Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt là vì

Câu hỏi: Tại sao nước mưa không lọt qua các lỗ nhỏ trên tấm bạt?

A. Vì bạt bị thấm nước.

B. Vì bạt không bị thấm nước.

C. Vì lực căng bề mặt của nước ngăn không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt.

D. Vì mao dẫn ngăn không cho nước lọt vào các lỗ trên tấm bạt.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là c. Do sức căng bề mặt của nước ngăn không cho nước lọt vào các lỗ nhỏ của bạt.

Giải thích:

Nước mưa không lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt vì sức căng bề mặt của nước ngăn không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt.

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu về hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

1. Sức căng bề mặt của chất lỏng.

một. Cuộc thí nghiệm.

Chọc thủng màng xà phòng bên trong vòng lặp cho thấy vòng lặp chỉ bị kéo căng.

Hiện tượng chứng tỏ trên bề mặt màng xà phòng xuất hiện những lực có phương tiếp tuyến với mặt màng và kéo giãn đều theo mọi phương vuông góc với vòng sợi chỉ.

Lực làm căng bề mặt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng.

b. Sức căng bề mặt.

Lực làm căng bề mặt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng.

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng luôn vuông góc với đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có phương làm giảm diện tích bề mặt của chất lỏng và có độ lớn tỉ lệ thuận với chiều dài của hàng

f=σ.l.

Trong đó σ là hệ số căng bề mặt, đơn vị là N/m.

Hệ số σ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng, σ giảm khi nhiệt độ tăng.

Nếu màng xà phòng có hai mặt (trên và dưới) thì tổng các lực căng bề mặt của màng này tác dụng lên vòng dây tròn bao quanh vòng bằng

Fc=σ.2L=σ.2πD

Trong đó L=πD là chu vi của vòng tròn nằm trên một mặt của màng được giới hạn bởi một vòng có đường kính D.

c. Đăng kí.

Nhờ có lớp căng bên ngoài nên nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ giữa các sợi vải căng trên ô hay trên nóc ô tô.

Xem thêm bài viết hay:  Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh là?

Hòa tan xà phòng vào nước sẽ làm giảm đáng kể sức căng bề mặt của nước, nhờ đó nước xà phòng dễ dàng thấm sâu vào sợi vải khi giặt để làm sạch sợi vải,…

Sức căng bề mặt tác dụng lên vòng ren trong thử nghiệm 37.2 : Fc = s.2pd

Trong đó d là đường kính của vòng lặp, pd là chu vi của vòng lặp. Vì màng xà phòng có hai mặt nên phải gấp đôi mặt trên và mặt dưới.

Xác định hệ số căng bề mặt bằng thí nghiệm:

Số chỉ của lực kế khi bắt đầu nhấc vòng nhôm lên: F = Fc + P => Fc = F–P.

Mà Fc = sp(D + d) => s = Fc : p(D + d)

2. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt

một. Quan sát

 • Nếu nhỏ một giọt nước lên đĩa thủy tinh thì hiện tượng gì xảy ra?

 • Điều gì xảy ra nếu nhỏ một giọt thủy ngân lên một tấm thủy tinh?

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 2)

⇒ Nước làm ướt thủy tinh còn thủy ngân không làm ướt thủy tinh.

b) Giải thích

Lực dính ướt: Khi lực hút giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng mạnh hơn so với giữa các phân tử chất lỏng.

– Hiện tượng không thấm ướt: Khi lực hút giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng yếu hơn so với giữa các phân tử chất lỏng.

c) Ứng dụng: Hiện tượng bề mặt chất rắn thấm ướt chất lỏng được áp dụng để làm giàu quặng bằng phương pháp tuyển nổi.

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 3)

3. Hiện tượng mao dẫn.

một. Cuộc thí nghiệm.

Nhúng ống thủy tinh có đường kính trong nhỏ vào chất lỏng, ta thấy:

+ Nếu thành ống bị ẩm thì mực chất lỏng bên trong ống sẽ dâng cao hơn mặt chất lỏng bên ngoài ống và mặt chất lỏng trong ống sẽ có một mặt lõm.

+ Nếu không thấm ướt thành ống thì mực chất lỏng bên trong ống sẽ thấp hơn mặt chất lỏng bên ngoài ống và mặt chất lỏng trong ống sẽ có mặt khum lồi.

+ Đường kính trong càng nhỏ thì độ dâng lên, hạ xuống của mực chất lỏng bên trong ống so với mặt thoáng chất lỏng ở bên ngoài ống càng lớn.

Xem thêm bài viết hay:  Câu C1 trang 14 sgk Vật Lý 11 nâng cao

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không thể lọt qua các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 4)

Hiện tượng mực chất lỏng bên trong các ống có đường kính nhỏ luôn cao hơn hoặc thấp hơn so với mặt chất lỏng bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn.

Các ống trong đó xảy ra hoạt động mao dẫn được gọi là ống mao dẫn.

Lực căng mặt ngoài s càng lớn, đường kính trong của ống càng nhỏ thì độ chênh lệch giữa chất lỏng bên trong ống và bên ngoài ống càng lớn.

b. Đăng kí.

Các ống mao dẫn ở rễ và thân dẫn nước hòa tan các chất khoáng đi nuôi cây.

Dầu hỏa có thể được các sợi nhỏ trong bấc thấm vào bấc để đốt cháy.

4. Bài tập minh họa

một. Dạng 1: Mô tả hiện tượng dính ướt và không dính ướt của chất lỏng

Mô tả hiện tượng thấm ướt và không thấm ướt của chất lỏng. Bề mặt của chất lỏng sát thành bình trông như thế nào khi thành bình bị ướt?

hướng dẫn giải

Hiện tượng thấm ướt và hiện tượng không thấm ướt chất lỏng:

Lấy một tấm kính và một chiếc lá (hoặc kính tráng nhựa). Nhỏ vài giọt nước lên bề mặt.

Nếu giọt nước trải thành một lớp mỏng trên bất kỳ bề mặt nào thì bề mặt đó được cho là bị ướt.

Nếu trên bất kỳ bề mặt nào giọt nước co lại và phẳng ra do tác dụng của trọng lực, thì bề mặt đó được cho là không ướt.

Bề mặt của chất lỏng sát thành bình cong cao hơn bề mặt tự do của chất lỏng khi thành bình bị ướt.

Hoặc có thể nói: Bề mặt của chất lỏng sát thành bình chứa có dạng lõm khi thành bị ướt và mặt khum lồi khi thành bình không bị ướt.

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 5)

b. Dạng 2: Tìm hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Một bùng binh có đường kính ngoài 44mm và đường kính trong 40mm. Trọng lượng của bùng binh là 45mN. Lực làm bật vòng này ra khỏi bề mặt glixerin ở 20oC là 64,3 mN. Tính sức căng bề mặt của glixerin ở nhiệt độ này.

hướng dẫn giải

[CHUẨN NHẤT]  Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên bạt vì (ảnh 6)

5. Thực hành

Câu hỏi 1: Tại sao giọt dầu có dạng hình cầu lơ lửng trong dung dịch rượu có cùng khối lượng riêng với nó?

Xem thêm bài viết hay:  Nêu nhận xét khái quát về liên kết và mạch lạc trong văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia? – Văn mẫu 10 hay nhất

Câu 2: Một ống thủy tinh thẳng dài, tiết diện nhỏ, bên trong chứa nước. Biết rằng nước dính vào thủy tinh. Dựng đường ống sao cho đường ống lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 10 .o. Bề mặt tự do của nước bên trong ống là gì?

Câu 3: Một khối gỗ hình trụ khối lượng 20 g nổi trên mặt nước, trục của khối thẳng đứng. Đường kính mặt cắt ngang của khối gỗ d = 10 mm; Nước làm ướt hoàn toàn gỗ. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3 và hệ số căng bề mặt của nước là 0,072 N/m; lấy g = 9,8 m/s2. Thế nào là phần chìm của khối gỗ trong nước?

Câu 4: Một vòng nhôm có khối lượng P = 62,8.10-3N được đặt thẳng đứng sao cho đáy của nó tiếp xúc với nước. Biết đường kính trong và ngoài của vòng nhôm lần lượt là 46 mm và 48 mm; Sức căng bề mặt của nước là 72,10 .-3Không. Kéo vòng nhôm bằng một lực F theo phương thẳng đứng hướng lên trên, để kéo được vòng nhôm lên khỏi nước thì độ lớn của lực F phải lớn hơn giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

Câu 5: Một lượng nước ở trong ống nhỏ giọt ở 20oC chảy qua miệng ống tạo thành 49 giọt. Cùng một lượng nước và ống nhỏ giọt nhưng ở 40oC, nước chảy qua miệng ống 51 giọt. Bỏ qua sự nở vì nhiệt; sức căng bề mặt của nước ở 20oC là 72,10-3N/m. Sức căng bề mặt của nước ở 40oC là bao nhiêu?

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Bạn thấy bài viết Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt là vì
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt là vì
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt là vì
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận