máy nhà nước: Thời Đinh, Lê, trung ương có 3 ban: Văn hiến; Ban võ thuật; Tăng lệnh cấm.

Về mặt hành chính chia đất nước thành 10 tôn giáo.

+ Tổ chức quân đội theo chế độ ngư dân, nông dân.

=> Nhà nước quân chủ chuyên chế ra đời tuy còn sơ khai nhưng đã là nhà nước độc lập, tự chủ của nhân dân ta.

II. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN BANG ĐẦU THẾ KỶ XIV ĐẾN XV

1. Tổ chức bộ máy nhà nước

– Năm 1009, Lý Công Uẩn lên làm vua, lập ra nhà Lý – Lý Thái Tổ.

– Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (nay là thủ đô Hà Nội).

Năm 1045, Lý Thánh Tông đặt tên nước là Đại Việt.

– Mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước.

* Bộ máy nhà nước Lý, Trần, Hồ

– Đứng đầu nhà nước là vua, vua quyết định mọi việc quan trọng, giúp vua có tể tướng và các quan cao cấp, dưới là các sảnh, viện, điện đài.

– Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được hoàn thiện và hoàn thiện hơn.

– Cả nước chia thành nhiều lộ, trấn do các vương công (thời Lý) hoặc An Phụ Sứ (thời Trần, Hồ), đơn vị hành chính cơ sở là xã.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích chất lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến (hay nhất)

* Bộ máy nhà nước Lý, Trần, Hồ

– Đứng đầu nhà nước là vua, vua quyết định mọi việc quan trọng, giúp vua có tể tướng và các quan cao cấp, dưới là các sảnh, viện, điện đài.

– Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được hoàn thiện và hoàn thiện hơn.

– Cả nước chia thành nhiều lộ, trấn do các vương công (thời Lý) hoặc An Phụ Sứ (thời Trần, Hồ), đơn vị hành chính cơ sở là xã.

* Bộ máy nhà nước thời Lê sơ:

– Năm 1428, sau khi đánh bại nhà Minh, Lê Lợi lên ngôi khôi phục Đại Việt, lập ra triều Lê (Lê Sơ).

– Vào những năm 60 của thế kỷ XV, Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn.

– Vua Lê Thánh Tông thôi chức tướng quốc, đại tư mã; trực tiếp làm tổng tư lệnh quân đội, cấm các quan thành lập quân đội riêng.

– Vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công), đứng đầu mỗi bộ có quan Thượng thư, kế bộ là Hàn lâm viện ( công văn), Viện Sử học Quốc gia. (biên soạn sử), Ngự sử đài (kiểm tra).

– Vua Lê Thánh Tông chia cả nước thành 13 đạo do 3 ty cai trị: Đô ty (quân sự), Hiến ty (xử án), Thừa ty (hành chính); Dưới có phủ, huyện, châu (miền núi), xã.

– Khi nền giáo dục phát triển, những người đỗ đạt làm quan, học hành thi cử trở thành nguồn đào tạo quan lại.

=> Dưới thời Lê, bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt đến trình độ cao và hoàn chỉnh.

Sơ đồ tổ chức chính quyền thời Lê sơ (1428 – 1527)

* Nhận xét về cuộc cải cách của Lê Thánh Tông:

Đây là cuộc cải cách hành chính lớn, toàn diện được thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Những cải cách nhằm củng cố quyền lực của nhà vua. Quyền lực tập trung trong tay nhà vua chứng tỏ bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thời Lê sơ đã đạt đến trình độ cao và hoàn thiện.

Xem thêm bài viết hay:  SKU là gì? Những ý nghĩa của SKU

2. Luật pháp và quân đội

* Pháp luật

– 1042 Vua Lý Thánh Tông ban hành hình thư (bộ mã thứ nhất).

– Thời Trần: Luật hình sự.

– Nhà Lê biên soạn bộ luật hoàn chỉnh gọi là Luật Hồng Đức

-> Pháp luật nhằm bảo vệ quyền lực của giai cấp thống trị, an ninh quốc gia và một số quyền lợi chân chính của nhân dân.

* Quân đội

– Quân đội tổ chức tốt

– Bao gồm: Cấm quân (bảo vệ kinh đô) và quân chính quy bảo vệ đất nước, Tuyển theo chế độ “công nông binh”

3. Hoạt động đối nội, đối ngoại

* Nội địa

– Quan tâm đến đời sống nhân dân.

– Quan tâm đoàn kết các dân tộc thiểu số.

* Ngoại giao

Với nước lớn phương Bắc:

+ Mối quan hệ hòa bình.

+ Đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

+ Với: Chiêm Thành, Lào, Chân Lạp có lúc hữu nghị, có lúc chiến tranh.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Bạn thấy bài viết Nhận xét so sánh bộ máy nhà nước phong kiến từ thế kỉ 10 đến thế kỷ 15 | Lịch sử 10
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Nhận xét so sánh bộ máy nhà nước phong kiến từ thế kỉ 10 đến thế kỷ 15 | Lịch sử 10
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Nhận xét so sánh bộ máy nhà nước phong kiến từ thế kỉ 10 đến thế kỷ 15 | Lịch sử 10
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận