Phản ứng tráng gương của este

Câu hỏi: Este tham gia phản ứng tráng gương là

A. axit fomic.

B. metyl axetat.

C. axit axetic.

D. etyl fomat.

Trả lời: DỄ DÀNG

– Este có dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR phản ứng được với dung dịch AgNO3/NHỎ BÉ3. đun nóng tạo ra kết tủa Ag kim loại. Một số hợp chất este cho phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR). Một số hợp chất hiếm như RCOOCH=CHR’, trong đó R’ là gốc hiđrocacbon.

Phản ứng tráng gương của este

Một số phương trình hoá học đặc trưng cho phản ứng tráng gương của este:

– Với R là gốc hiđrocacbon:

HCOOR + 2[Ag(NH3)2]OH → NH4OCOOR + 2Ag + 3NH3 + BẠN BÈ2Ô

– Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → (NHỎ4)2khí CO3 + 2Ag + 2NH3 + BẠN BÈ2Ô

cỏ khô

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → CO2 + 2Ag + 3NH3 + 2 CĂN NHÀ2Ô

Phương pháp giải bài tập phản ứng tráng gương

Phản ứng:

R(CHO)a + aAg2O → R(COOH)a + 2aAg

Dựa vào tỉ lệ số mol của anđehit và Ag

+ Nếu nAg/nA = 2 => Andehit A là anđehit đơn chức.

+ Nếu nAg/nA = 4 => Andehit A là HCHO hoặc andehit 2 chức R(CHO)2

+ Hỗn hợp 2 anđehit đơn chức đều cho phản ứng tráng gương nAg/nA > 2 => có chất là HCHO .

+ Hỗn hợp 2 anđehit mạch thẳng (khác HCHO) đều cho phản ứng tráng gương có: 2 có một anđehit đơn chức và một anđehit đa chức.

Phản hồi dựa trên và nhân đôi:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) cho 2mol Ag

Xem thêm bài viết hay:  Bài 6 trang 114 sgk Vật Lí 11

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH=O phản ứng Ag2O tạo ra 4mol Ag và %O = 53,33%

Bài tập về phản ứng tráng gương của este

Câu hỏi 1:

Thủy phân (trong môi trường axit) một este có công thức phân tử C7h6Ô27h6Ô2 tạo ra 2 sản phẩm X và Y. X khử được AgNO3AgNO33 trong amoniac, còn Y phản ứng với nước brom tạo kết tủa trắng. Tên của este đó là

A. benzen fomat

B. vinyl pentanoat

C. phenyl fomat

D. alyl butyrat

Đáp án C

Câu 2:

Tên của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C4hsố 8Ô24hsố 8Ô2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là

A. propyl format

B. isopropyl fomat

C. etyl axetat.

D. metyl propionat.

Trả lời: A

Câu 3:

X là một este có công thức phân tử C.9hmườiÔ29hmườiÔ2, a mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH thì có 2a mol NaOH phản ứng và sản phẩm không tham gia phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 4

B. 6

C. 5

mất 9

Trả lời: A

Câu 4:

Cho hợp chất A phản ứng hết với dd NaOH thu được sản phẩm chứa 2 chất đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của A là

A. HCOOCHCICH 33

B. CHỈ3CHỈ CÓ COOCHCl3CHỈ CÓ3CHỈ CÓ COOCHCl3

C. CHỈ3COOC2h3CHỈ CÓ3COOC2h3.

D. HCOOCH2CHỈ CÓ2Cl

Trả lời: A

Câu 5:

Thủy phân C. este4h6Ô2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp các sản phẩm trong đó các sản phẩm đều có phản ứng tráng gương. Các cấu trúc có thể có của este là:

Xem thêm bài viết hay:  Bài 4 trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

A. HCOO-CH=CH=CHỈ3

B. CHỈ2=CH-COOCH3

C. CHỈ CÓ HCOO2CH=CHỈ2

D. CHỈ2COOCH=CHỈ2.

Trả lời: A

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Phản ứng tráng gương của este
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Phản ứng tráng gương của este
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Phản ứng tráng gương của este
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận