PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH LÀ GÌ

*


Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau.

Bạn đang xem: Phản ứng thuận nghịch là gì

(b) Phản ứng bất thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 1 chiều xác định.

(c) Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn.

(d) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, lượng các chất sẽ không đổi.

(e) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại.

Số phát biểu sai là


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại duhoc-o-canada.com. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app duhoc-o-canada.com. Tải ngay!


Đáp án B

Phản ứng thuận nghịch : Là phản ứng mà trong điều kiện xác định có thể đồng thời xảy ra theo hai chiều ngược nhauCân bằng hóa học : Là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch , tại đó tốc độ phản ứng thuận và nghịch bằng nhau .Do đó, các phát biểu sai là: a,c,eChọn B


CHUYÊN ĐỀ: TỔNG ÔN THỰC CHIẾN TRẮC NGHIỆM TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP - Livestream TIẾNG ANH cô GIANG LY


Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇔2SO3 (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là


Cho cân bằng : N2 (k) + 3H2 (k) ⇄2NH3 (k)

Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí thu được so với H2 giảm. Phát biểu đúng về cân bằng này là


Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

(1) C (r) + H2O (k) CO(k) + H2 (k); ∆H> 0.

(2) CO (k) + H2O (k) CO2 (k) + H2 (k); ∆H

Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau


B.Tăng áp suất cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều thuận và cân bằng (2) không bị chuyển dịch theo chiều nghịch.

Xem thêm: Du Học Mỹ Có Khó Không


Cho cân bằng hóa học: aA + bB ⇌pC + qD.

Ở 105oC, số mol chất D là x mol; ở 180oC, số mol chất D là y mol.

Biết x > y, (a + b) > (p + q), các chất trong cân bằng trên đều ở thể khí. Kết luận nào sau đây đúng ?


Có các phát biểu về cân bằng hóa học:

1. Cân bằng hóa học là một cân bằng bền.

2. Nếu phản ứng thuận tỏa nhiệt ( ∆ H

3. Nếu phản ứng thuận tỏa nhiệt thì phản ứng nghịch thu nhiệt.

4. Nếu trong phản ứng mà số mol khí tham gia bằng số mol khí tạo thành thì áp suất không ảnh hưởng tới cân bằng hóa học.

5. Hằng số cân bằng bị thay đổi khi nồng độ các chất thay đổi.

6. Trong biểu thức về hằng số cân bằng có mặt nồng độ của tất cả các chất tham gia phản ứng.

Hãy chọn các phát biểu sai.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, duhoc-o-canada.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*