Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học

Câu trả lời hay nhất: Một số nguyên tắc cơ bản của Lịch sử

– Nguyên tắc khách quan: Tái hiện hiện thực lịch sử, đưa ra nhận thức đầy đủ nhất về quá khứ của con người dựa trên những thông tin đáng tin cậy, đây là nguyên tắc quan trọng nhất của Lịch sử.

– Nguyên tắc trung thực: Tôn trọng sự thật lịch sử, tái hiện trung thực dựa trên những nguồn sử liệu đáng tin cậy, không bóp méo sự thật lịch sử.

Mục đích của môn Lịch sử là giúp con người hiểu biết về quá khứ, rút ​​ra những quy luật và những bài học hữu ích cho cuộc sống.

– Lịch sử phải phản ánh sự thật trong quá khứ, nhưng không kích động hận thù, mâu thuẫn hay kỳ thị, phân biệt đối xử,… Lịch sử phải góp phần bảo vệ hòa bình, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ hướng tới tương lai. chức vụ, lòng nhân từ

Kiến thức tham khảo lịch sử

1. Lịch sử là gì?

Lịch sử hay sử học là môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người. Đó là một thuật ngữ chung liên quan đến các sự kiện trong quá khứ cũng như ký ức, khám phá, thu thập, tổ chức, trình bày, diễn giải và thông tin về các sự kiện này. Các học giả viết về lịch sử được gọi là sử gia. Các sự kiện xảy ra trước khi chúng được ghi lại được coi là thời tiền sử.

Lịch sử có thể đề cập đến các chủ đề trừu tượng, sử dụng các câu chuyện để kiểm tra và phân tích các chuỗi sự kiện trong quá khứ và xác định một cách khách quan các mô hình nhân quả đã ảnh hưởng đến các sự kiện trên. . Các nhà sử học đôi khi tranh luận về bản chất của lịch sử và tính hữu ích của nó bằng cách thảo luận về việc nghiên cứu lịch sử như một cách cung cấp “tầm nhìn” về các vấn đề của hiện tại.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 45 SGK Vật lý 12

Herodotus, nhà sử học Hy Lạp thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên được coi là “cha đẻ của lịch sử phương Tây”, cùng với nhà sử học đương thời Thucydides đã góp phần đặt nền móng cho nghiên cứu hiện đại về lịch sử loài người. Các tác phẩm của họ vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay. Sự khác biệt giữa cách tiếp cận lịch sử lấy văn hóa làm trung tâm của Herodotus và cách tiếp cận lịch sử lấy quân sự làm trung tâm của Thucydides vẫn còn gây tranh cãi giữa các nhà sử học khi họ viết lịch sử thời hiện đại. Ở các nước phương Đông, bộ sử đầu tiên của Kinh Xuân Thu là một bộ biên niên sử nổi tiếng được biên soạn vào năm 722 trước Công nguyên, mặc dù chỉ có một bản in vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên và được truyền lại cho đến ngày nay.

Ảnh hưởng của thời cổ đại đã giúp hình thành nhiều quan niệm khác nhau về bản chất của lịch sử. Những khái niệm này đã phát triển qua nhiều thế kỷ và tiếp tục thay đổi cho đến ngày nay. Nghiên cứu lịch sử hiện đại có phạm vi rộng, nó bao gồm việc nghiên cứu các mảng cụ thể và nghiên cứu các yếu tố nhất định có tính chất tức thời tại chỗ hoặc theo các chủ đề điều tra lịch sử. Thông thường, lịch sử được giảng dạy như một phần của giáo dục tiểu học và trung học, và nghiên cứu khoa học lịch sử là môn học cốt lõi trong các khoa nghiên cứu của trường đại học.

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 31-32 có đáp án

Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Lịch sử

2. Sự khác biệt giữa lịch sử và tiền sử

Tiêu chuẩn Lịch sử thời tiền sử
Ý tưởng Lịch sử là khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là các sự kiện lịch sử có ảnh hưởng đến sự phát triển của các loài ngoại lai. Tiền sử là thuật ngữ được sử dụng để chỉ thời kỳ không có văn bản nào tồn tại hoặc thời gian trước khi hệ thống chữ viết được giới thiệu. Nói cách khác, thời tiền sử là thời kỳ trước khi hệ thống chữ viết được phát triển.
Nguồn Lịch sử được học thông qua hồ sơ bằng văn bản Tiền sử được nghiên cứu thông qua chạm khắc, đồ tạo tác, v.v.
Thời gian Lịch sử được tính từ thời điểm các sự kiện của loài được ghi lại bằng văn bản Tiền sử là khoảng thời gian trước lịch sử. Nói cách khác, khoảng thời gian mà các sự kiện chưa được ghi lại bằng văn bản và được lưu giữ trong hồ sơ
Các nhà nghiên cứu Lịch sử được nghiên cứu chủ yếu bởi các nhà sử học Các nhà nghiên cứu về thời tiền sử được gọi là nhà khảo cổ học hoặc nhà nhân học vật lý thời tiền sử.

3. Nhà sử học

Các nhà sử học nghiên cứu các sự kiện và hoạt động của con người đã diễn ra trong quá khứ, nhằm rút ra những kết luận cho từng thời kỳ hoặc toàn bộ quá trình lịch sử. Họ tiến hành nghiên cứu lịch sử dân tộc, khu vực hoặc thế giới, nghiên cứu từng thời kỳ hoặc toàn bộ quá trình phát triển lịch sử, đôi khi đi sâu vào từng sự kiện, con người cụ thể.

Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Lịch sử

Với tính chất công việc là nghiên cứu, các nhà sử học sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xem xét, đánh giá và làm sáng tỏ các sự kiện lịch sử đã xảy ra trong quá khứ bằng cách khai thác thông tin qua các nguồn lịch sử như di tích lịch sử, hiện vật trong bảo tàng, thư tịch cổ, tư liệu lịch sử. văn học dân gian (truyền thuyết, cao dao, hịch), phong tục, hồi ký, nhật ký, thư từ, báo chí, phỏng vấn, công trình nghiên cứu của các nhà sử học khác.

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 7 | Tin học 10

+ Tích cực tìm tòi, đọc, hiểu, ghi chép các nguồn sử liệu để thu thập thêm thông tin, kiến ​​thức hoặc đặt ra nghi vấn về tính đúng đắn, chính xác để từ đó rút ra kết luận, luận điểm chính xác. .

+ Công bố, công bố, giới thiệu những kết quả đã phân tích, phát hiện về lịch sử thông qua các hội nghị hoặc đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành hoặc các công trình nghiên cứu, sách, giáo trình, bài giảng cho học sinh, sinh viên…

– Mỗi nhà sử học thường đi sâu nghiên cứu về một lĩnh vực nhất định, hoặc một giai đoạn lịch sử nhất định như lịch sử văn hóa, lịch sử Nhà nước pháp quyền, lịch sử cổ và trung đại Việt Nam, lịch sử Việt Nam cận đại, v.v…

Bạn thấy bài viết Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận