Tài Chính

Hồ Sơ Thủ Tục Nộp Thang Bảng Lương Ở Đâu, Hướng Dẫn Đăng Ký Thang Bảng Lương Chi Tiết

Theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật lao động về xây dựng thang bảng lương và xây dựng mức lao động thì: Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương,bảng lương, định mức lao động để làm cơ sở cho việc tuyển dụng lao động, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và để làm căn cứ trả lương cho người lao động.

Đang xem: Nộp thang bảng lương ở đâu

Luật tư vấn xin P&p xinh cung cấp tới quý khách hàng thủ tục xây dựng thang lương,bảng lương.

Cơ sở pháp lý

– Bộ Luật lao động 2012

– Nghị định 49/2013/NĐ-CP

– Nghị định 121/2018/NĐ-CP

Thang lương, bảng lương là gì

– Thang lươnglà hệ thống các nhóm lương (ngạch lương), bậc lương (hệ số lương) được quy định sẵn, làm căn cứ để doanh nghiệp chi trả tiền lương và xét nâng lương định kỳ cho người lao động, thể hiện được tính công bằng, minh bạch.

– Bảng lương là Văn bản do Nhà nước ban hành và quy định các mức lương cụ thể cho các loại công việc, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau, tương quan tỉ lệ tiền lương giữa các lao động trong cùng ngành nghề theo trình độ, kinh nghiệm làm việc hoặc theo công việc thực tế mà người lao động đảm nhiệm. Cấu tạo bảng lương gồm ngạch lương, bậc lương và hệ số lương.

*

Vì sao phải đăng ký đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

– Theo quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao Động về Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động thì: người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Nguyên tắc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương

Theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP

– Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

– Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%…

– Cũng theo quy định tại khoản 2, Điều 93, Bộ luật lao đông năm 2012: Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Xem thêm:   6 Cách Tra Cứu Chi Nhánh Ngân Hàng Vietcombank Dễ Dàng Khi Quên

Trình tự thực hiện đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp

– Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

– Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

Hồ sơ đăng ký thang lương bảng lương cho doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu

– 01 Giấy ủy quyền của tập thể người lao động cho 1 cá nhân (đơn vị không có tổ chức công đoàn cơ sở). Kèm theo danh sách người lao động ủy quyền.

– 01 Quyết định thành thành lập hội đồng xét duyệt thang bảng lương.

– 02 bản Thang lương, bảng lương.

– 01 bản phụ cấp lương (nếu có).

– 01 bản quy định chi tiết mô tả chức danh công việc.

– 01 Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương.

– 01 Biên bản họp hội đồng xét duyệt thang bẳng lương.

– 01 Biên bản thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

– 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).

– 01 bản công văn thông báo thang bảng lương.

– 01 bản công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương.

Xem thêm: Nhà Xưởng Tiếng Anh Là Gì ? # Thuật Ngữ Tiếng Anh Xây Dựng

Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương lại khi thay đổi, điều chỉnh lại mức lương

– 03 bản Thang lương, bảng lương mới.

– 03 bản phụ cấp lương (nếu có).

– 01 bản thang lương, bảng lương cũ ( Phòng Lao động-TB&XH quận, huyện, thị xã đã xác nhận).

Thẩm quyền nộp hồ sơ đăng ký thang lương bảng lương

– Đối với Doanh nghiệp sử dụng từ 50 lao động trở xuống: Nộp tại trụ sở UBND cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.

– Đối với Doanh nghiệp sử dụng từ 50 lao động trở lên: Nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan Sở Lao động TB&XH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký thang lương bảng lương

05-07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Lao động thương binh và xã hội xác nhận hồ sơ đăng ký thang bảng lương

Một số lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký thang lương bản lương

– Những doanh nhgiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động quận, huyện

– Những Doanh nghiệp đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp.

Xem thêm:   Giải Đáp: Chuyển Tiền Internet Banking Khác Ngân Hàng Mất Bao Lâu ?

– Trước khi làm thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương, đơn vị phải làm thủ tục đăng ký sử dụng lao động của đơn vị tại bộ phận CCHC huyện. Nộp cùng Khai trình và Thang bảng lương.

*

Các vướng mắc của khách hàng trong thủ tục đăng ký thang lương bảng lương

Khách hàng hỏi: Doanh nghiệp tôi có sự điều chỉnh, thay đổi, mở rộng về quy mô sản xuất nên có nhu cầu tuyển thêm lao động để làm việc. Trước đây thì là 15 người nhưng giờ là 25 người thì có phải làm thủ thủ thông báo điều chỉnh hay nộp lại thang bảng lương mới hay không.

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 121/2018/NĐ-CP có quy định:

Khi có sự thay đổi về tổ chức sản xuất, tổ chức lao động hay mức lương đang thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện tại. Thì doanh nghiệp cũng cần nộp lại hệ thống thang lương bảng lương.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi có quy mô nhỏ số lượng lao động dưới 10 lao động thì có phải gửi thang bảng lương tới Phòng Lao đông thương binh và xã hội không.

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương thì dối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp không thuộc trường hợp được miễn thủ tục gửi thang, bảng lương, định mức lao động thì phải tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó theo dõi, kiểm tra theo quy định. Trường hợp không đăng ký thang, bảng lương, không xây dựng thang bảng lương sẽ bị xử phạt hành chính theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

Như vậy, Công ty của bạn không cần phải gửi thang bảng lương lên Phòng lao động thương binh và xã hội

Khách hàng hỏi: Công ty chúng tôi có thể đăng ký nhiều thang bảng lương được không

Luật tư vấn P&P trả lời: Hiện nay, chưa có quy định nào chỉ cho phép doanh nghiệp được lập một bảng lương duy nhất. Chính vì vậy, một doanh nghiệp có thể xây dựng nhiều thang lương, bảng lương áp dụng trong nội bộ công ty của mình. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng thang, bảng lương, doanh nghiệp cần chú ý đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Chẳng hạn, doanh nghiệp có thể lập một bảng lương cho các lao động quản lý, một bảng lương cho các lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy đinh tại Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP

Xem thêm:   Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 1 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd, Truyện Tranh Hikaru

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

Như vậy kể từ khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thì trong vòng 30 ngày thì Công ty bạn sẽ khai báo sử dụng lao động kèm theo nộp thang bảng lương

Nhưng vấn đề cần qua tâm khi xây dựng thang lương bảng lương

– Các bậc lương chênh lệch nhau tối thiểu 5%

– Lao động đã qua đào tạo có mức lương thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng nhân thêm ít nhất 7%

– Lao động trong điều kiện độc hại có mức lương được nhân thêm ít nhất 5%

– Không được phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo…

Chế tài xử phạt khi nộp chậm thang lương bảng lương

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 88/2015/NĐ-CP: Căn cứ vào hành vi vi phạt thì có hai mức xử phạt như sau

-Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

+ Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng theo quy định pháp luật;

+ Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;

+ Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;

+ Không thông báo cho người lao động biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

Khách hàng cần cung cấp

Thông tin cần cung cấp

– Thông tin về doanh nghiệp

– Thông tin về số lượng nhân sự

– Mức lương áp dụng của doanh nghiệp

– Bậc lương

Tài liệu cần cung cấp

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với Doanh nghiệp)

– Quyết định thành thành lập hội đồng xét duyệt thang bảng lương.

– Bản thang lương, bảng lương.

– Bản quy định chi tiết mô tả chức danh công việc.

– Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương.

– 01 Biên bản họp hội đồng xét duyệt thang bẳng lương.

Xem thêm: Điệp Từ Là Gì? Điệp Ngữ Là Gì? Tác Dụng Của Phép Điệp Là Gì ? Phân Loại Và Ví Dụ

– 01 Biên bản thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

Công việc của chúng tôi

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thủ tục đăng ký bảng lương, thang lương

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button