Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 Đại số – Giải Toán 10

Bài 1: Mệnh đề

Câu 1 trang 4 Toán 10 phần Đại số

Nhìn vào hai bức tranh trên, đọc và so sánh các câu bên trái và bên phải.

Câu trả lời

Các câu bên trái là câu khẳng định, đúng hoặc sai

Các câu bên phải không phải là câu khẳng định nên không thể nói đúng hay sai

Câu 2 trang 4 Toán 10 phần Đại số

Cho ví dụ về câu có mệnh đề và câu không.

Câu trả lời

+ Ví dụ câu là mệnh đề:

oxi là phi kim

8 là số tự nhiên

+ Ví dụ câu không phải là mệnh đề:

Mấy giờ rồi?

Mặt trời đẹp quá!

Câu 3 trang 5 Toán 10 phần Đại số

Xét câu “x > 3”. Tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho, nhận được 1 câu đúng và 1 câu sai.

Câu trả lời

Với x = 6, nhận phát biểu đúng

Với x = 2, nhận mệnh đề sai

Câu 4 trang 6 Toán 10 phần Đại số

Phủ định các mệnh đề sau: P: “π là một số hữu tỉ”;

Hỏi: “Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba”.

Xem xét đúng và sai của các tuyên bố trên và các tuyên bố tiêu cực của họ.

Câu trả lời

Mệnh đề phủ định của P là: P’ “ π không phải là số hữu tỉ”;

P là mệnh đề sai P’ là phát biểu đúng.

Phát biểu phủ định của Q là: Q’ “Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba”.

Xem thêm bài viết hay:  Câu 15 trang 116 sgk Công nghệ 12

Q là phát biểu đúng Q’ là một tuyên bố sai

Câu 5 trang 6 Toán 10 phần Đại số

Từ các mệnh đề:

P: “Gió mùa Đông Bắc về”

Q: “Trời đang trở lạnh”

Phát biểu mệnh đề PQ

Câu trả lời

Mệnh đề P ⇒ Q: “Nếu gió mùa đông bắc về trời sẽ trở lạnh.”

Câu 6 trang 7 Toán 10 phần Đại số

Cho tam giác ABC. Từ mệnh đề

P: “Tam giác ABC có hai góc bằng 60o

Hỏi: “ABC là tam giác đều”

Phát biểu định lý P ⇒ Q. Phát biểu giả thuyết, kết luận và phát biểu lại định lý này dưới dạng điều kiện cần và đủ.

Câu trả lời

PQ: “Nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60o thì ABC là tam giác đều.

Giả sử: “Tam giác ABC có hai góc bằng 60 .o

Kết luận: “ABC là tam giác đều”

Phát biểu lại định lý dưới dạng điều kiện cần: “ABC là tam giác đều, điều kiện cần để tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ.o

Phát biểu lại định lý về điều kiện đủ: “Tam giác ABC có hai góc bằng 60 .o là điều kiện đủ để ABC là tam giác đều.

Câu 7 trang 7 Toán 10 phần Đại số

Cho tam giác ABC.

Xét các mệnh đề sau có dạng PQ

a) Nếu ABC là tam giác đều thì ABC là tam giác cân.

b) Nếu ABC là tam giác đều thì ABC là tam giác cân và có một góc bằng 60 .o

Xem thêm bài viết hay:  Câu 3 trang 105 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Phát biểu các mệnh đề tương ứng Q ⇒ P và xét đúng sai của chúng.

Câu trả lời

a) Mệnh đề QP tương ứng: Nếu ABC là tam giác cân thì ABC là tam giác đều

Đây là một tuyên bố sai

b) Mệnh đề QP tương ứng: Nếu ABC là tam giác cân và có một góc bằng 60othì ABC là tam giác đều

Đây là tuyên bố đúng

Câu 8 trang 8 Toán 10 phần Đại số

Phát biểu mệnh đề sau bằng lời: n ∈ Z : n + 1 > n

Tuyên bố này đúng hay sai?

Câu trả lời

Nói to lên: Với mọi n trong tập hợp các số nguyên, n + 1 lớn hơn n .

tuyên bố này là chính xác

Câu 9 trang 8 Toán 10 phần Đại số

Phát biểu các mệnh đề sau:

x ∈ Z : x2 = x

Tuyên bố này đúng hay sai?

Câu trả lời

Lời phát biểu: Tồn tại một số nguyên mà bình phương của nó bằng chính nó.

Mệnh đề này đúng ( Số 0 ∈ Z; 02 = 0, 12 = 1)

Câu 10 trang 8 Toán 10 phần Đại số

Phát biểu phủ định của mệnh đề sau

P: “Tất cả động vật đều có thể di chuyển”.

Câu trả lời

Mệnh đề phủ định: “Có một con vật không thể di chuyển”

Câu 11 trang 9 Toán 10 phần Đại số

Phát biểu phủ định của mệnh đề sau

P: “Trong lớp có một bạn không thích học Toán”.

Câu trả lời

Mệnh đề phủ định: “Tất cả học sinh trong lớp đều thích học Toán”

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Xem thêm bài viết hay:  Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 4 – Chương 2 – Hình học 9

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

Bạn thấy bài viết Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 Đại số – Giải Toán 10
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 Đại số – Giải Toán 10
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 Đại số – Giải Toán 10
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận