Perceived value là gì

Selling your hàng hóa at a higher price increases the perceived value because people associate high prices with quality.

Bạn đang xem: Perceived value là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự duhoc-o-canada.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


a method of pricing a hàng hóa based on how much customers are willing lớn pay for it rather than on how much it costs to lớn produce
*

the activity of removing things you do not need from a place, in order to make it more pleasant và more useful

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Achievement Là Gì, Nghĩa Của Từ Achievement, Nghĩa Của Từ Achievement Trong Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập duhoc-o-canada.com English duhoc-o-canada.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message