Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 5 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Câu 1 trang 100 Toán 10 phần Đại số

1) Xét tam thức bậc hai f(x) = x2 – 5x + 4. Tính f(4), f(2), f(-1), f(0) và nhận xét dấu của chúng.

2) Quan sát đồ thị của hàm số y = x2 – 5x + 4 (h.32a)) và cho biết các khoảng mà đồ thị nằm trên và nằm dưới trục hoành.

3) Quan sát đồ thị hình 32 và vẽ mối quan hệ về dấu của giá trị f(x) = ax2 + bx + c tương ứng với x phụ thuộc vào dấu phân thức = b2 – 4ac.

Câu trả lời

a) f(x) = x2– 5x +4

f(4)= 0; f(2) = -2 0; f(0) = 4 > 0;

b) Với 1

Với x 4 thì đồ thị nằm trên trục hoành.

c) Hình 32 a) có Δ > 0 ⇒ f(x) cùng dấu với a khi x nằm ngoài khoảng hai nghiệm của phương trình f(x) = 0; f(x) trái dấu với a khi x nằm giữa hai nghiệm của phương trình f(x) = 0.

Hình 32 b) có Δ = 0 ⇒ f(x) cùng dấu với a, trừ khi x = – b/2a.

Hình 32 c) có

Câu 2 trang 103 Toán 10 phần Đại số

Xét dấu của các tam giác

a) f(x) = 3x2+ 2x–5;

b) g(x) = 9x2– 24x + 16.

Câu trả lời

a) f(x) = 3x2+ 2x–5 có hai nghiệm phân biệt x = 1; x = -5/3, hệ số a = 3 >0.

Bảng đánh dấu:

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 5 Chương 4 Đại Số |  Giải Toán 10

b) g(x) = 9x2– 24x + 16 = (3x – 4)2> 0

Vậy g(x) > 0 ∀x.

Câu 3 trang 103 Toán 10 phần Đại số

trong những khoảng nào?

a) f(x) = -2x2+ 3x + 5 trái dấu với hệ số của x2?

Xem thêm bài viết hay:  Câu 9 trang 46 SGK Giải tích 12

b) g(x) = -3x2+ 7x – 4 cùng dấu với hệ số của x2?

Câu trả lời

a) Với -1 2

b) Với x 4/3 thì g(x) cùng dấu với hệ số của x2

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

Bạn thấy bài viết Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 5 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 5 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 5 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận